Podielové fondy vs. ETF

HABERL
26. januára 2021

Investori si môžu vyberať z nespočetného množstva rôznych investičných nástrojov, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Okrem toho sa môžu zameriavať aj na veľké množstvo investičných sektorov a priemyselných odvetví, ako aj fondov.

podielove fondy vs ETF

Investori túžiaci po väčšej diverzifikácii sa väčšinou rozhodnú investovať do niektorého z typov fondov, ktoré už na trhu existujú. Rozhodovanie o tom, či investovať do podielových fondov alebo do ETF (fondov obchodovaných na burze) vám môže pripadať triviálne, no aj tieto dva typy fondov sa v mnohých veciach líšia. Tieto rozdiely môžu mať vplyv na to, koľko na svojej investícii v konečnom dôsledku zarobíte.

Podielové fondy aj fondy obchodované na burze sú tvorené portfóliom akcií alebo dlhopisov. Príležitostne investujú aj do volatilnejších investičných nástrojov, ako sú napríklad drahé kovy, alebo komodity. Na podielové fondy a ETF sa vzťahujú rovnaké regulácie týkajúce sa toho, do čoho môžu investovať, koľko peňazí si môžu požičať a podobne.

A to je asi tak všetko, čo majú spoločné. Tieto dva typy fondov sú mimoriadne rozdielne a všetky tieto rozdiely môžu mať vplyv na to, ktorý z fondov bude pre vás lepšou voľbou. Správne rozhodnutie závisí od individuálnych preferencií jednotlivých investorov.

ETF

Ako naznačuje aj ich názov, s ETF (fondmi obchodovanými na burze) sa obchoduje podobne ako s bežnými akciami, teda na burze. Na druhej strane obchodu stojí taktiež investor a nie správca fondu. ETF môžete nakupovať kedykoľvek počas obchodného dňa. Okrem toho neexistuje žiadna minimálna doba držania. Výsledkom toho je skutočnosť, že ETF môžu odrážať realitu na trhu rýchlejšie, ako podielové fondy.

Ďalším kľúčovým rozdielom je skutočnosť, že väčšina fondov obchodovaných na burze sleduje index ako napríklad akciový index S&P 500. Takéto fondy sa snažia zostaviť portfólio, ktoré sa bude zhodovať s indexom.

Pasívna správa fondov je jedným z dôvodov, prečo je investovanie do ETF lacnejšie. Niektoré fondy obchodované na burze si účtujú poplatky vo výške iba 0,05%. Na trhu nájdete aj ETF, ktoré si neúčtujú žiadne poplatky. Podľa spoločnosti Morningstar si aktívne spravované fondy účtujú priemerný poplatok vo výške 0,67%.

Náklady na sledovanie indexu sú v prípade fondov obchodovaných na burze nižšie ako v prípade podielových fondov. Aktívne spravované ETF vás vyjdú lacnejšie ako aktívne spravované podielové fondy. Je to spôsobené mechanizmom riadenia týchto dvoch druhov fondov a vzťahov medzi fondmi a akcionármi.

V prípade ETF sa obchodovanie s fondom uskutočňuje priamo medzi predávajúcim a kupujúcim, správcovia fondov tak majú oveľa menej práce. Okrem toho sa cena fondov obchodovaných na burze snaží vždy, čo najviac približovať cene čistej hodnoty aktív indexu, ktorý fond sleduje.

ETF 3

Fondy obchodované na burze sú daňovo efektívne. Investori zameriavajúci sa na ETF ale aj podielové fondy musia platiť dane na základe ziskov a strát, ktoré každoročne dosiahnu. ETF však uskutočňujú menej interných obchodov, a preto vytvárajú menej zdaniteľných položiek. Mechanizmus vytvárania a vyplácania fondov obchodovaných na burze znižuje potrebu ich predaja.

ETF sú, na rozdiel od podielových fondov stále relatívne novým investičným nástrojom. Z tohto dôvodu vlastní väčšina starších investorov najmä podielové fondy. Je dôležité, aby investori mysleli na to, že s predajom týchto fondov sa spájajú aj dane z kapitálových výnosov.

Investovanie do fondov obchodovaných na burze, by ste mali zvážiť v prípade, ak ste aktívny obchodník. Fondy obchodované na burze, ktoré sa sústredia na konkrétne, menej známe alebo komplikovanejšie sektory, vám môžu poskytnúť expozíciu na trhu, na ktorom by ste sa samy báli investovať.

Podielové fondy

Ak sa rozhodnete investovať do podielových fondov, uskutočňujete transakciu so spoločnosťou, ktorá tento fond spravuje. Medzi najväčších správcov podielových fondov patria spoločnosti Vanguard, T. Rowe Prices alebo BlackRock. K transakcii medzi vami a správcovskou spoločnosťou dochádza, buď priamo alebo prostredníctvom ďalšej sprostredkovateľskej spoločnosti.

Nákup podielového fondu sa uskutočňuje na základe jeho ceny po skončení obchodného dňa, počas ktorého ste zadali objednávku. Ak ste objednávku zadali až po skončení daného obchodného dňa, bude cena vášho nákupu stanovená na konci nasledujúceho obchodného dňa. Ak sa rozhodnete predať svoj podiel v podielovom fonde, dôjde k rovnakému procesu.

Dajte si však pozor. Niektoré podielové fondy si za skorý predaj účtujú poplatok, niekedy vo výške až 1% z celkovej hodnoty predávaných akcií. Zvyčajne sa to týka situácií, kedy sa investor pokúsi predať svoj podiel vo fonde skôr, ako po 90 dňoch od jeho zakúpenia.

Podielové fondy môžu sledovať akciové indexy, no väčšia časť z nich je aktívne spravovaná. V prípade aktívne spravovaných podielových fondov, správcovia fondov vyberujú konkrétne spoločnosti, do ktorých fond investuje. Ich cieľom je prekonať index, podľa ktorého hodnotia vlastnú výkonnosť.

Nevýhodou aktívne spravovaných podielových fondov je skutočnosť, že sú pomerne nákladné. Tieto fondy musia zaplatiť analytikov, ekonomický a sektorový výskum, návštevy jednotlivých spoločností, do ktorých chcú investovať a podobne.

Podielové fondy aj ETF patria k otvoreným fondom.

Znamená to, že počet akcií v obehu sa môže meniť v závislosti od ponuky a dopytu. Ak v daný deň fond zarobí viac peňazí ako minie, musí správca fondu túto nerovnováhu zmierniť nákupom ďalších akcií. Ak fond v daný deň minie viac ako zarobí, musí sa správca fondu postarať o to, aby mal fond dostatok voľnej hotovosti, a preto musí niektoré akcie predať.

Investovanie do podielových fondov sa častokrát spája s vyššou vstupnou investíciou. U väčšiny fondov sa výška minimálnej investície pohybuje okolo 1 000 amerických dolárov. S takouto požiadavkou sa v prípade ETF nestretnete.

Ktorý fond je potom pre investorov výhodnejší?

To je veľmi individuálne. Každý investor má rozdielne potreby, ktoré môže naplniť investovaním do rozličných investičných nástrojov. Investori, by si mali dať pozor na to, aby hneď nesúdili to, či je daný investičný nástroj nízko-nákladový alebo nie. Vždy je dôležitejšie sa danému nástroju venovať trochu dlhšie a zistiť, aké všetky poplatky sú s ním spojené.

Do podielových fondov často investujú investori, ktorí sa v danej oblasti nevyznajú alebo ide o veľmi komplikovaný trh. Do tejto kategórie spadajú napríklad menšie zahraničné spoločnosti.

Existuje viacero scenárov, kedy je investovanie do indexových podielových fondov výhodnejšie ako investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF). Niektoré z týchto fondov majú totižto nižšie poplatky ako ETF sledujúce rovnaký index. Výkonnosť týchto fondov však nikdy neprekoná výkonnosť indexu.

Väčšina investorov sa však rozhodne pre ETF. Je to z toho dôvodu, pretože v sebe kombinujú nízke náklady, jednoduchý prístup a dôraz na sledovanie výkonnosti daného indexu. Zároveň sú skvelým investičným nástrojom, ak chcete svoj majetok budovať v dlhodobom časovom horizonte, alebo chcete svoje portfólio diverzifikovať. Jednou z nevýhod fondov obchodovaných na burze je skutočnosť, že ich cena môže byť pre predaji alebo nákupe nižšia ako podkladová cena aktív fondu.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.