O aké dlhodobé investície do akcií by sa mali investori zaujímať?

HABERL
30. apríla 2020

Pamätáte sa na príbeh o korytnačke a králikovi? Ak ich prevedieme do sveta dlhodobých investícií, tak králik predstavuje rastové akcie, s ktorými sa spájajú rýchle zisky, ešte rýchlejší nárast cien a prudký rast. Typické dlhodobé investície nám skôr pripomínajú pomalú a stálu korytnačku. Keď doprajeme akciám dostatočný čas, môžu svojim výnosom ďaleko predbehnúť rýchle králiky. […]

dlhodobé investície do akcií

Pamätáte sa na príbeh o korytnačke a králikovi? Ak ich prevedieme do sveta dlhodobých investícií, tak králik predstavuje rastové akcie, s ktorými sa spájajú rýchle zisky, ešte rýchlejší nárast cien a prudký rast. Typické dlhodobé investície nám skôr pripomínajú pomalú a stálu korytnačku. Keď doprajeme akciám dostatočný čas, môžu svojim výnosom ďaleko predbehnúť rýchle králiky. A čo je ešte lepšie? Napriek tomu, že sú pomerne nudné, môžu vám zabezpečiť stabilné výnosy, ktoré zmenia váš život.

Investori pokúšajúci sa nájsť najlepšie dlhodobé investície do akcií, by mali zvážiť a prepojiť stratégie dvoch skvelých investorov: Warrena Buffetta a Williama J. O’Neila.

Buffett sa drží klasickej stratégie “kúpiť a držať“. Hľadá výnosné dlhodobé investície a drží ich vo svojom portfóliu aj dlhé roky. Niekedy aj navždy. Bill O’Niel, zakladateľ novín Investor’s Business Daily využíva svoju vlastnú metódu, ktorú nazval CAN SLIM. Táto metóda zahŕňa aktívne obchodovanie s rýchlo rastúcimi akciami v časovom rámci niekoľkých týždňov, nanajvýš mesiacov. Spojenie týchto dvoch stratégií dokopy umožnilo reportérom Investor’s Business Daily, aby vytvorili zoznam akcií, ktoré v súčasnej dobe môžu byť označené ako výnosné dlhodobé investície.

Podobné: Koronavírus zdôrazňuje, prečo je potrebné investovať do kvality

Tento prístup k dlhodobému investovaniu, teda spojením dvoch stratégií, môže vyriešiť problém mnohých investorov, ktorí obľubujú rastové akcie, no nemajú čas s nimi obchodovať na dennej alebo týždennej báze.

Akcie Apple alebo Domino’s Pizza?

Keď si poviete dlhodobé investície, väčšine ľudí automaticky napadne spoločnosť Apple. V roku 2004 uskutočnila spoločnosť jeden veľmi zaujímavý krok. Začala vyrábať priekopnícke produkty, a to počnúc iPodom až po stále aktuálnejší iPhone. Ale čo taká Domino’s Pizza? Môže rýchla a užitočná roznáška jedla naozaj konkurovať technologickému gigantovi ako je Apple?

Domino’s Pizza je v súčasnosti najväčšou spoločnosťou pečenia pizze na svete. V roku 1960 mala otvorenú iba jednu prevádzku. V dnešnej dobe je na svete viac ako 17 000 prevádzok. Akcie spoločnosti Apple od roku 2009 zaznamenali nárast o 1 500%, no v prípade spoločnosti Domino’s Pizza je nárast viac ako 5 000%. Rast spoločnosti je skvelou ukážkou korytnačky medzi investíciami.

Ako vyzerá typická akcia vhodná pre držanie dlhodobej pozície?

Ak sa pozeráte na mesačné grafy, tak všetky akcie vhodné ako dlhodobé investície vyzerajú v podstate rovnako. Zamerajte sa na tzv. indikátor známy ako krivka relatívnej sily (RSI). V porovnaní s referenčnou hodnotou indexu S&P 500 na vás vyskočí stabilná vysoká výkonnosť týchto akcií. Krivka ide smerom nahor, keď akcie prekonávajú trhový index a klesá, keď akcie dosahujú nižšiu výkonnosť ako index. Pozorujte túto krivku v priebehu dlhodobého časového rámca.

Krivka nepôjde prudko smerom nahor ani nadol. Skôr si predstavte veľmi dlhodobý pohyblivý priemer relatívnej sily. V prípade akcií vhodných na dlhodobé investovanie je zriedkavé, aby sa od tohto priemeru výrazne odchýlili na dobu dlhšiu ako pár mesiacov. Ak akcia začne dlhodobo vykazovať nižšiu výkonnosť ako je priemer na trhu, je potrebné zvážiť zmenšenie svojej pozície alebo dokonca aj jej celkové ukončenie.

Využitie krivky relatívnej sily akcií vám umožní zistiť, prečo sa najlepším akciám darí počas stredne veľkých korekcií trhu a miernych medvedích trhoch lepšie, ako iným rastovým akciám. Akcie tvoriace zoznam novín Investor’s Business Daily, majú počas korekcií trhu tendenciu držať sa nad úrovňou trendov, a preto obyčajne zaznamenajú menší pokles ako iné rastové akcie.

Typické charakteristiky akcií vhodných na dlhodobé investície

Najbežnejšou typickou charakteristikou týchto akcií je veľmi stabilný zisk spojený s miernym až stredným ročným nárastom výnosov. Takýto nárast ziskov sa v časovom rámci troch až piatich rokov pohybuje od 10% až po 30%.

Hodnotenie stability ziskov akcií, patriacich na zoznam vytvorený novinami IBD, sa pohybuje od 1 do 99. Čím je číslo menšie, tým lepšie. Najskôr je zisk na akciu prenesený na logaritmický graf. Využívajú sa údaje z trojročného aj päťročného časového obdobia. Následne sa cez hodnoty nakreslí krivka, ktorá má určiť to, ako veľmi sú dané zisky stabilné. Ak sa nám zdá, že jednotlivé údaje sú náhodné a na grafe sú umiestnené ďaleko od seba, tak bude hodnotenie stability ziskov danej akcie vysoké. Ak sú všetky údaje týkajúce sa zisku na akciu v jednej línii, tak bude hodnotenie stability rovné 1. Väčšina akcií zo zoznamu IBD má hodnotenie nižšie ako 10.

Ďalšími znakmi, ktoré nemusia spĺňať všetky akcie, sú silné ročné odhady týkajúce sa zisku na akciu, mierna ale za to stabilná miera rastu príjmov, historicky naplnené alebo prekonané štvrťročné odhady týkajúce sa zisku na akciu, vysoká rentabilita vlastného kapitálu, nízka miera zadlženia a vysoký zisk na akciu.

V prípade, že nájdete naozaj dobré akcie na zaujatie dlhodobej pozície, tak vás budú denné grafy poriadne nudiť. Pohyby týchto akcií majú tendenciu byť o niečo menšie, rovnako smerom nahor, tak aj nadol, ako je to v prípade typických rastových akcií.

Dokonca ani sledovanie týždenných grafov, by vás nemalo veľmi vzrušovať. Akcie by mali niekoľko týždňov rásť a potom zase klesať, a od znova. Príležitostne bude štyri až päť týždňov rastu nasledovaných pár týždňami poklesu. Vašu pozornosť by mal zaujať až mesačný graf. Všetky tieto drobné a pomalé pohyby budú postupne prispievať k vyššej výkonnosti ako bude trhový priemer.

Spomeňte si na korytnačku. V prípade denných grafov môžete na posúdenie trendu daných akcií použiť porovnanie priemerov za 21, 40 alebo 200 dní. Ak sledujete týždenné grafy, tak porovnávate priemer za 10 až 40 týždňov. No v prípade dlhodobých investícií, by ste sa mali zamerať na priemer za obdobie aspoň 24 mesiacov.

Cieľom dlhodobých investícií nie je aktívne obchodovanie, ale ich držanie. Akcie zo zoznamu najlepších akcií pre zaujatie dlhodobých pozícií, môžete držať celé mesiace až roky, bez toho, aby ste ich museli kontrolovať. Najprv nakupujte v malom, a až po tom, čo originálny nákup zaznamená signifikantný nárast, uskutočnite ďalší nákup.

Kedy je vhodný čas tieto akcie predať?

V prípade takmer všetkých investičných štýlov je nákup aktív tou jedoduchou časťou. Problémy prichádzajú, keď chcete aktíva predať. Predaj akcií ako dlhodobých investícií je zvyčajne spustený defenzívnym signálom.

V prípade akcií patriacich napríklad na zoznam IBD, sledujte stopy, kedy dané investície už nespĺňajú vaše, na začiatku prísne stanové hlavné kritériá. Dobrým príkladom je stabilita výnosov, ktorá sa stane nepravidelnejšou. To by znamenalo, že hodnotenie stability výnosov danej akcie by stúplo nad hodnotu 10. Alebo napríklad, ak odhady budúcich výnosov klesnú na úroveň, ktorá by znamenala výrazné spomalenie. Alebo ak spoločnosť prestane vydávať odhady ziskov na pravidelnej báze.

Vzhľadom na povahu akcií vhodných na zaujatie dlhodobej pozície, zvykne ich predaj byť viac-menej defenzívny. Dávajte si pozor na prechod z pomalej a stabilnej silnej výkonnosti k nedostatočnej výkonnosti. Najlepšie to môžete pozorovať na krivke relatívnej sily akcií, známej ako ako indikátor RSI. Pozrite sa na všeobecný dlhodobý trend tejto krivky. Ak začal výrazne meniť svoj charakter, je to znakom toho, že je čas akcie predať.

Pamätajte na to, že základnou charakteristikou dlhodobých investícií je schopnosť prekonávať trhový priemer. Ak pomalé ale stabilné zisky zmiznú, je načase akcie predať.

Rovnako ako aj v prípade predaja iných investícií, nemusíte sa riadiť pravidlom všetko alebo nič. Keď hodnota akcií klesne o 20%, je možno čas znížiť svoju 5% pozíciu na 4%. Ak klesne o 25%, tak sa 5% pozícia môže zmeniť na 2,5%. Kľúčom je flexibilita investora. Ak nezmenšíte veľkosť svojej pozície v časoch, kedy bude hodnota akcií klesať, bude tlak príliš veľký. Vaša investícia je ako balón. Ak uvoľníte hoci len kúsok vzduchu, môže to v konečnom dôsledku zabrániť jeho prasknutiu.

Podobné: Výhody dlhodobého investovania do akcií

Noviny Investor’s Business Daily zostavili portfólio tvorené približne 20 akciami, ktoré sú vhodné na dlhodobé investovanie. Najprv sa pokúšali nájsť akcie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené charakteristiky. Následne vybrali 20 najlepších akcií, ktoré pridali na hlavný zoznam, a z ďalších 20 alebo 30 akcií vytvorili zoznam sledovaných akcií. Oba zoznamy sú dobrým zdrojom inšpirácie pre investorov využívajúcich štandardnú CAN SLIM metódu. Počas medvedích trhov môžu znížiť počet alebo váhu pozícií, aby sa im podarilo v rámci modelového portfólia vytvoriť istú hotovostnú zložku. Napríklad, ak by z neho odstránili štyri akcie, tak by bolo celkové vystavenie portfólia na trhu 80% a hotovostná zložka by tvorila 20%.

Je dôležité, aby investori pristupovali k tomuto zoznamu zodpovedne. Nekupujte všetky na ňom uvedené akcie naraz, a už vôbec nie v časoch kedy nevieme ako koronavírus ovplyvní svetovú ekonomiku. Mnoho z týchto spoločností ešte len začalo podnikať kroky, ktoré im majú pomôcť sa so súčasnou situáciou vyrovnať.

zdroj: www.investors.com

Ak by ste naopak chceli správu portfólia nechať na odborníkov, kľudne nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.