Krátkodobé investovanie

HABERL
10. augusta 2021

Krátkodobé investície sú vhodným spôsobom ako investovať svoje voľné finančné prostriedky v časoch neistoty. Vďaka svojej vysokej likvidite ich viete veľmi rýchlo a jednoducho premeniť na hotovosť.

Krátkodobé investovanie

Kvôli pandémii koronavírusu sa mnoho investorov rozhodlo vydať práve cestou krátkodobých investícií. Nepodľahnite však mylnému presvedčeniu, že všetky krátkodobé investície sú bezpečné. Je potrebné, aby ste si dávali pozor a hľadali bezpečné možnosti krátkodobého investovania.

Čo je krátkodobé investovanie?

Krátkodobé investície, tiež známe aj ako obchodovateľné cenné papiere alebo dočasné investície, sú finančné investície, ktoré je možno rýchlo premeniť na hotovosť, a to spravidla do piatich rokov.

Mnoho krátkodobých investícií sa vymení za hotovosť po uplynutí 3 až 12 mesiacov od ich získania. Tieto investície sú spravidla vysoko kvalitné a vysoko likvidné aktíva, alebo investičné nástroje.

Pojem krátkodobé investície sa môže vzťahovať aj na finančné aktíva, ktoré sú vo vlastníctve spoločností. V tejto súvislosti sú krátkodobé investície zaznamenané na samostatnom účte a sú uvedené v sekcii obežných aktív v súvahe spoločnosti. Ide o investície, pri ktorých sa očakáva, že ich spoločnosť premení na hotovosť do jedného roka.

Aké sú možnosti krátkodobého investovania?

Technicky môžeme povedať, že každé jedno aktívum môže byť krátkodobou investíciou. Väčšina z nich však má určité spoločné vlastnosti. Spravidla ide o volatilné aktíva, ktoré umožnia cenám pohybovať sa dostatočne rýchlo, vďaka čomu môžu investori zbohatnúť. Okrem toho, však pohyby cien budú relatívne malé. Krátkodobé investície sú taktiež veľmi likvidné, vďaka čomu sa ich vedia investori rýchlo zbaviť.

1) Sporiace účty

Sporiace účty sú dobrou alternatívou k držbe hotovosti na bežnom účte alebo v hotovosti v trezore. Banky vyplácajú na sporiace účty pravidelné úroky, ktoré ale môžu byť niekedy veľmi nízke. Zistite si, ktorá banka vám pri akej sume poskytne najvyšší úrok.

2) Krátkodobé podnikové dlhopisové fondy

Jedná sa o mix podnikových dlhopisov mnohých spoločností z rôznych priemyslov a rôznych objemov. Táto diverzifikácia chráni pred rizikom. Podnikové dlhopisy sa považujú za bezpečné investície, ktoré vyplácajú úroky v pravidelných intervaloch, napríklad každý kvartál alebo dva krát do roka.

3) Účty peňažného trhu

Účty peňažného trhu sú ďalším druhom bankových vkladov a zvyčajne vyplácajú vyššie úrokové sadzby ako bežné sporiace účty. Je potrebné si však dať pozor na to, že zvyknú vyžadovať aj vyššie minimálne investície.

4) Investičné fondy peňažných trhov

Okrem toho sa dá investovať aj do investičných fondov peňažných trhov. Tie si netreba pliesť s účtami peňažných trhov. Podielový fond peňažného trhu investuje do krátkodobých cenných papierov vrátane štátnych dlhopisov, mestských a podnikových dlhov, ako aj do bankových dlhových cenných papierov. Keďže ide o investičný fond, budete musieť investičnej spoločnosti platiť poplatky za správu vašich peňazí.

5) Vkladové certifikáty

Taktiež tu máme vkladové certifikáty, ktoré predstavujú termínované vklady, čo znamená, že keď do nich investujete, súhlasíte s držaním peňazí na účte počas dopredu určeného časového obdobia. Zvyčajne ide o niekoľko týždňov až rokov. Výmenou za to získate od banky vyššie úroky, ako v prípade sporiacich účtov.

Po skončení doby splatnosti, tak dostanete naspäť svoju istinu a k tomu aj zarobené úroky. Ich nevýhodou však je skutočnosť, že svoje peniaze z nich nemôžete vybrať skôr ako sa skončí ich doba splatnosti.

Ako funguje krátkodobé investovanie?

Cieľom krátkodobého investovania, v prípade inštitucionálnych, ale aj retailových investorov a spoločností, je chrániť kapitál a zároveň vytvárať návratnosť podobnú indexovému fondu amerických vládnych dlhopisov. Medzi najbežnejšie druhy krátkodobých investícií patria depozitné certifikáty, účty na peňažnom trhu, sporiace účty s vysokým výnosom alebo štátne dlhopisy.

Výhody a nevýhody krátkodobého investovania

Najväčšou výhodou krátkodobých investícií je skutočnosť, že ide o vysoko likvidné investície, ktoré investorom poskytujú flexibilitu pri generovaní majetku, ktorý môžu v prípade potreby rýchlo premeniť na hotovosť.

Rast krátkodobých investícií sa výraznejšie prejaví na okamžitých príjmoch investora. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že sa spájajú s nižšou mierou rizika, vďaka čomu sú pomerne stabilnou možnosťou investovania. Okrem toho taktiež pomáhajú diverzifikovať zdroje príjmov.

Jednou z nevýhod je však skutočnosť, že často investorom poskytujú menšiu návratnosť ako napríklad dlhodobejšie investovanie do indexových fondov. Akýkoľvek pokles v hodnote sa okamžite prenesie do celkovej hodnoty majetku.

Porovnanie krátkodobého a dlhodobého investovania

Krátkodobé a dlhodobé investície sa líšia v tom, ako s nimi investori zaobchádzajú. Akcie môžu byť krátkodobými investíciami v rukách denného obchodníka, ktorý ich predá pár hodín po kúpe. Ak ich však drží vo svojom portfóliu dajme tomu 20 rokov, ide o dlhodobé investície. O výhodách dlhodobého investovania si môžete prečítať v našom predošlom článku.

Rovnako ako v prípade krátkodobých investícií, všetky aktíva môžu byť aj dlhodobými investíciami. Bežné dlhodobé investície však získavajú hodnotu iba veľmi pomaly a sú predvídateľné. Vďaka tomu sú ideálne na to, aby ich investori držali aj po dobu niekoľkých rokov. Zvyčajne ide o nelikvidné aktíva.

Príklady krátkodobých investícií

1) Investovanie a splácanie dlhu

Tieto stratégie vám môžu pripadať ako dve rôzne veci. Ale je to v skutočnosti tak? Dlh vás stojí peniaze. Vo svete investovania je veľmi dôležité obzerať sa po možnostiach, ktoré vám prinesú návratnosť.

Ak však máte dlh, vaša návratnosť na všetkých investíciách je nižšia, ako by mohla byť. Nezabudnite na to, že úroky stále rastú. Preto ak hľadáte spôsob ako krátkodobo investovať, skúste najprv splatiť všetky svoje dlhy.

2) Núdzový fond

Každý dobrý investor vie, že potrebuje núdzový fond. Nechcete sa v prípade väčších problémov predsa zadĺžiť. Veľké tradičné banky často poskytujú veľmi nízke úrokové sadzby na sporiacich účtoch, kde by ste si mohli zriadiť svoj núdzový fond. Preto sa poobzerajte po nejakej inštitúcii, ktorá poskytuje online sporiaci účet s vyššími úrokmi.

3) Sociálne pôžičky

Tzv. peer-to-peer lending alebo sociálne pôžičky fungujú na princípe požičiavania peňazí konkrétnym ľuďom. Dlžníci splácajú fixnú úrokovú sadzbu a mesačné platby. Počas splácania pôžičky, tak ako veriteľ dostávate mesačné splátky istiny, ale aj úrokov.

4) Investovanie do akcií

Táto krátkodobá investícia sa považuje za pomerne agresívny prístup k investovaniu. Mnoho investorov do akcií radšej investuje v dlhodobom časovom horizonte. Ak sa však dôsledne pripravíte a získate si všetky potrebné informácie, môžete do akcií investovať aj krátkodobo.

Ako sme si už povedali. Krátkodobé investovanie je vhodné pre investorov, ktorí majú v súčasnosti nejaké finančné prostriedky nazvyš, ale vedia, že ich budú v dohľadnej dobe potrebovať. Krátkodobé investície sú tie, ktoré držíte menej ako tri roky. Potencionálne vyššie výnosy obetujete kvôli bezpečnosti a jednoduchosti prístupu k vašim peniazom.

zdroj: www.thestreet.com, www.bankrate.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.