Nehnuteľnosti alebo akcie – ktorá investícia sa oplatí viac?

HABERL
19. januára 2021

Vlastnenie nehnuteľností sa vo všeobecnosti spája s pôsobivými výnosmi, no sú tieto výnosy také pôsobivé aj v porovnaní s výnosmi z akcií? Ktorá trieda aktív prináša investorom lepšie dlhodobé výsledky? Oplatí sa vám investovať do akcií alebo do nehnuteľností?

nehnutelnost vs akcie

Či už plánujete svoj predčasný odchod do dôchodku alebo chcete začať investovať z akéhokoľvek iného dôvodu, rozhodnete budete potrebovať investičnú stratégiu, ktorá bude zodpovedať vášmu rozpočtu, potrebám a investičnému cieľu. Porovnávanie rôznych typov investičných nástrojov je dobrým krokom, ako sa na investovanie pripraviť.

Akcie alebo nehnuteľnosti? Túto otázku je pomerne ťažké zodpovedať. Neexistuje spôsob, ako spoľahlivo merať výnosy z individuálnych investícií do nehnuteľností. V tomto článku si však povieme niečo viac o oboch triedach aktív a pomôže vám vybrať si správnu investíciu.

Porovnanie investícií do nehnuteľností a akcií

To, či sa investor rozhodne investovať na akciovom alebo realitnom trhu je jeho osobnou voľbou, ktorá sa odvíja od jeho aktuálnej finančnej situácie, miery rizika, ktoré je ochotný prijať, jeho investičných cieľov a štýlu investovania.

Môžeme konštatovať, že hlavným faktorom, prečo oveľa viac investorov investuje na akciovom trhu, je skutočnosť, že nákup akcií im nezaberie toľko času a finančných prostriedkov. Na kúpu nehnuteľnosti musíte mať odložený predsa len väčší obnos peňazí a času.

Keď kupujete akcie, v skutočnosti kupujete malý kúsok spoločnosti. Na akciách sa dá zarobiť dvoma spôsobmi. Buď ich predáte, keď ich cena bude vyššia ako tá, ktorú ste za ňu zaplatili vy, alebo investujete do spoločností vyplácajúcich dividendy.

Ak daná spoločnosť ponúka na predaj 1 000 000 akcií a vy kúpite 10 000 z nich, tak budete vlastniť 1% zo spoločnosti. Keď bude rásť hodnota spoločnosti, bude rásť aj hodnota vašich akcií.

Predstavenstvo spoločnosti, ktoré je volené akcionármi, dohliada na vedenie spoločnosti a rozhoduje o tom, koľko zo zisku spoločnosti sa každoročne reinvestuje do rastu spoločnosti a koľko sa vyplatí akcionárom vo forme dividend.

Keď kupujete nehnuteľnosť, kupujete fyzický pozemok alebo stavbu. Väčšina investorov vlastniacich nehnuteľnosti zarába na ich prenájme. Prenájom nehnuteľnosti je skvelý spôsob ako si zabezpečiť bezpečný a stály pasívny príjem. Okrem toho môžu investori profitovať z predaja nehnuteľnosti so ziskom.

Mnohých investorov lákajú nehnuteľnosti, pretože predstavujú hmotný majetok, ktorý im zabezpečí širšiu diverzifikáciu investičného portfólia. Investori vlastniaci nehnuteľnosti, vlastnia niečo fyzické, za čo však nesú zodpovednosť. Existuje viacero spôsobov ako investovať do nehnuteľností a zároveň na seba neprebrať zodpovednosť za vlastnenie fyzického majetku. Jednou z nich je napríklad investovanie do realitných investičných trustov, s ktorými sa obchoduje podobne ako s akciami.

Je investovanie do nehnuteľností tou správnou voľbou pre vás? Ak stále nie ste rozhodnutý, pozrite sa na pár výhod, ktoré sa spájajú práve s týmto druhom investície. Nájom z prenájmu nehnuteľnosti predstavuje stabilný a spoľahlivý hotovostný tok, ktorý nehnuteľnosť generuje každý mesiac.

Väčšina investičných nástrojov prispeje k vášmu hotovostnému toku iba raz za čas alebo až po tom, čo ich predáte. Vlastnenie nehnuteľnosti predstavujú skvelý spôsob ako sa zaistiť pred infláciou. Pri kúpe nehnuteľnosti môžete využiť pákový efekt, a teda stačí ak na začiatku zložíte 20% až 25% zálohu za nehnuteľnosť. Zvyšok budete splácať v mesačných splátkach.

S množstvom výhod sa však spája aj investovanie do akcií. Prieskum, v ktorom boli skúmané dáta za posledných 100 rokov sa zistilo, že aj napriek všetkým poklesom akciového trhu, je dlhodobé držanie akcií jedným z najlepších spôsobov, ako si budovať majetok. Vlastnenie akcií vás okrem toho stojí minimum času a námahy.

Samozrejme, že na začiatku musíte uskutočniť prieskum trhu a vyhodnotiť, či ide naozaj o kvalitnú investíciu, no po kúpe akcií danej spoločnosti nemusíte robiť nič. Kvalitné spoločnosti vyplácajú svojim akcionárom hotovostné dividendy. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie sú zisky spoločnosti, tým vyššia zvykne byť aj výška vyplácaných dividend.

Investovanie na akciovom trhu je mimoriadne prístupné najmä pre začínajúcich investorov, ktorí nemajú k dispozícii obrovské sumy peňazí. Niektoré akcie stoja dokonca menej ako 100 eur. Okrem toho existujú na trhu sprostredkovatelia, ktorí vám umožnia investovať do zlomkových akcií. Na rozdiel od nehnuteľností je väčšina akcií vysoko likvidná. Svoje akcie sa vám teda môže podariť predať v priebehu niekoľkých minúť. Na druhej strane, predaj nehnuteľností môže trvať celé mesiace až roky.

Akým rizikám pri jednotlivých investíciách čelíte?

Akciový trh je vystavený viacerým typom rizík, vrátane trhového, inflačného alebo ekonomického rizika. Pri investovaní do akcií sa vám môže ľahko stať, že podľahnete svojim emóciám. Je preukázané, že akcie prinášajú z dlhodobého hľadiska stabilné výnosy, avšak vo svete žije príliš veľa emotívnych a nedisciplinovaných investorov, ktorý sa z týchto výnosov nemôžu tešiť. O svoje peniaze neprídu kvôli svojej nešikovnosti ale kvôli tomu, že nevedia svoje pocity udržať na uzde.

S investovaním do akcií sa spája aj krátkodobá volatilita. Cena akcií môže v krátkodobom horizonte zaznamenať extrémne výkyvy. Ak viete, prečo ste sa rozhodli investovať do konkrétnej spoločnosti, nebude vás krátkodobá volatilita ceny akcií tejto spoločnosti vôbec trápiť. Volatilita cien môže byť ovplyvnená geo-politickými udalosťami alebo dianím vo vnútri spoločnosti. Investori, ktorí dostatočne nediverzifikujú svoje portfólio sa vystavujú ešte väčšiemu riziku.

Ani investovanie do nehnuteľností nie je tak celkom bez rizika. Asi najvýznamnejšie riziko s akým sa pri investovaní do nehnuteľností stretnete, je skutočnosť, že budete musieť uskutočniť dôkladný prieskum trhu. Investovanie do nehnuteľností rozhodne nie je jednoduché a nemôžete očakávať okamžité výsledky. Nehnuteľnosť nie je typ majetku, ktorý by ste v čase núdze mohli rýchlo predať.

S vlastníctvom nehnuteľnosti sa spája aj povinnosť neustále sa o ňu starať a riešiť všetky opravy. Ďalším z rizík spojených s investovaním do nehnuteľností sú vysoké náklady na ich údržbu. Ako investor, by ste mali zvážiť najatie externého zamestnanca, ktorý bude riešiť všetky opravy a správu nehnuteľností. Síce to zníži vaše konečné náklady, no ušetrí to váš drahocenný čas.

Aké sú potencionálne výnosy?

Investovanie na akciovom trhu je pomerne nepredvídateľné. Návratnosť investícií na tomto trhu je častokrát nižšia, ako sa pôvodne očakáva. Porovnávanie výnosov nehnuteľností a akcií je však ako keby ste porovnávali jablká a pomaranče.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku výnosov jednotlivých typov investícií sú veľmi rozdielne. Nehnuteľnosti aj akcie môžu zaznamenať počas hospodárskej recesie výrazný nárast. Je potrebné však myslieť na to, že rovnako ako akciový trh aj trh s nehnuteľnosťami zaznamenal počas Veľkej recesie v roku 2008 a krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu výrazný pokles.

Aký základ je potrebný pre jednotlivé typy investícií?

Na investovanie do nehnuteľností potrebujete oveľa viac počiatočného kapitálu ako pri investovaní do akcií, podielových fondov alebo realitných investičných trustov. Pri kúpe nehnuteľnosti však môžu investori využiť vyšší pákový efekt, čo im umožní získať hodnotnejší investičný nástroj.

Uveďme si príklad. Ak investujete 25 000 eur na akciovom trhu, získate akcie v hodnote 25 000 eur (pokiaľ nevyužijete pákový efekt). Za 25 000 eur však môžete vďaka hypotéke získať na realitnom trhu nehnuteľnosť, ktorej hodnota sa pohybuje okolo 125 000 eur. Peniaze, ktoré získate za prenájom nehnuteľnosti, by mali stačiť na pokrytie mesačnej splátky hypotéky, poistenia nehnuteľnosti, zaplatenia dane z nehnuteľnosti a na potrebné dodatočné opravy. Mesačný príjem z prenájmu nehnuteľnosti zvyčajne rastie spolu s infláciou, čo je pre mnohých investorov veľkou výhodou.

Ktorý typ investície je teda výhodnejší?

Investovanie do nehnuteľností aj do akcií vám môže priniesť dlhodobý finančný zisk. Oba typy investícií sa spájajú s určitými rizikami. Investovanie na akciovom trhu sa považuje za skvelý spôsob ako si našetriť na dôchodok. Pri dlhodobom investovaní na akciovom trhu je však potrebné, aby bolo vaše investičné portfólio dostatočne diverzifikované. Zníženie investičného rizika sa dá dosiahnuť investovaním do rôznych tried aktív alebo priemyselných sektorov.

Investovanie do nehnuteľností predstavuje ideálny spôsob, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio, znížiť investičné riziko a maximalizovať návratnosť. Pamätajte na to, že existuje mnoho investorov, ktorí investujú aj do nehnuteľností aj do akcií.

zdroj: www.fortune.com, www.Investing.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.