Prečo klesajú ceny dlhopisov, keď rastú úrokové sadzby?

HABERL
17. augusta 2021

Väčšina dlhopisov vypláca investorom fixnú úrokovú sadzbu, ktorá je atraktívnejšia v dobe, keď úrokové sadzby klesajú a dopyt po dlhopisoch narastie, čo spôsobí zvyšovanie cien. Čo sa však deje s dlhopismi, keď úrokové sadzby rastú?

Prečo klesajú ceny dlhopisov, keď rastú úrokové sadzby? Vývoj úrokových sadzieb. Negatívna korelácia

Do dlhopisov sa vo všeobecnosti odporúča investovať jednotlivcom, ktorí chcú dopredu vedieť, koľko na svojej investícii zarobia, nechcú platiť vysoké poplatky a úplne im stačí, ak je výnos z investovania vyplácaný raz do roka. Poďme sa pozrieť na to, ako je to s vplyvom úrokových sadzieb na dlhopisy.

Aký má rast úrokových sadzieb dopad na dlhopisy?

Dlhopisy a úrokové sadzby majú inverzný vzťah. Keď náklady na požičanie peňazí rastú, teda úrokové sadzby stúpajú, ceny dlhopisov spravidla klesajú a naopak. Na prvý pohľad je negatívna korelácia medzi úrokovými sadzbami a cenami dlhopisov nelogická. Pri bližšom skúmaní však naozaj dáva zmysel.

Dlhopisoví investori, rovnako ako všetci ostatní investori, sa spravidla snažia na svojich investíciách dosiahnuť čo najlepší výnos. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujú mať prehľad o kolísavých úrokových sadzbách.

Jednoduchý spôsob, ako pochopiť, prečo sa ceny dlhopisov pohybujú v opačnom smere ako úrokové sadzby, je vysvetliť si to na dlhopisoch s nulovým kupónom.

Dlhopisy s nulovým výnosom neplatia pravidelné úroky. Namiesto toho všetku svoju hodnotu odvodzujú z rozdielu medzi nákupnou cenou a nominálnou hodnotou dlhopisu vyplatenou po uplynutí doby jeho splatnosti.

Dlhopisy s nulovým výnosom sa vydajú so zľavou na nominálnu hodnotu, pričom ich výnosy sú funkciou kúpnej ceny, nominálnej hodnoty a času, ktorý im zostáva do splatnosti. Tak blokujú pravidelné výnosy, čo môže byť pre niektorých investorov atraktívne.

Ako je to so zmenou sadzieb a ich dopadom na dlhopisy v krátkodobom a dlhodobom horizonte?

Najcitlivejšie na zmeny úrokových sadzieb sú dlhopisy s dlhou dobou splatnosti. Dôvod prečo sú také citlivé spočíva v povahe dlhopisov s pevným výnosom. Napríklad, keď investor kupuje firemný dlhopis, v skutočnosti kupuje časť dlhu danej spoločnosti.

Tento dlh je emitovanými so špecifickými podrobnosťami týkajúcimi sa pravidelných kupónových platieb, výšky istiny dlhu a doby splatnosti dlhopisu.

Existujú dva základné dôvody, prečo sú dlhodobé dlhopisy vystavené väčšiemu riziku ako krátkodobé.

Prvým z nich je skutočnosť, že existuje vyššia pravdepodobnosť, že úrokové sadzby stúpnu, a teda negatívne ovplyvnia trhovú cenu dlhopisu, v dlhšom časovom období (ako kratšom). Vo výsledku investori, ktorí kupujú dlhodobé dlhopisy sa väčšinou snažia tieto dlhopisy predať, za výrazne nižšiu cenu ako ich kúpili, ešte pred dobou ich splatnosti.

Pri krátkodobých dlhopisoch nie je toto riziko také významné, pretože je nepravdepodobné, že by sa úrokové sadzby v krátkodobom horizonte podstatne zmenili. Krátkodobé dlhopisy sa tiež jednoduchšie držia až do doby ich splatnosti, čím sa zmierňujú obavy investorov týkajúce sa zmien cien dlhopisov vyvolaných zmenou úrokových sadzieb.

Dlhodobé dlhopisy majú väčšiu duráciu ako krátkodobé dlhopisy. Durácia meria citlivosť ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Napríklad, cena dlhopisu s duráciou 2,0 klesne o 2 americké doláre vždy, keď úrokové sadzby stúpnu o 1%. Z tohto dôvodu bude mať daná zmena úrokovej sadzby väčší vplyv na dlhodobé dlhopisy ako na krátkodobé.

Koncept durácie je pomerne komplikované konceptualizovať, ale berte ho ako dobu, počas ktorej bude dlhopis ovplyvnený zmenou úrokových sadzieb.

Predpokladajme napríklad, že úrokové sadzby dnes stúpnu o 0,25%. V prípade dlhopisu, ktorý má investorovi vyplatiť už iba jednu kupónovú platbu, príde investor na jednej platbe len o 0,25%. Na druhej strane, ak má pred sebou dlhopis ešte 20 kupónových platieb, investor príde o oveľa viac peňazí. Tento rozdiel v zostávajúcich platbách spôsobí pri raste úrokových sadzieb väčší pokles v prípade dlhodobých dlhopisov.

Čo má investor robiť keď začnú sadzby rásť?

Po rokoch umelo vytvorených úrokových sadzieb a inflácie je pochopiteľné, že majú investori obavy z toho, čo bude ďalej. Pre mnohých investorov je teraz vhodný čas na kontrolu aktuálneho rozdelenia aktív. Pri kontrole portfólia, by ste však mali mať na pamäti niekoľko dôležitých vecí.

V prvom rade je potrebné poznamenať, že rast inflácie, ktorý v súčasnosti pozorujeme, nie je prekvapujúci a ani sa nemusel vymknúť spod kontroly. Celosvetová ekonomika sa znovu otvára a v súlade s očakávania sa uvoľňuje zadržiavaný spotrebiteľský dopyt.

Je dôležité si uvedomiť, že inflácia je už mnoho rokov na nízkej úrovni a nárast inflácie, ktorý nastal, je prirodzenou zmenou. Pri boji s rastúcou infláciou sa zvyčajne úrokové sadzby zvyšujú.

Na vrchole zoznamu, čo by mali investori urobiť, keď úrokové sadzby začnú rásť, investičný riaditeľ John P. Calamos odporúča jednoznačné zníženie expozície v dlhodobých dlhopisoch a posilniť svoju expozíciu na trhu s krátkodobými alebo strednodobými dlhopismi, ktoré sú menej citlivé na zvýšenie úrokových sadzieb.

Alokácia majetku investorov by sa síce mala časom meniť, no je potrebné si dať pozor na to, aby ste sa vždy držali svojich zásad v rámci alokácie aktív. Rozvíjajúce sa ekonomické prostredie môže znamenať, že sa rozhodnete upraviť svoje investičné stratégie.

Nestrácajte však zo zreteľa svoju toleranciu voči riziku a výhody dobre diverzifikovaného portfólia, ktoré je tvorené širokou škálou rôznych aktív. Rastúce úrokové sadzby znamenajú, že aj konzervatívnejšie investičné nástroje budú investorom vyplácať vyššie úroky. Viacerí analytici v tomto prípade preto odporúčajú zníženie celkovej miery rizika v portfóliu.

Nie všetky investičné stratégie, ktoré profitujú z rastúcich úrokových sadzieb sa týkajú cenných papierov s pevným výnosom.

Investori, ktorí chcú v prípade zvýšenia úrokových sadzieb zarobiť, by podľa editora Marka Cussena mali zvážiť nákup akcií veľkých spotrebiteľov surovín. Cena surovín zostáva stabilná, po prípadne ešte klesne. Preto spoločnosti, ktoré využívajú tieto suroviny zaznamenajú zodpovedajúci pokles nákladov a rast ziskových marží.

Rastúce úrokové sadzby sú dobrou správou pre trh s realitami

Takže spoločnosti, ktoré profitujú z výstavby domov a stavebné firmy môžu byť tiež zaujímavou oblasťou na investovanie.

Tí, ktorí investujú v cudzích menách, môžu podľa Cussena ďalej zvážiť posilnenie svojej pozície v amerických dolároch. Keď úrokové sadzby začnú rásť, americký dolár voči iným menám zvykne naberať na obrátkach, nakoľko vyššie úrokové sadzby priťahujú zahraničný kapitál k investičným nástrojom denominovaných v amerických dolároch.

Investori, by mali zvážiť aj refinancovanie svojich hypoték

Je vhodné zafixovať si hypotéku pri súčasných úrokových sadzbách, teda ešte predtým ako sa zvýšia. Okrem toho je vhodné splatiť malé dlhy a dať si dokopy kreditné skóre. Fixácia nízkych úrokových sadzieb je vhodná najmä v rámci dlhodobých dlhoch, ako je napríklad pôžička na auto alebo ďalšia hypotéka.

Historické údaje hovoria, že úrokové sadzby nezostanú nízke navždy. Rýchlosť akou budú rásť sa však veľmi ťažko predpovedá.

Ako sme si už povedali, vzťah medzi rastom úrokových sadzieb a cenou dlhopisov je inverzný. Keď jedno stúpa, druhé klesá a naopak.

Investori, ktorí držia dlhodobé dlhopisy sú vystavení vyššiemu riziku poklesu cien dlhopisu v dôsledku stúpajúcich úrokových sadzieb, ako tí investori, ktorí držia krátkodobé dlhopisy. Okrem toho môžu investori, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť úrokovým sadzbám, prísť o cenné príležitosti zarobenia, v prípade ak prostredie rastúcich úrokových sadzieb nastane.

zdroj: www.bloomberg.com, www.wsj.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.