Podielové fondy – Ich klady a zápory

HABERL
7. júna 2021

Podielové fondy väčšinou predstavujú diverzifikovanú investíciu. Poďme sa však pozrieť na tieto populárne investičné nástroje zblízka. Zároveň predstavíme aj zaujímavé možnosti pri ich výbere.

Podielové fondy - Ich klady a zápory

Podielové fondy predstavujú investičný nástroj, ktorý využíva združené finančné prostriedky investorov na nákup rôznych druhov aktív. Zároveň predstavujú jednoduchý spôsob, ako môže investor diverzifikovať svoje investičné portfólio. Existuje mnoho dôvodov prečo, by ste mali investovať do podielových fondov.

Rovnako, ako v prípade každej investície však existuje aj pár dôvodov, prečo by ste si to mali poriadne rozmyslieť. V tomto článku si objasníme to najdôležitejšie z oboch smerov a priblížime Vám problematiku investovania do tohto finančného nástroja.

Nevýhody podielových fondov

  • Ak investujete do podielového fondu, z časti strácate kontrolu nad tvorbou svojho investičného portfólia. Túto úlohu má totižto na starosti výlučne správca fondu. Nebudete sa tak môcť rozhodovať, či investovať do konkrétneho sektora alebo kúpiť akcie konkrétnej spoločnosti. Jedine, že by ste sa tak rozhodli urobiť mimo investovania do fondu.
  • S investovaním do podielových fondov sa spájajú náklady na správu fondu, ktoré musí zaplatiť investor. Aktívne spravované podielové fondy môžu byť nákladné. Na trhu sa stretnete s pomerne vysokým počtom nízko-nákladových podielových fondov, no je potrebné počítať s tým, že investičné náklady môžu mať zásadný vplyv na návratnosť vašich investícií.
  • Podielové fondy musia mať k dispozícii určitú hotovosť, aby mohli vyplácať investorov predávajúcich svoje podiely vo fonde. Táto hotovosť fondom vo všeobecnosti negeneruje významné výnosy, čo môže mať určitý vplyv na vaše výnosy.

Výhody podielových fondov

  • Asi najpozitívnejším aspektom investovania do podielových fondov je ich široká diverzifikácia. Ak by ste sa rozhodli vybudovať si rozmanité portfólio bez podielových fondov, potrebovali by ste množstvo jednotlivých akcií a dlhopisov. S jediným podielovým fondom však dokážete dostatočne diverzifikovať svoje investície medzi stovky rôznych cenných papierov.
  • Podielové fondy sú spravované profesionálmi. Nebudete sa tak musieť starať o vyváženie portfólia alebo o to, kedy je ten správny čas na nákup akcií. O všetky tieto aspekty sa postará profesionálny správca fondu.
  • Podiel v tomto fonde sa dá jednoducho predať alebo kúpiť. Väčšina podielových fondov je mimoriadne likvidná, preto sa nemusíte báť toho, že by ste v prípade potreby nevedeli rýchlo predať.
  • Na trhu nájdete tisíce rôznych podielových fondov. Každý a jeden je v niečom jedinečný. Je takmer nemožné, aby ste nenašli podielový fond, ktorý bude vyhovovať vašim špecifickým požiadavkám a preferenciám. Existujú akciové podielové fondy, dlhopisové podielové fondy, sektorové podielové fondy, podielové fondy s cieľovým dátumom, podielové fondy peňažného trhu alebo vyvážené fondy.
  • Mnoho podielových fondov si účtuje relatívne nízke poplatky. Rovnako majú stanovenú nízku minimálnu výšku investície alebo minimálny zostatok na účte. Vďaka tomu sa podielové fondy považujú za jeden z najlacnejších spôsobov ako investovať do veľkého portfólia rôznych cenných papierov.
  • Podielové fondy sú mimoriadne dostupné. Minimálne výška vstupnej investície sa u mnohých spoločností začína na hodnote 1 000 eur. Kombinácia nízkych nákladov a vysokej likvidity z nich robí skvelý investičný nástroj pre začínajúcich investorov.

Volatilita podielových fondov

Volatilita predstavuje rozsah v akom zvyčajne kolíše čistá hodnota majetku podielového fondu. V skratke, by sme mohli povedať, že čím vyššia volatilita, tým rizikovejšia investícia.

Podielové fondy s vyššou volatilitou však spravidla prinášajú aj vyššie zisky, no môžu zaznamenať aj prudké straty. Volatilita podielových fondov sa dá vypočítať na základe bety a štandardnej odchýlky. Obdive metriky si investori vedia jednoducho dohľadať.

Výkonnosť podielových fondov

Väčšina podielových fondov zverejňuje svoju historickú výkonnosť, preto ide o pomerne spoľahlivú metriku, ktorou môžete jednotlivé fondy porovnávať. Viaceré spoločnosti na svojich webových stránkach porovnávajú riziká a historické výnosy vybraných fondov. Ideálna rovnováha medzi výnosmi a rizikom závisí od vašej tolerancii voči riziku a investičných cieľov.

Zároveň je treba pozornejšie preskúmať historickú výkonnosť daných fondov a uistiť sa, že je konzistentná. Vyzerá 5-ročná výkonnosť fenomenálne, len vďaka jednému mimoriadnemu roku alebo ide o postupnú cestu rastu?

Okrem toho je vhodné porovnať výkonnosť podielových fondov s nejakou referenčnou hodnotou, napríklad trhovým alebo sektorovým indexom, ktorý sleduje skupinu vybraných investícií.

Vyberte si fond, ktorý konzistentne prekonáva referenčnú hodnotu a ďalší, ktorý ustál aj niekoľko poklesov trhu. Výkonnosť týchto fondov pravdepodobne ilustruje vynikajúce schopnosti ich správcov. Pri mnohých poklesoch trhu, však nevedia ani tí najlepší správcovia fondom zabrániť nejakým stratám.

Výnosy jednotlivých fondov sú zo značnej miery ovplyvnené poplatkami a výdavkami spojenými s investovaním do fondu. Pri výpočte výnosov, by ste preto na ne mali brať ohľad. Aktívne spravované fondy majú vyššie ročné výdavky. Aj keď fond, ktorý si účtuje vyššie poplatky za správu, nemusí byť nevyhnutne lepší alebo horší, mali by ste vedieť, aký je primeraný pomer výdavkov pre daný typ fondov. To zistíte porovnávaním poplatkov jednotlivých fondov.

Podielové fondy od spoločnosti HABERL

Spoločnosť HABERL svojim klientom poskytuje tri základné stratégie podielových fondov, ktorých cieľový ročný výnos sa pohybuje od 3% do 10%.

Vďaka tomu si z nich dokážu vybrať konzervatívnejší a rovnako aj odvážnejší investori, túžiaci po vyšších ziskoch. Všetky fondy sa spájajú s nízkymi poplatkami a elimináciou rizika dostatočnou diverzifikáciou.

1) Podielové fondy Blue Bird

Podielové fondy Blue Bird patria medzi konzervatívny typ podielových fondov, ktorých portfólio pozostáva z akciového fondu a dvoch dlhopisových fondov. Vďaka dosiahnutej rovnováhe ide o nízko-rizikový fond, s nízkymi poplatkami, ktorý však investorom ponúka zisk vyšší, ako je aktuálna inflácia. Cieľový výnos týchto fondov dosahuje 3% ročne.

2) Podielové fondy Gold Way

Vďaka 5,5% cieľovému ročnému výnosu sa fondy Gold Way radia medzi vyvážené podielové fondy. Ich hlavnými výhodami sú nízke poplatky a výnos nad hodnotou inflácie. V rámci tejto stratégie sa stopercentne investuje do zmiešaných fondov obchodovaných na burze (ETF). Tento typ fondov je vhodný pre investorov, ktorým stačí priemerný výnos a ktorí nemajú radi vysokú volatilitu investičných nástrojov.

3) Podielové fondy Pink Tulip

Podielové fondy Pink Tulip predstavujú dynamické fondy, ktorých atraktivita spočíva v nízkych poplatkoch, nadštandardných výnosoch a skvelej diverzifikácii znižujúcej riziko. Portfólio týchto fondov je tvorené piatimi fondmi, takže sú o niečo volatilnejšie oproti ostatným fondom. Na druhej strane, však investorom poskytujú až 10% cieľový ročný výnos.

Záver

Podielové fondy sú vhodným investičným nástrojom pre investorov, ktorí chcú investovať do diverzifikovaného portfólia, no sami ho nechcú aktívne spravovať. Investori, ktorí však majú radi veci pod kontrolou a radi spravujú vlastné peniaze možno zistia, že pre nich nie sú podielové fondy celkom vhodné.

Je dôležité, aby každý investor sám posúdil, či sa mu tento druh investície oplatí alebo nie. To čo môže byť pre jedného investora veľkou nevýhodou investovania do podielových fondov, môže byť pre druhého mimoriadne dôležitou výhodou.

zdroj: www.getsmarteraboutmoney.ca, www.marketwatch.com, www.haberl.sk

[elementor-template id=“14507″]

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.