Prečo investovať do podielových fondov?

HABERL
20. apríla 2021

Investovanie do podielových fondov sa spája s radom viacerých výhod. V tomto článku vám predstavíme informácie, ktoré budete potrebovať pri investovaní do podielových fondov.

podielové fondy

Kľúčom k dosiahnutiu investičného úspechu je precízne finančné plánovanie, výber fondu, budovanie portfólia, sledovanie poplatkov a pochopenie rôznych investičných možností.

Aké sú pozitíva investovania do podielových fondov?

Ako sme už vyššie uviedli s investovaním do podielových fondov sa spája množstvo výhod. Teraz si uvedieme podľa nášho názoru najdôležitejšie.

1) Podielové fondy znižujú riziko v investičnom portfóliu

Väčšina podielových fondov je dostatočne diverzifikovaná, nakoľko investuje do 50 až 200 rôznych cenných papierov. Niektoré fondy sledujúce akciové indexy vlastnia aj viac ako 1 000 akcií. Miera rizika spojená s jednotlivými fondmi závisí od zamerania fondu.

2) Investovanie do podielových fondov je mimoriadne jednoduché

Takmer všetky brokerské spoločnosti, online sprostredkovatelia alebo spoločnosti podielových fondov ponúkajú možnosť investovať do tohto druhu investičných nástrojov. Začínajúci investori si môžu investičný účet otvoriť v priebehu niekoľkých minút.

3) Podielové fondy sú spravované tímom profesionálov

Profesionáli skúmajú a analyzujú všetky investície fondu. Investori tak môžu ušetriť množstvo času, energie a frustrácie spojenej s prieskumom a analýzou trhu.

4) Na trhu existuje obrovské množstvo rôznych podielových fondov

Rôzne druhy fondov sa sústredia na konkrétne priemyselné sektory, geografické lokácie alebo investujú do konkrétnych investičných nástrojov.

5) Väčšina podielových fondov je nízko-nákladových

To znamená, že poplatky za ich vlastnenie sú pomerne nízke. Poplatok za aktívne spravovaný podielový fond môže byť nižší ako v poplatok za aktívne spravované portfólio tvorené jednotlivými cennými papiermi.

Podielové fondy podľa požiadaviek investorov

Konzervatívne podielové fondy sú nízko-rizikové fondy, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali alebo mierne prekonali priemernú mieru inflácie. Konzervatívne fondy sú vhodné pre investorov, ktorí majú nízku mieru tolerancie rizika, alebo sa blížia k odchodu do dôchodku. Portfólio týchto fondov je zvyčajne alokované tak, že 20% až 50% tvoria akcie a 50% až 80% tvorí kombinácia dlhopisov a hotovosti.

Vyvážené podielové fondy sú známe aj ako hybridné fondy. Investorom ponúkajú vyššiu mieru diverzifikácie. Nakoľko udržiavajú rovnováhu medzi investovaním do dlhu a do akcií, poskytujú investorom najlepšiu rovnováhu medzi rizikom a výnosmi.

Tieto fondy sú väčšinou zamerané na akcie, ktoré tvoria 40% až 60% portfólia fondu. Zvyšok portfólia tvoria dlhopisy a hotovosť. Najväčšou výhodou tohto druhu fondu je skutočnosť, že zaisťujú zhodnotenie kapitálu a ochraňujú pred potencionálnymi rizikami.

Dynamické podielové fondy majú “dynamickú” dobu splatnosti a zloženie. Investičným cieľom týchto fondov je generovať optimálne výnosy pri klesajúcich ale aj stúpajúcich trhových cykloch.

Správca dynamického fondu spravuje fond dynamicky s ohľadom na zmeny úrokových sadzieb. Medzi zmenami úrokových sadzieb však môžu nastať pauzy, ktoré ovplyvnia výnosy z dlhopisov. Tento druh fondov je vhodný pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť výnos zo svojich dlhopisových investícií bez ohľadu na aktuálnu výšku úrokových sadzieb.

Tipy ako investovať do podielových fondov

Ak sa rozhodnete investovať bez pomoci investičného poradcu, mali by ste si najprv zodpovedať niekoľko dôležitých otázok. Čo dúfate, že dosiahnete so svojimi úsporami? Chcete sa zabezpečiť na dôchodok? Našetriť si na nové auto? Získať finančnú bezpečnosť? Aký je váš časový investičný horizont? Aké sú vaše investičné ciele?

Podielové fondy sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho do akej triedy aktív investujú, akú stratégiu využívajú alebo aký je ich cieľ.

Je potrebné vedieť rozdiely medzi týmito rôznymi kategóriami podielových fondov, nakoľko vám to pomôže pri výbere toho najlepšieho fondu so správnou alokáciou a diverzifikáciou aktív.

Pred investovaním do konkrétneho fondu je dôležité, aby ste poznali svoju toleracniu voči riziku. Ak ešte len začínate a pohyby trhu vás dokážu ľahko rozhodiť, mali by ste zvážiť investovanie do vyváženého alebo hybridného podielového fondu. Ak máte s investovaním už trochu väčšie skúsenosti alebo si myslíte, že máte šťastie môžete siahnuť po agresívnejšom podielovom fonde.

Rovnako dôležité je aj stanovenie alokácie aktív, teda kombinácie investičných aktív (akcií, dlhopisov a hotovosti), ktoré budú tvoriť vaše portfólio. Správne rozdelenie aktív, by malo odrážať vašu úroveň tolerancie rizika.

Na trhu existuje nespočetné množstvo rôznych podielových fondov. Výber správneho podielového fondu by mal byť po zodpovedaní vyššie uvedených otázok o niečo jednoduchší. Skúste si vybrať viacero podielových fondov, ktoré budú zodpovedať vašim preferenciám a nakombinujte ich do svojho investičného portfólia.

Aké základné poplatky sa spájajú s podielovými fondmi?

Väčšina vecí na svete nie je zadarmo a platí to aj v prípade podielových fondov. Rôzne fondy si môžu účtovať rôzne poplatky a líšiť sa môžu výškou poplatku. Ponúkame vám rýchly prehľad základných poplatkov spojených s investovaním do podielových fondov.

Fondy, ktoré využívajú maklérske firmy musia za ich služby nejako zaplatiť. Zvyčajne to robia tak, že investorom účtujú poplatok za obchodovanie s podielom vo fonde. V podstate ide o províziu, ktorá putuje priamo sprostredkovateľovi.

Existujú dva druhy tohto poplatku, poplatok za nákup a poplatok za predaj. Poplatok za nákup si podielové fondy účtujú v prípade, že investor kupuje podielové listy. Poplatok za predaj zasa v prípade, keď svoj podiel vo fonde predáva.

Ďalšie možné poplatky

  • poplatok za vyplatenie sa vzťahuje na investorov, ktorí sa rozhodnú predať svoj podiel v podielom fonde. Tento poplatok nie je to isté, ako poplatok, ktorý za predaj platí investor sprostredkovateľskej spoločnosti.
  • poplatok za výmenu si niektoré fondy účtujú vtedy, keď akcionár uskutoční výmenu (prevod) do iného fondu, v rámci tej istej skupiny fondov.
  • poplatok za účet si fondy účtujú za vedenie investičného účtu. Niektoré fondy majú stanovenú hranicu, po ktorej prekonaní si tento poplatok ďalej neúčtujú.
  • vstupný poplatok je typ poplatku, ktoré investor musí zaplatiť po kúpe podielu vo fonde. Tento poplatok nie je to isté ako poplatok za nákup, nakoľko putuje priamo fondu a nie sprostredkovateľovi.
  • správcovský poplatok slúži na zaplatenie investičného poradcu, ktorý fond spravuje a na pokrytie administratívnych poplatkov, ktoré fond taktiež platí investičnému poradcovi.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.