Sprievodca investora pre volatilné trhy

HABERL
19. marca 2023

Aj v časoch relatívnej stability na finančných trhoch je rozumné mať dlhodobý finančný plán, ktorý je zostavený tak, aby dokázal prekonať neznáme situácie. Preto buďte pripravený.

Trh je totiž málokedy poháňaný len jedným faktorom – preto je také ťažké načasovať vzostupy a pády. Investori so strategickým plánom sa môžu cítiť istejšie, pokiaľ ide o ich financie, a nemusia sa obávať, že by prepočítali faktory, ktoré nemôžu ovplyvniť.

Vplyv behaviorálnych financií

Predtým, ako začnete s dlhodobým finančným plánom, môže byť užitočné pochopiť niektoré základné prvky, ktoré môžu zabezpečiť úspešnosť plánu bez ohľadu na to, akým smerom sa bude vyvíjať trh. Hoci v žiadnom prípade nejde o komplexný zoznam, je dôležité uvedomiť si tieto premenné a vplyv, ktorý môžu mať na vás a vaše investície.

Emócie

Sústredenie sa na dlhodobý plán s jasnými cieľmi je najlepším spôsobom, ako prekonať situáciu, ktorá môže byť niekedy emocionálnou horskou dráhou. Emócie nie sú ani dobré, ani zlé, nedá sa im však vyhnúť a často sa ešte vystupňujú, keď sa do hry dostanú peniaze a životné úspory. Je prirodzené, že na peniaze a volatilitu reagujeme emocionálne, avšak rozhodovanie na ich základe môže negatívne ovplyvniť finančnú budúcnosť investora. Trhy môžu byť volatilné v krátkych alebo dlhých časových obdobiach. Hoci s istotou nevieme, čo nasledujúci deň prinesie, to ako na volatilitu reagujeme, môžeme ako investori jednoznačne ovplyvniť.

Bohužiaľ, naše mozgy sú nastavené tak, že sa chcú naháňať za výsledkami a robiť emocionálne rozhodnutia. Vieme, že máme nakupovať nízko a predávať vysoko, ale radšej nastúpime do horúcej investície (nákup vysoko) a potom ju predáme, keď nevyjde (predaj nízko). To je dôvod, prečo priemerný investor bude neustále dosahovať nižšie výsledky, ako základný trhový index.

Podobné: Investovanie do fondov

Predpojatosť z hľadiska aktuálnosti

Problém s investovaním začína naším prirodzeným postojom po potrebu vlastníctva toho, čomu sa nedávno darilo.

Na párty sa dá dobre rozprávať o tom, že sme urobili veľkú stávku na „najnovšiu a najlepšiu“ investíciu. Tento efekt je natoľko rozšírený, že má svoj vlastný názov: predpojatosť v súvislosti s aktuálnosťou. Predsudok z minulosti je tendencia myslieť si, že trendy a vzorce z nedávnej minulosti budú pokračovať aj v budúcnosti, čo potom ovplyvňuje určité závery, rozhodnutia alebo správanie.

Podľa prieskumu investičného gigantu BlackRock, medzi účastníkmi dôchodkového plánovania sa 66 % opýtaných zamestnancov domnieva, že v nasledujúcom desaťročí budú výnosy z ich úspor naďalej zodpovedať tomu, čo zažili v minulosti, zatiaľ čo 17 % sa domnieva, že zažijú ešte vyššie výnosy. To ukazuje, že tento typ predsudkov môže byť obzvlášť nebezpečný v obdobiach rastúcich trhov, pretože môže silnieť, keďže trh dosahuje vyššie vrcholy. Napríklad dlhotrvajúci býčí trh nás môže ukolísať falošným pocitom bezpečia, čo sa môže premietnuť do problémov. Ako podľa vás vznikajú bubliny na trhu aktív?

V časoch kedy zažívate negatívne udalosti, predpojatosť z hľadiska aktuálnosti funguje aj opačným spôsobom. V roku 2008 sa ekonomika potácala nad priepasťou a akciový trh sa prepadol. Mnohí investori rýchlo usúdili, že tieto negatívne udalosti budú pokračovať a svoje investičné portfóliá zlikvidovali. Keď sa finančné trhy odrazili od dna, mnohí z tých istých investorov si uvedomili svoj omyl a vrhli sa späť na trhy. Bohužiaľ, svoje straty zablokovali a nakúpili späť až po tom, čo už došlo k väčšej časti oživenia. Táto skutočnosť stála spomínaných investorov naozaj veľa.

Tolerancia rizika a averzia k riziku

Tolerancia rizika je rozhodujúca pre zostavenie vhodného portfólia pre každého jednotlivca, ale všeobecní investori ju vo všeobecnosti využívajú nevhodne.

Prvým problémom je nedostatok štandardných definícií. Byť „agresívny“, „umiernený“ alebo „osem z desiatich“ môže pre rôznych ľudí znamenať veľmi rozdielne veci. Druhým veľkým problémom spojeným s toleranciou voči riziku je jej nevhodné uplatňovanie. Vaša ochota podstupovať riziko je len jednou časťou rovnice. Vaše ciele pre podstupovanie rizika sú rovnako dôležité ako pripravenosť vášho žalúdka na riziko.

Kľúčom je nájsť správnu kombináciu potreby, túžby, schopnosti a ochoty riskovať. Krokom po zistení vašej tolerancie k riziku je navrhnutie portfólia, ktoré ju správne využíva a ktoré budete dodržiavať. Nesúlad medzi deklarovanou toleranciou k riziku a návrhom portfólia môže byť medzi investormi pomerne častý.

Je dobré mať na pamäti, že vyššie výnosy sú spojené s vyšším rizikom, ale na druhej strane nadmerná konzervatívnosť v priebehu času môže byť rovnako veľkou chybou ako príliš vysoké riziko.

Načasovanie trhu: Mýtus

Časovanie trhu a výber akcií sú ako návšteva Las Vegas. Možno vyhráte, ale s najväčšou pravdepodobnosťou prehráte. Ak tam chodíte každý rok, je takmer zaručené, že nakoniec celkovo prehráte. Rozdiel je v tom, že vsádzate veľké časti svojho čistého majetku.

Časovanie trhu a výber akcií sú ako návšteva Las Vegas. Možno vyhráte, ale s najväčšou pravdepodobnosťou prehráte. Ak tam chodíte každý rok, je takmer zaručené, že nakoniec celkovo prehráte. Rozdiel je v tom, že vsádzate veľké časti svojho čistého majetku.

Problém s časovaním trhu spočíva v tom, že na to, aby ste vyhrali musíte správne predpovedať trhové cykly. Najskôr musíte predpovedať, kedy sa má daná trieda aktív predať. Teraz? Budúci týždeň? Koncom roka? Nemáte krištáľovú guľu, takže správnu odpoveď nemôžete poznať.

Aj keď správne odhadnete, kedy predávať, nie ste oslobodení od pasce načasovania trhu. V skutočnosti ste len na polceste. Teraz musíte prísť na to, kedy sa vrátiť späť.

Ak trh za deň klesne o 600 bodov, ponoríte sa späť? Budete čakať na klesajúce výnosy počas celého týždňa, alebo na negatívne výnosy v rámci celého mesiaca? Čo ak počkáte na zlý mesiac, nastúpite späť a trh bude klesať aj naďalej? Znova sa vykašlete na investíciu? A ak budete mať to šťastie, že ste úspešne načasovali obe strany trhu, naozaj ste zarobili nejaké peniaze? To závisí od veľkosti vašich ziskov a nákladov na obchodovanie v rámci trhu ako aj mimo neho. Ak sú vaše zisky relatívne skromné, náklady na obchodovanie môžu zhltnúť väčšinu vašich ziskov.

Podobné: Najlepšie tipy od superbohatých – ako ušetriť?

Diverzifikácia ako ochrana

Ako sme už spomenuli, či uvažujete v dlhodobej perspektíve, predpovedanie trhu nikdy nie je efektívne. Čo je jednou z najsilnejších záruk proti volatilite trhu? Jedno slovo: diverzifikácia. Viacero odborníkov je presvedčených, že správne diverzifikované portfólio vás pripraví na všetko, čo sa môže stať. Veď kto vie, čo prinesie budúcnosť?

Čo je diverzifikácia?

Vieme, že musíme diverzifikovať, ale čo to vlastne znamená? Znamená to vlastniť rôzne triedy aktív, vrátane tých, ktoré sú v nemilosti. Znamená to, že keď sa týmto triedam aktív nedarí, nakúpime ešte nejaké ďalšie. Niekedy je dnešný „must-have“ zajtrajším „has-been“.

Inými slovami, správne diverzifikované portfólio obsahuje aktíva, ktoré majú negatívnu koreláciu – keď jedna časť portfólia rastie, iná má tendenciu klesať. Ak všetko vo vašom portfóliu rastie, nie ste diverzifikovaní. Ako inak môžete nakupovať nízko a predávať vysoko, ak nič neklesá, keď niečo iné rastie? Nie je zábavné sledovať, ako časti vášho portfólia klesajú, ale disciplína pri obnovovaní rovnováhy na správnu diverzifikáciu s ohľadom na vaše dlhodobé ciele pomôže dosiahnuť dlhodobé výsledky.

V prípade, že by ste aj vy mali záujem byť pripravený, neváhajte sa obrátiť na našich investičných expertov.

zdroj: www.bloomberg.com, www.cnbc.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.