Neurofinancie – veda, ktorá študuje myslenie investorov pri rozhodovaní

HABERL
5. októbra 2016

Schopnosť rozhodnúť sa správne a navyše v správny čas je v oblasti investovania jednou z najdôležitejších vlastností. Práve vďaka nej sú obchodníci schopní dosahovať slušné výnosy a zdolávať turbulencie na trhoch bez väčších ťažkostí. Otázkou je, ako to robia a či im pri naháňaní úspechov náhodou nepomáha štúdium „neurofinancií.“ S pojmomneurofinancieste sa v súvislosti s investovaním už možno stretli, no toto slovíčko vám […]

Schopnosť rozhodnúť sa správne a navyše v správny čas je v oblasti investovania jednou z najdôležitejších vlastností. Práve vďaka nej sú obchodníci schopní dosahovať slušné výnosy a zdolávať turbulencie na trhoch bez väčších ťažkostí. Otázkou je, ako to robia a či im pri naháňaní úspechov náhodou nepomáha štúdium „neurofinancií.“

S pojmomneurofinancieste sa v súvislosti s investovaním už možno stretli, no toto slovíčko vám veľa hovoriť nemusí. V podstate ide o nový pojem, ktorý nie je v terminológií investorov príliš známy a oboznámeniu sa s ním treba dať viacej času. Bez ohľadu na to označuje vedný odbor, ktorého poznatky finančníkom pomáhajú pochopiť vplyv správneho rozhodovania pri investovaní.

Šanca na lepšie investičné rozhodnutia

Príprava správnej investičnej stratégie patrí ku kľúčovým úlohám, ktoré musí investor splniť skôr, než zaháji investovanie. Bez istých znalostí, ktoré vyplývajú práve z neurofinancií môže byť vytváranie obchodnej stratégie podstatne zložitejšie, pretože súbor poznatkov tejto novej vednej disciplíny je obrovskou pomôckou. Investor sa totiž dozvedá o činnosti mozgu počas investičných rozhodnutí, vďaka čomu sa mu naskytá príležitosť na výber lepšej možnosti.

Neurofinancie – kombinácia troch vedných odborov

Rozhľad, teoretické poznatky a dôraz na ich uvedenie do praxe, ktorými musí dobrý investor oplývať, sa dotýkajú viacerých vedných odborov. Na základe toho sa tvorcovia neurofinancií zamerali na prepojenie mnohých zákonitostí z ekonómie, psychológie a neurovedy. Každá má totiž pri investovaní svoju úlohu a výraznou mierou ovplyvňuje jednotlivé kroky investora, či si to uvedomuje alebo nie.

Ekonomický faktor (znalosti teórií a stratégií) –  Prvým krokom k úspechu na finančných trhoch je prehľad poznatkov z ekonómie. Znalosti analýz, stratégií aj postupov sú užitočné a bez ich ovládania sa rýchlo odpíšeme, čo bolo dôvodom zahrnutia ekonómie do neurofinancií.  

Psychologický faktor (v hlavnej úlohe emócie) Znalosť ekonómie nám má pomôcť, no sama o sebe neznamená nič.Hlavnú úlohu pri investovaní totiž zohráva psychológia a bez spolupráce s vlastnými emóciami rýchlo prepadneme do behaviorálnej formy investovania.

Neurologický faktor (snaha chápať činnosť mozgu) – Ak sa oboznámime s charakterom našich emócií, máme ich možnosť držať na uzde. K tomu ale potrebujeme nahliadnuť do tajov fungovania mozgu, k čomu nám zas pomáhajú poznatky obsiahnuté v neurovede.

Investovanie je o správnych možnostiach

Hlavný význam študovania neurofinancií sa môže prejaviť najmä schopnosťou „spoznať dôsledky možností, ktoré sme neurobili.“ Jasnovidci z nás síce nebudú, no istý predpoklad a často veľmi reálny, sa nám o možnostiach prípadných rozhodnutí vytvoriť podarí.

Presne o tom hovorí aj Nick Amet z investičného fondu Fidelity, ktorý nepriamo poukazuje na význam neurofinancií : „V mnohých situáciách reálneho života nevidíme dôsledky našich možností, ktoré sme si nevybrali, čo je dobre. No pokiaľ ide o finančné trhy, to až také dobré nie je. Táto informácia je nielenže známa, ale aj široko dostupná – investície, ktoré sme mohli urobiť na nás pozerajú vždy, keď sa pozrieme na správy. Pozrite, aké ste mohli mať zisky!”

Tímy vedcov, ekonómov aj psychológov si pri vytváraní zákonitostí novej vednej disciplíny  neurofinancie dali poriadne záležať. Teoretické poznatky doplnené ich uplatnením v praxi sú obrovskou výzvou pre všetky typy investorov, ktorí chcú pochopiť svoje konanie, na základe čoho môžu ovplyvniť svoje rozhodnutia a tým pádom aj úspechy v investovaní.

Zdroje : huffingtonpost.com, brainfacts.org, researchgate.net, investujeme.sk, FOTO: alphabeatic.com

 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.