Korporátne dlhopisy

HABERL
6. septembra 2022

Zmeny úrokových sadzieb môžu zatraktívniť korporátne dlhopisy. Pred investovaním do dlhopisov je však dôležité pochopiť širšiu realitu.

korporátne dlhopisy

Investovanie do dlhopisov môže byť vynikajúcim spôsobom ako zarobiť určitý výnos za pomoci svojho vlastného kapitálu a zároveň znížiť riziko kapitálových strát. To je obzvlášť cenné, keď sa blížite k dosiahnutiu svojho finančného cieľa a keď volatilita akciového trhu môže viesť k veľkým a rýchlym kapitálovým stratám.

Pokiaľ ide o získanie vyšších výnosov, korporátne dlhopisy často prekonávajú vládne dlhopisy vydávané vládou a komunálne dlhopisy vydávané komunálnymi celkami.

Korporátny dlhopis je dlhový záväzok vydaný spoločnosťou na získanie peňazí. Kupujúci podnikových dlhopisov požičiavajú peniaze spoločnosti, pričom spoločnosť má zákonnú povinnosť platiť úroky tak, ako bolo dohodnuté s majiteľmi dlhopisov. Keď je korporátny dlhopis splatný alebo nastane doba jeho splatnosti, spoločnosť vyplatí majiteľovi dlhopisu istinu.

Ako fungujú korporátne dlhopisy?

Korporátny dlhopis predstavuje tzv. pôžičku spoločnosti na vopred stanovené obdobie s vopred stanoveným úrokovým výnosom, ktorý bude spoločnosť vyplácať. Na oplátku sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť úrok (zvyčajne dvakrát ročne) a následne splatiť nominálnu hodnotu dlhopisu po jeho splatnosti.

Podobné: ETF vs. Podielový fond. Čo treba vedieť pred investovaním?

Ako príklad použijeme typický dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou. Ak investujete 10 000 eur do 10-ročného dlhopisu s 3 % fixným úrokom, spoločnosť vám zaplatí 300 eur ročne a na konci dekády vám vráti 10 000 eur.

Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou sú síce najbežnejšie sa vyskytujúcimi dlhopismi na trhu, no existujú aj iné typy korporátnych dlhopisov:

  • Dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktoré majú variabilné úrokové sadzby, ktoré sa menia na základe referenčných hodnôt, ako je napríklad úroková sadzba stanovená Ministerstvom financií jednotlivých vlád. Tieto dlhopisy zvyčajne vydávajú spoločnosti, ktorých rating je pod investičným stupňom, teda ich dlhopisy sa radia medzi tzv. „junk bonds“.
  • Dlhopisy s nulovým kupónom sa nespájajú s platením úrokov. Namiesto toho vy, ako investor, zaplatíte menej ako nominálnu hodnotu, teda sumu, ktorú emitent sľubuje splatiť, a pri splatnosti ju dostanete vyplatenú v celku.
  • Konvertibilné dlhopisy poskytujú spoločnostiam väčšiu flexibilitu v platení investorom kmeňovými akciami, namiesto hotovosti pri splatnosti dlhopisu.

Ako kúpiť korporátne dlhopisy?

Vo všeobecnosti existujú 3 spôsoby nákupu korporátnych dlhopisov – novo-vydané dlhopisy, sekundárny trh a dlhopisové fondy.

Novo-vydané dlhopisy

Novo-vydané dlhopisy sú ponúkané spoločnosťami, ktoré chcú získať hotovosť bez sprostredkovateľa – obchodníka. Zaplatíte nominálnu hodnotu dlhopisu a spoločnosť dostane výnosy, bez akýchkoľvek poplatkov, ktoré si za svoje služby ponechávajú makléri – obchodníci.

Sekundárny trh s korporátnymi dlhopismi

Sekundárny trh s korporátnymi dlhopismi je miesto, kde si môžete kúpiť už vydané dlhopisy od investorov, ktorí ich vlastnia a chcú ich predať pred koncom ich splatnosti. Cena môže byť vyššia alebo nižšia ako nominálna hodnota dlhopisov v závislosti od úrokových sadzieb, ako aj od finančnej situácie spoločnosti emitujúcej dlhopisy.

Napríklad, dlhopisy vydané spoločnosťou, ktorá nemusí byť schopná splniť svoje finančné záväzky sa na sekundárnom trhu často obchodujú so zľavou, voči nominálnej hodnote. Ide o kompenzáciu kupujúcich, ktorí podstupujú riziko, že spoločnosť nebude schopná splácať svoje záväzky.

Dlhopisový fond

Dlhopisový fond umožňuje investorom investovať do širokej skupiny dlhopisov a množstvo dlhopisových fondov investuje výlučne do korpotátnych dlhopisov. Jednotlivé dlhopisy zvyčajne vyžadujú minimálnu investíciu v hodnote 1 000 eur, čo môže mnohým ľuďom sťažiť vytvorenie diverzifikovaného portfólia dlhopisov. Ak pracujete s menšími sumami peňazí, dlhopisový fond môže byť ideálny, pretože minimálna investícia je cena jednej akcie fondu obchodovaného na burze.

Dlhopisové fondy však stoja niečo navyše. Manažér dlhopisového fondu musí pokryť všetky výdavky a chce okrem toho na niečom aj zarobiť. Pred investovaním do dlhopisového fondu sa uistite, že rozumiete poplatkom, ktoré zaplatíte.

Porobné: Ako rozdeliť svoje financie medzi akcie a dlhopisy?

Ako zarobiť na korporátnych dlhopisoch?

Investovanie do korporátnych dlhopisov je vo všeobecnosti súčasťou stratégie na ochranu vlastného kapitálu a zarábanie ziskov z úrokov zaplatených, v rámci diverzifikovaného portfóliá akcií a dlhopisov.

Peniaze sa dajú zarobiť aj investovaním do dlhopisov so zľavou na ich nominálnu hodnotu. K tomu môže dôjsť z viacerých dôvodov. Jedným z nich je zmena prostredia úrokových sadzieb. Ak sa úrokové sadzby zvýšia, investori môžu zarobiť viac s novými emisiami, takže existujúce dlhopisy budú predávané so zľavou, aby mohli konkurovať novo-vydaným dlhopisom.

Dlhopis sa môže predávať so zľavou, ak spoločnosti hrozí, že nebude schopná splniť svoje dlhové záväzky, alebo môže byť nútená vydať akcie na splatenie konvertibilných dlhopisov. V takýchto prípadoch sú držitelia dlhopisov často ochotní predať ich pod nominálnu hodnotu, teda cenu, ktorú pôvodne zaplatili, keď boli dlhopisy emitované, aby znížili riziko vyšších možných strát.

Samozrejme, však treba pamätať na to, že tieto dlhopisy sú rizikovejšie, nakoľko hrozí, že spoločnosti nebudú schopné splácať svoje dlhy, čo môže mať za následok straty pre investorov ako držiteľov dlhopisov.

Podobné: Zložené úročenie – ako funguje v investovaní a sporení?

Výhody a nevýhody korporátnych dlhopisov

Ako už bolo uvedené, najväčšou výhodou korporátnych dlhopisov je ich stabilita. Dlhopisy majú tendenciu držať svoju hodnotu v každom ekonomickom prostredí, pokiaľ je emitujúca spoločnosť v dobrom ekonomickom stave.

Dokonca aj akcie tých najlepších spoločností sa môžu zrútiť spolu s trhom a táto volatilita môže viesť k vysokým stratám, najmä ak potrebujete akcie predať v krátkom čase. Nevýhodou korporátnych dlhopisov je, že táto stabilita prichádza na úkor nižších dlhodobých výnosov.

Korporátne dlhopisy sú ideálnym uchovávateľom hodnoty majetku, ktorý budete potrebovať v nasledujúcich piatich rokoch, alebo dokonca aj skôr. Počas dlhších časových období dlhopisy jednoducho nezodpovedajú sile budovania bohatstva prostredníctvom vlastníctva akcií.

Ak by ste mali záujem túto tému prediskutovať s investičnými expertmi, ktorí na trhu pracujú niekoľko rokov, kľudne sa na nás obráťte a veľmi radi vám budeme na vašej ceste za ochranou majetku nápomocní. Kontaktujte nás.

Zdroj: www.investors.comwww.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.