Naše portfóliá porážajú aj známe indexy S&P 500, MSCI World, NASDAQ

HABERL
18. apríla 2024

Akciové indexy sú esenciálne nástroje pre investičnú komunitu, poskytujúce neoceniteľný prehľad o trhových trendoch a výkonnosti špecifických sektorov či geografických regiónov. Medzi najvýznamnejšie a najčastejšie sledované indexy na svete patrí S&P 500, MSCI World a NASDAQ 100. Tieto indexy poskytujú investičným profesionálom, ako aj individuálnym investorom, cenné ukazovatele pre rozhodovanie a stratégie diverzifikácie portfólia.

S&P 500

Zameranie: USA
Sektorová diverzifikácia: široká, zahŕňa všetky hlavné sektory.
Počet firiem: okolo 500

Index S&P 500 je jedným z najznámejších a najdôležitejších akciových indexov na svete. Jeho história siaha až do roku 1923, keď spoločnosť Standard & Poor’s začala publikovať index 90 vybraných akcií. Postupom času sa tento index vyvinul a rozšíril, pričom v súčasnosti predstavuje 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch amerických. Medzi významné firmy v tomto indexe patria technologický gigant Apple, internetový obchodný líder Amazon, softvérový titan Microsoft, či výrobca elektrických vozidiel Tesla.

História vzniku

S&P 500 má korene vo viacerých predchádzajúcich indexoch, ktoré boli vytvorené už v 19. storočí. Konkrétne, spoločnosť Standard Statistics založená v roku 1906 zaviedla svoj prvý index, ktorý sledoval výkon 233 amerických akcií. Neskôr sa táto spoločnosť spojila so spoločnosťou Poor’s Publishing, čím vznikla spoločnosť Standard & Poor’s Corporation (S&P). S&P 500, tak ako ho poznáme dnes, bol oficiálne uvedený na trh v roku 1957.

Štruktúra

S&P 500 je váhovaný index, čo znamená, že váha každej z jeho zložiek je určená podľa ich trhovej kapitalizácie. To znamená, že čím väčšia je trhová hodnota danej spoločnosti, tým väčší vplyv má na celkový výkon indexu. Samotné spoločnosti v indexe sú vybrané odborníkmi na základe kritérií, ktoré zahŕňajú veľkosť trhovej kapitalizácie, likviditu akcií a odvetvie.

S&P 500 zahŕňa spoločnosti z rôznych odvetví vrátane technológií, financií, zdravotníctva, energetiky a mnohých ďalších. Táto diverzifikácia zaisťuje, že index dobre odráža celkový stav amerického trhu.

Meranie výkonnosti

Hlavným účelom sledovania S&P 500 je meranie výkonnosti akciového trhu USA. Investori, analytici a ekonómovia používajú tento index na sledovanie trendov, porovnávanie investičných výnosov a hodnotenie portfólií.

V dnešnej globálnej ekonomike je S&P 500 neoddeliteľnou súčasťou investičného sveta. Jeho štruktúra, spôsob fungovania a schopnosť poskytovať dôležité informácie o trhu ho robia neoceniteľným nástrojom pre investorov a analytikov z celého sveta.

Alternatíva k indexom – riadené portfólio HABERL

Pri porovnávaní indexu S&P 500 s naším portfóliom PROFIT, výsledky hovoria jasne. Od prvotnej investície 26. 8. 2020 do 31. 3. 2024, portfólio PROFIT dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 94,20 %, čím výrazne predbehlo výkon benchmarku S&P 500, ktorý za to isté obdobie dosiahol výkonnosť 65,63 % v mene EUR. Toto poukazuje na významný prínos diverzifikovaného prístupu a strategického riadenia, ktoré naše portfólio PROFIT ponúka. Pre investorov hľadajúcich nadpriemerné výnosy predstavuje portfólio PROFIT atraktívnu alternatívu k tradičnému investovaniu do indexu S&P 500.

MSCI World

Zameranie: globálne
Sektorová diverzifikácia: široká, zahŕňa sektory z viac ako 20 rozvinutých krajín.
Počet firiem: okolo 1600

Index MSCI World predstavuje široký prehľad o výkonnosti akcií z vyspelých trhov po celom svete, poskytujúc investorom a analytikom cenný nástroj pre porovnávanie a hodnotenie globálnych investičných príležitostí. Medzi známe firmy v tomto indexe patria napríklad britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca, známa svojimi inováciami v medicíne, nemecký automobilový výrobca Volkswagen, americká ropná a plynárenská spoločnosť ExxonMobil či japonský technologický konglomerát Sony.

História vzniku

Index MSCI World bol zavedený spoločnosťou Morgan Stanley Capital International (MSCI) v roku 1968. Jeho cieľom bolo poskytnúť jasný a komplexný pohľad na globálnu akciovú výkonnosť, čím by sa zjednodušilo porovnávanie investícií naprieč rôznymi krajinami a regiónmi. Od svojho vzniku index prešiel rôznymi zmenami a rozšíreniami, aby odrážal rastúcu globalizáciu a integráciu svetových finančných trhov.

Štruktúra a funkčnosť

MSCI World zahŕňa akcie z viac ako 20 vyspelých trhov po celom svete, vrátane USA, Európy, Japonska a Austrálie. Index sleduje výkonnosť stoviek spoločností, čím zabezpečuje rozsiahlu reprezentáciu globálneho akciového trhu. Akcie sú vo výbere zastúpené na základe trhovej kapitalizácie, čo znamená, že väčšie spoločnosti majú väčší vplyv na celkovú výkonnosť indexu.

Jednotlivé spoločnosti sú do indexu zaradené podľa určitých kritérií, vrátane veľkosti trhovej kapitalizácie, likvidity a krajiny pôvodu. MSCI pravidelne reviduje zloženie indexu, aby zabezpečilo, že odráža aktuálny stav globálnych akciových trhov.

Meranie výkonnosti

Výkonnosť indexu MSCI World sa meria v dolároch, čo investorom umožňuje jednoducho porovnávať výkonnosť s inými investíciami bez ohľadu na menové fluktuácie. Index je k dispozícii aj v lokálnych menách, čo umožňuje investorom hodnotiť výkonnosť bez vplyvu výmenných kurzov.

Porovnávanie výkonnosti MSCI World s inými indexmi, ako sú napríklad S&P 500 alebo MSCI Emerging Markets, poskytuje investorom ucelený pohľad na rozdiely medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa trhmi, ako aj medzi regionálnymi a globálnymi investičnými stratégiami.

Význam a použitie

MSCI World je široko používaným benchmarkom pre globálne diverzifikované portfóliá. Jeho široké zastúpenie spoločností z rôznych odvetví a krajín umožňuje investorom porozumieť celkovému trendu v globálnom akciovom investovaní. Fondy obchodované na burze (ETFs), otvorené podielové fondy a iné investičné produkty často používajú MSCI World ako benchmark pre porovnanie vlastnej výkonnosti.

V dnešnej dobe globalizácie a prepojených finančných trhov je index MSCI World cenným nástrojom pre hodnotenie a porovnávanie globálnej akciovej výkonnosti. Jeho schopnosť poskytovať komplexný pohľad na globálne akcie robí z neho neoddeliteľnú súčasť portfólií mnohých investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči svetovým trhom.

Alternatíva k indexom – riadené portfólio HABERL

Podobnú príležitosť na investovanie ponúkame aj my vo svojom Dynamickom ETF portfóliu. Toto portfólio obsahuje mnoho spoločností, ktoré sú zastúpené aj v indexe MSCI, a preukázalo vynikajúcu výkonnosť. Konkrétne za rok 2023 (od 1. 1.2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 16,76 %. Táto výkonnosť podčiarkuje atraktivitu diverzifikovaných investícií do ETF, ktoré sledujú výkon širokého spektra svetových trhov a sektorov, a sú tak ideálnou voľbou pre investorov hľadajúcich efektívne rozloženie rizika a zároveň potenciál pre významný kapitálový rast.

Nasdaq 100

Zameranie: USA (s dôrazom na technológie)
Sektorová diverzifikácia: nízka, dominantný technologický sektor.
Počet firiem: okolo 100

Index Nasdaq 100 je jedným z najvýznamnejších a najdôležitejších akciových indexov na svete. Zameriava sa na technologické a rastové spoločnosti, ktoré sú obchodované na burze Nasdaq. Svojím zameraním na inovácie a modernú technológiu sa stal jedným z najobľúbenejších benchmarkov pre investície do technologických sektorov a rastových spoločností. Medzi kľúčové spoločnosti v indexe patria aj Apple, Google či čipový gigant Nvidia, ktorý dominuje v sektore grafických procesorov a umelej inteligencie.

História vzniku

Nasdaq 100 bol uvedený na trh v roku 1985 spoločnosťou Nasdaq, Inc., ktorá je dnes jedným z najväčších svetových trhových operátorov. Jeho vznik bol reakciou na rastúcu potrebu investovať do technologických a inovatívnych spoločností, ktoré sa dynamicky rozvíjali v 80. rokoch 20. storočia. Počiatočný index mal 100 spoločností a odvtedy prešiel viacerými zmenami, aby odzrkadlil zmeny v technologickom priemysle a trhu ako celku.

Štruktúra a obsah

Nasdaq 100 je váhovaný index, ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze Nasdaq. Tieto spoločnosti zahŕňajú lídrov v oblastiach informačných technológií, biotechnológií, spotrebiteľskej elektroniky a ďalších technologických odvetví. Index obsahuje nielen americké spoločnosti, ale aj medzinárodné zastúpenie, čo ho robí atraktívnym pre globálnych investorov.

Zloženie Nasdaq 100 sa pravidelne mení podľa vývoja trhu a odvetví. Spoločnosti, ktoré sú najväčšími hráčmi v oblasti technológií a rastu, majú väčší vplyv na celkovú výkonnosť indexu.

Fungovanie

Podobne ako iné indexy, Nasdaq 100 sa vypočíta na základe trhovej kapitalizácie jednotlivých zložiek. To znamená, že spoločnosti s väčšou trhovou hodnotou majú väčší vplyv na celkový výkon indexu.

Meranie výkonnosti

Výkonnosť Nasdaq 100 sa meria pomocou bodového systému, kde každá zložka indexu má svoj podiel na celkovom hodnotení. Tento systém umožňuje investorom sledovať celkovú výkonnosť indexu bez ohľadu na cenu jednotlivých akcií.

Porovnávanie Nasdaq 100 s inými indexmi, ako je napríklad S&P 500, poskytuje investorom pohľad na špecifické odvetvia trhu a umožňuje im vytvárať diverzifikované investičné portfóliá.

Nasdaq 100 sa stal dôležitým nástrojom pre investorov zameraných na technologické a rastové spoločnosti. Jeho schopnosť poskytovať komplexný pohľad na dynamiku technologických trhov robí z neho neoceniteľný zdroj informácií a benchmark pre investičné stratégie v 21. storočí.

Alternatíva k indexom – riadené portfólio HABERL

Naši klienti môžu využiť príležitosti, ktoré ponúka tento dynamický trh, prostredníctvom vlajkového produktu Portfólio PROFIT. Tento aktívne riadený investičný produkt obsahuje vybrané spoločnosti z indexu Nasdaq 100, čím zabezpečuje expozíciu voči high-tech sektoru, zatiaľ čo skúsený tím portfólio manažérov zabezpečuje optimalizáciu portfólia pre maximálne možné výnosy.

V roku 2023 dosiahlo Portfólio PROFIT impozantnú reálnu čistú výkonnosť vo výške 44,79 % a od svojej prvotnej investície 26. 8. 2020 do 31. 3. 2024 zaznamenalo rast na úrovni 94,20 % v mene EUR. Toto nadpriemerné zhodnotenie dokazuje, že aktívne riadenie a strategický výber môžu výrazne prispieť k úspechu investície.

Ktorý akciový index je pre vás najlepší? Riziko vs. výnos

Ak máte vyššiu toleranciu voči riziku a veríte v rast technologického sektora, NASDAQ 100 môže byť pre vás atraktívny. S&P 500 ponúka širšiu diverzifikáciu v rámci USA, čo môže byť menej rizikové. MSCI World zas poskytuje najširšiu geografickú diverzifikáciu a expozíciu voči rôznym ekonomikám.

Geografická diverzifikácia: Ak hľadáte expozíciu voči globálnemu trhu, MSCI World je najlepšou voľbou. Pre silnú expozíciu americkému trhu sú vhodné S&P 500 alebo NASDAQ 100.

Sektorová diverzifikácia: Ak preferujete sektorovú diverzifikáciu, S&P 500 a MSCI World ponúkajú širšiu sektorovú expozíciu. NASDAQ 100 je vhodný pre tých, ktorí preferujú technologický sektor.

Vo všeobecnosti, neexistuje univerzálna odpoveď na to, ktorý index je „najlepší“. Voľba závisí od vašich individuálnych investičných cieľov, očakávaní a tolerancie voči riziku. Mnohí investori sa rozhodnú držať kombináciu týchto indexov, aby dosiahli širšiu diverzifikáciu svojich portfólií.

Záver

S&P 500, MSCI World a NASDAQ 100 sú kritickými nástrojmi pre hodnotenie a porovnávanie výkonnosti investícií na rôznych trhoch a v rôznych sektoroch. Pre investorov predstavujú základ pre tvorbu diverzifikovaného portfólia s využitím rôznych geografických oblastí a priemyselných sektorov. Porozumenie, ako tieto indexy fungujú, čo obsahujú a ako sa meria ich výkonnosť, je pre investora neoceniteľnou súčasťou pri tvorbe a prispôsobovaní investičných stratégií v reakcii na meniace sa trhové podmienky.

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER

 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.