Oplatí sa investovať počas krízy?

HABERL
15. júla 2020

Mnoho investorov si pamätá finančnú krízu z roku 2008 a veľkú recesiu, ktorá ju nasledovala, ako keby to bolo len nedávno. Ľudia bezmocne pozorovali ako ich portfóliá zo svojej hodnoty strácajú 30 a viac percent.

Ako investovať počas krízy

Mnoho investorov si pamätá finančnú krízu z roku 2008 a veľkú recesiu, ktorá ju nasledovala, ako keby to bolo len nedávno. Ľudia bezmocne pozorovali ako ich portfóliá zo svojej hodnoty strácajú 30 a viac percent. Tí starší zase pozorovali ako hodnota ich dôchodkového sporenia klesla a načisto pozmenila ich plánový odchod na dôchodok.

Namiesto racionálneho konania počas krutých medvedích trhov, však malo mnoho ľudí tendenciu reagovať neprimerane a iba celú situáciu zhoršiť. Zatiaľ čo mnoho ľudí panikárilo alebo bolo nútených predať svoje aktíva za nízke ceny, malá skupina trpezlivých a systematických investorov videla v poklese trhov jedinečnú investičnú príležitosť.

Investovanie počas krízy je bezpochyby riskantné a časový harmonogram a rozsah ekonomického zotavenia je veľmi neistý. V týchto prípadoch však existuje aj istá možnosť, že nastane recesia s dvojitým poklesom a správne určiť, kedy trh naozaj dosiahol svoje dno je z veľkej miery vecou šťastia. Investori, ktorí sú schopní investovať počas krízy bez toho, aby podľahli iracionálnemu strachu alebo úzkosti, môžu napriek všetkým týmto okolnostiam, počas zotavovania ekonomiky zaznamenať nadpriemerné výnosy.

Ako krízy ovplyvňujú investorov?

Tradičná finančná teória predpokladá, že každý jednotlivec na trhu sa správa racionálne, vďaka čomu sa mu darí maximalizovať svoje zisky. V reálnom svete to však takto nefunguje. Naopak, ľudia majú tendenciu správať sa iracionálne a nechávajú emócie, aby ovplyvnili ich rozhodnutia. V časoch hospodárskej neistoty táto tendencia rastie. Novovzniknutá vedecká disciplína sa však snaží vysvetliť správanie na finančnom trhu a pokúša sa opísať to, ako sa ľudia skutočne správajú a nie to, čo popisuje tradičná finančná teória.

Výsledky pozorovaní naznačujú, že ľudia majú oveľa väčšiu averziu voči stratám, ako voči riziku. Znamená to, že ľudia silnejšie pociťujú emocionálne obavy zo straty, ako potešenie získané zo zisku (podobného rozsahu). Investori majú tendenciu tolerovať nadmerné riziko v období, kedy museli zaznamenať straty. Ďalšie riziko však väčšinou len vedie k rozširovaniu strát.

Ako zarobiť na kríze?

Keď ceny začnú prudko klesať, väčšina investorov podľahne panike. Tí, ktorým sa podarí si udržať chladnú hlavu, vidia výsledné nízke ceny ako príležitosť na nákup. Nákup aktív od znepokojených investorov je ako nakupovanie počas výpredajov. Strach veľmi často poháňa ceny aktív výrazne pod ich základné alebo vnútorné hodnoty, z čoho ťažia trpezliví investori čakajúci na dobu, keď sa ceny vrátia do normálu. Výnosy z investovania počas krízy si od investora vyžaduje disciplínu, trpezlivosť a samozrejme aj dostatok finančných prostriedkov na nákup aktív s možnými príležitosťami.

Keď nastanú nepokoje, trhy sa začnú obávať toho najhoršieho a tieto obavy začnú mať vplyv na ich obchodovanie s akciami. Vďaka historickým údajom môžeme konštatovať, že po tom čo sa situácia upokojí, optimizmus investorov sa vráti a ceny opäť dosiahnu svoju pôvodnú hodnotu. Štúdia spoločnosti Ned Davis analyzovala 28 globálnych finančných kríz, ku ktorým došlo za posledných sto rokov. Štúdia zahrnula reakcie trhu na udalosti ako bola napríklad nemecká invázia Francúzska počas druhej svetovej vojny alebo teroristické útoky z 11. septembra 2001. Po každej a jednej z týchto udalostí reagovali trhy prehnane – zaznamenali prudký pokles a krátko po udalosti sa zotavili. Tí investori, ktorí zo strachu predali svoje aktíva, boli po obnovení ekonomiky nútení kúpiť svoje portfólio späť za vyššiu cenu, zatiaľ čo trpezliví investori z celej situácie profitovali.

Po japonskom útoku na Pearl Harbor americký akciový index S&P 500 klesol o viac ako 4% a počas nasledujúcich mesiacov prepadol o ďalších 14%. V rokoch, ktoré nasledovali po konci vojny však akciový trh dosiahol priemernú výnosnosť viac ako 25%. Rovnaký model môžeme pozorovať aj po iných geopolitických udalostiach. Šikovný investor si je vedomý skutočnosti, že trhy majú tendenciu neprimerane reagovať a preto sa mu môže podariť nakúpiť akcie a iné druhy aktív za výhodné ceny.

V priebehu tohto roka akcie ukončili 11 rokov trvajúci býči trh, ktorý nasledoval veľkú hospodársku recesiu. Tí investori, ktorí neprepadli panike, mohli vidieť ako sa hodnota ich portfólia nielenže vrátila na svoju pôvodnú úroveň, ale taktiež sa im podarilo navýšiť svoje zisky. Na druhej strane však stoja investori, ktorí pod návalom paniky predali svoje aktíva a stále sa z toho nespamätali.

Investovanie do akcií nie je jediným spôsobom ako investovať a zarobiť počas krízy. Počas veľkej recesie sme mohli taktiež pozorovať aj pokles cien nehnuteľností. Mnoho ľudí si nemohlo dovoliť ďalej splácať svoje hypotéky, a preto boli tieto hypotéky vyhlásené za prepadnuté (tento údaj zahŕňa všetky oznámenia o neplnení záväzkov dlžníkov, oznámenia o dražbách a vyvlastnenia domov bankami).

To viedlo k tomu, že výška hypotéky ktorá bola dlhovaná banke prevyšovala hodnotu nehnuteľnosti. Nákupcovia domov a tí, ktorí investujú do nehnuteľností, boli schopní kúpiť nehnuteľnosti za nižšiu cenu, vďaka čomu sa po stabilizovaní a zotavení trhu s nehnuteľnosťami mohli tešiť z vysokých výnosov. Podobne dopadli aj tzv. “draví” investori, ktorí boli schopní profitovať z prevzatia vhodných spoločností, ktorých hodnota bola zasiahnutá práve vplyvom recesie.

Ako investovať počas krízy?

Počas krízy nie je nič isté. Spoločnosti môžu jednoducho ukončiť svoju činnosť alebo môžu hodnota ich akcií klesnúť a už nikdy sa nespamätať. Preto je mimoriadne dôležité diverzifikovať svoje portfólio.

Investorom je často odporúčame investovať do nízko-nákladových fondov, ako napríklad od spoločnosti Vanguard. Tieto fondy si účtujú nízke poplatky, sú pasívne spravované (čo znamená, že ich nemusíte neustále kontrolovať a pri poklese trhu sa tak vyhnete zbytočnému stresu) a ponúkajú širokú expozíciu na trhu. Inými slovami, keď investujete do indexového fondu, vaše peniaze sa spoja s peniazmi iných investorov a následne sú použité na nákup veľkého a diverzifikovaného výberu akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov.

Je dôležité poznamenať, že v tomto prípade ide o dlhodobé investovanie. Ide o dobrú stratégiu pre niekoho, kto sa na dôchodok nechystá najbližších minimálne 20 rokov a v blízkej budúcnosti neplánuje žiadne veľké nákupy. Z týchto dôvodov si daný investor môže dovoliť investovať svoje peniaze na akciovom trhu a veriť, že má dostatok času na to, aby vyrovnal straty a zaznamenal ďalšie zisky.

Ak niektorí pracujú s kratším časovým horizontom, mali by zvážiť opätovné vyváženie investičného portfólia. Ak nevenujú čas opätovnému vyváženiu svojho portfólia, môžu prijímať oveľa riskantnejšie investičné rozhodnutia, ako si skutočne uvedomujú alebo ako sú schopní akceptovať.”

Netreba však podľahnúť panike a nepredávať svoje aktíva príliš skoro, pretože takýto predaj môže viesť k vysokým stratám. Ak ľudia chcú svoje investície premeniť na hotovosť v priebehu nasledujúcich 5 alebo 10 rokov, mali by zvážiť investovanie do menej volatilných aktív.

Fond pre príležitostné investície a núdzový fond

Fond pre príležitostné investície, by mal byť tvorený istou sumou hotovosti, ktorá je uložená na likvidnom a nízko-rizikovom účte, akým je napríklad sporiaci účet s vysokým výnosom. Základom je, aby ste tieto peniaze mali kedykoľvek k dispozícii. Ide o podobný princíp ako v prípade núdzového fondu.

Čo sa deje s investíciami, keď dôjde k poklesu trhu?

Zvyčajne stratia svoju hodnotu. Možno vám príde neprirodzené pozerať sa na pokles trhu ako na investičnú príležitosť, no pravdou je, že ide o skvelú investičnú príležitosť. Po vypuknutí recesie sa veľká časť aktív začne predávať so značnou zľavou. Ak máte fond pre príležitostné investície znamená to, že máte dostatok hotovosti na to, aby ste mohli tieto veľké zľavy na trhu využiť. Napríklad, sa vám môže podariť nakúpiť akcie, ktorých hodnota po zotavení trhu výrazne stúpne.

Po tom, čo pandémia nového koronavírusu v polovici februára zasiahla americké akciové trhy, stratila veľká časť akcií 20% až 30% zo svojej hodnoty. Bolo vysoko pravdepodobné, že ich hodnota bude klesať aj naďalej, nakoľko ekonomická situácia sa zatiaľ nevrátila do normálneho stavu. Je však už isté, že trh sa z tohto poklesu opäť spamätal a mnoho, ak nie väčšina, z týchto akcií zaznamenala opätovný rast. Preto, by ste sa na podobné situácie mali pozerať, ako keby sa akcie obchodovali s 20% až 30% zľavou.

Predtým ako sa pustíte do investovania na akciovom trhu, by ste však mali mať vytvorený aj iný fond – pre prípad núdze. Núdzový fond slúži na pokrytie neočakávaných výdavkov alebo straty príjmu. Takýto fond, by mal byť povinný pre každú domácnosť bez ohľadu na to, v akej situácii sa ekonomika nachádza. Manželský pár, by mal mať odložené peniaze na pokrytie výdavkov počas štyroch až šiestich mesiacov. V prípade, že ste slobodný a žijete sám je to 9 až 12 mesiacov.

Pár slov na záver

Raz za čas nastane hospodárska kríza. Vo svete sa vyskytujú recesie aj depresie. Iba v 20. storočí sme mohli pozorovať približne dvadsať identifikovateľných hospodárskych kríz a to bez toho, aby sme započítali krízy spojené s geopolitickými udalosťami ako sú napríklad vojny alebo teroristické útoky, ktoré taktiež spôsobujú prudký pokles trhov. Sledovanie finančných trhov nám naznačuje, že ľudia po takýchto udalostiach často podľahnú panike a prestanú konať racionálne.

Takéto správanie predpokladá aj tradičná finančná teória. Výsledkom toho všetkého je skutočnosť, že investori, ktorí si dokážu zachovať chladnú hlavu, disciplínu a chápu, že trhy sa z poklesu vždy spamätali, majú príležitosť nakúpiť aktíva za výhodné ceny. Investori, ktorým sa podarí predpovedať finančnú krízu zase môžu využiť stratégie, vďaka ktorým sa im podarí profitovať z poklesu trhu. Správne načasovanie obchodov je v týchto prípadoch mimoriadne dôležité.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.