Štátne dlhopisy

HABERL
29. novembra 2022

Slovné spojenie štátny dlhopis je medzi investormi veľmi vyhľadávaný pojem, preto sme sa rozhodli pomôcť investorom priniesť základné informácie tohto investičného nástroja.

štátne dlhopisy

Štátny dlhopis je dlhový cenný papier vydaný vládou na podporu vládnych výdavkov a záväzkov. Štátne dlhopisy môžu vyplácať pravidelné úrokové platby nazývané kupónové platby. Štátne dlhopisy vydané národnými vládami sú často investormi považované za nízko-rizikové investície, pretože ich vydávajúca vláda kryje.

Čo sú štátne dlhopisy?

Štátne dlhopisy vydávajú vlády s cieľom získať peniaze na financovanie svojich projektov alebo každodenných operácií. Napríklad, Ministerstvo financií Spojených štátov amerických predáva vydané dlhopisy počas aukcií v pravidelných intervaloch.

Aukcie sa konajú počas celého roka. Avšak iba určití registrovaní účastníci, napríklad veľké banky, môžu reálne nakupovať štátne dlhopisy USA priamo na aukcii. Keď vláda organizuje aukciu dlhopisov, každý kupujúci predloží svoju ponuku na nákup a aukcia pokračuje, kým nie sú predané všetky dlhopisy.

S niektorými štátnymi dlhopismi sa obchoduje na sekundárnom trhu. Jednotliví investori, ktorí spolupracujú s finančnými inštitúciami alebo maklérmi môžu nakupovať a predávať predtým vydané štátne dlhopisy, prostredníctvom tohto trhu.

Mohlo by Vás zaujímať – Korporátne dlhopisy

Americké štátne dlhopisy sa dajú nakúpiť rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom amerického Ministerstva financií, sprostredkovateľov a ETF (fondov obchodovaných na burze), ktoré obsahujú koše cenných papierov.

Štátne dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou si môžu so sebou niesť riziko úrokových sadzieb, ku ktorému dochádza, keď úrokové sadzby rastú a investori držia dlhopisy s nižšou úrokovou sadzbou ako aktuálne panuje na trhu. Len vybrané dlhopisy držia krok s infláciou, ktorá je meradlom cien v celej ekonomike. Ak štátny dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou zaplatí napríklad 2 % ročne a ceny v ekonomike stúpnu o 1,5% investor reálne zarába výnos na úrovni len 0,5 %.

Komunálne dlhopisy

Miestne samosprávy môžu vydávať dlhopisy na financovanie projektov, ako je napríklad infraštruktúra, knižnice alebo parky. Tieto dlhopisy sú známe ako komunálne dlhopisy a často prinášajú určité daňové výhody, alebo výnimky pre investorov.

Komunálne dlhopisy možno považovať za pôžičky, ktoré investori poskytujú miestnym samosprávam, ktoré tieto financie používajú na financovanie verejných prác. Vyplatenie dlhopisov môže byť financované z miestnych daní alebo z príjmov z projektu, ktorý financujú (napríklad, spoplatnené cesty).

Hoci komunálne dlhopisy môžu mať nižšie výnosy ako iné rizikovejšie investície, ako sú napríklad podnikové dlhopisy alebo akcie, ponúkajú investorom určitú stabilitu a nízku mieru rizika zlyhania.

Použitie štátnych dlhopisov

Štátne dlhopisy pomáhajú pri financovaní deficitov v štátnom rozpočte a používajú sa na získanie kapitálu pre rôzne projekty, ako sú napríklad výdavky na infraštruktúru. Štátne dlhopisy však napríklad americká Federálna rezervná banka používa aj na kontrolu peňažnej zásoby krajiny.

Keď americký Federálny rezervný systém spätne odkupuje americké štátne dlhopisy, peňažná zásoba krajiny sa zvýši, predajcovia dostávajú prostriedky, ktoré môžu minúť alebo investovať na trhu. Všetky finančné prostriedky uložené v bankách sú používané finančnými inštitúciami na poskytovanie pôžičiek spoločnostiam alebo jednotlivcom, čo ďalej podporuje hospodársku aktivitu v krajine.

Zahraničné dlhopisy

Vlády po celom svete vydávajú štátne dlhopisy. Najznámejšie sú samozrejme štátne dlhopisy USA. Medzi ďalšie krajiny vydávajúce štátne dlhopisy patria nasledujúce:

 • Spojené kráľovstvo: Gilts
 • Nemecko: Bunds
 • Francúzsko: OAT
 • Japonsko: JGB
 • Taliansko: BTP
 • Kanada: Canada Bonds

Americká vláda vydáva široké spektrum rôznych štátnych dlhopisov, ktoré sa delia do rôznych skupín podľa doby splatnosti. Okrem toho niektoré americké štátne dlhopisy vyplácajú pravidelné úrokové platby, iné zasa nie.

V USA sa štátny dlh vzťahuje do veľkej miery na nominálnu hodnotu nesplatených štátnych dlhopisov. Najväčšiu časť štátneho dlhu, približne 24,2 biliónov amerických dolárov, vlastní verejnosť. Vnútroštátne držby predstavujú približne 6,6 biliónov amerických dolárov. V treťom kvartáli roka 2022 mala vláda Spojených štátov amerických dlh vo výške 30,9 biliónov amerických dolárov.

Výhody a nevýhody štátnych dlhopisov

Ako všetky investičné nástroje, aj štátne dlhopisy poskytujú svojim držiteľom určité výhody a nevýhody. Na jednej strane majú tieto dlhové cenné papiere tendenciu vracať svojim držiteľom stabilný tok výnosov. Tento výnos je však zvyčajne nižší ako pri iných produktoch na trhu, z dôvodu zníženej miery rizika spojeného s investíciou.

Trh s americkými štátnymi dlhopismi je veľmi likvidný, čo umožňuje ich držiteľovi ľahko ich predať na sekundárnom trhu dlhopisov. Existujú dokonca aj ETF a podielové fondy, ktoré sa na štátne dlhopisy zameriavajú.

Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou môžu zaostávať v období rastúcej inflácie alebo rastúcich trhových úrokových sadzieb. Zahraničné dlhopisy sú tiež vystavené suverénnemu alebo vládnemu riziku, zmenám menových kurzov a vo všeobecnosti majú vyššie riziko zlyhania ako americké štátne dlhopisy.

Niektoré americké štátne dlhopisy sú oslobodené od daní. Zahraniční investori však môžu čeliť daniam z príjmu z týchto zahraničných investícií.

Mohlo by Vás zaujímať – Čo sú akciové fondy a ako do nich investovať?

Pojmy

Ak máte záujem o investovanie do štátnych dlhopisov, možno by ste sa mali oboznámiť s nasledujúcimi pojmami:

 • Nominálna hodnota (Face/per value): výška dlhu, ktorý požičiavate vláde a suma, ktorú dostanete naspäť, keď dlhopis nadobudne splatnosť
 • Kupón: pravidelné úrokové platby vyplatené držiteľom dlhopisov
 • Výnos: úroková sadzba dlhopisu po zohľadnení jeho trhovej ceny
 • Trhová cena: cena dlhopisu na sekundárnom trhu, ktorá sa môže líšiť od jeho nominálnej hodnoty
 • Treasury: dlhopisy Federálnej vlády USA
 • T-Bill: krátkodobé americké štátne dlhopisy so splatnosťou menej ako jeden rok
 • T-Note: strednodobé americké štátne dlhopisy so splatnosťou 2 až 10 rokov
 • T-Bond: dlhodobé americké štátne dlhopisy so splatnosťou 10 až 30 rokov alebo dlhšie
 • TIPS: americké štátne dlhopisy, ktoré sú indexované podľa inflácie

Záver

Štátne dlhopisy vydané vládami jednotlivých krajín podľa viacerých investorov patria medzi jedny z najbezpečnejších investícií a často prinášajú tzv. bez-rizikovú mieru návratnosti.

Vzhľadom na nižšie riziko však prinášajú aj relatívne nižšie výnosy. V Spojených štátoch amerických sú federálne dlhopisy známe aj ako Treasuries, pričom sa delia podľa dĺžky splatnosti. Aj ďalšie zahraničné vlády pravidelne vydávajú dlhopisy.

Ak by ste mali záujem túto tému prediskutovať s investičnými expertmi, ktorí na trhu pracujú niekoľko rokov, kľudne sa na nás obráťte a veľmi radi vám budeme na vašej ceste za ochranou majetku nápomocní. Kontaktujte nás.

zdroj: www.investors.com, www.msn.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.