Sú ETF fondy bezpečnou investíciou?

HABERL
15. júna 2021

Tento typ fondov je vhodný najmä pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu, nechcú platiť vysoké poplatky, majú preferencie týkajúce sa tried aktív, do ktorých chcú investovať a hľadajú likviditu s nízkym rizikom. Rovnako, ako akýkoľvek iný investičný nástroj, aj ETF fondy sa spájajú s rôznymi výhodami a nevýhodami. V tomto článku sa vám ich pokúsime objasniť.

Sú ETF fondy bezpečnou investíciou?

ETF (Fondy obchodované na burze) sú na trhu pomerne dlhú dobu, keďže už v roku 1993 bol založený prvý americký fond Standard & Poor’s Depositary Receipts, známy pod skratkou SPDR. Tento fond sleduje index S&P 500 a jeho vysoká popularita medzi investormi viedla k vzniku fondov obchodovaných na burze, ktoré sledujú americké akciové indexy, ako napríklad Dow Jones Industrial Average a Nasdaq 100. Medzitým sa toto odvetvie naozaj vo veľkom rozšírilo a je potreba sa zamyslieť nad viacerými oblasťami.

Aká je likvidita ETF fondov?

Likvidita predstavuje to, ako efektívne môžete na burze s ETF fondmi reálne obchodovať. Čím likvidnejší je fond, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ho dokážete rýchlo kúpiť a predať za minimálne poplatky. ETF fondy na širšom trhu sú zvyčajne veľmi likvidné, pretože podkladové cenné papiere, ktoré tvoria tieto fondy, sa obchodujú v obrovských objemoch.

ETF fondy sú od svojho vzniku vo všeobecnosti považované za likvidnejšiu alternatívu podielových fondov. Vďaka tomu sú vďačným investičným nástrojom, do ktorého sa oplatí investovať najmä v dobe, kedy si nie ste istý, či nebudete v blízkej dobe rýchlo potrebovať voľnú hotovosť. Inštitucionálni investori môžu použiť fondy obchodované na burze (ETF) na rýchle zaujímanie a ukončovanie pozícií.

Medzi primárne faktory, ktoré ovplyvňujú likviditu ETF patrí zloženie konkrétneho fondu a objem obchodovania s jednotlivými cennými papiermi, ktoré fond tvoria. Medzi sekundárne faktory ovplyvňujúce likviditu fondov patrí objem obchodovania s fondom a investičné prostredie.

Čím viac sa obchoduje s podkladovými cennými papiermi, tým lepšie. Rovnako platí, že čím je fond väčší, tým je likvidnejší. Likvidita ETF sa môže znížiť v období, keď sú trhy príliš volatilné.

Ako vybrať vhodné ETF fondy do investičného portfólia?

Ako vybrať ten správny ETF fond? Na trhu ich existujú tisícky a je takmer nemožné, aby ste mali podrobný prehľad o každom jednom. Existuje však jeden jednoduchý spôsob, vďaka ktorému skrátite čas potrebný na výber fondu. Zamerajte sa na základné informácie, ktoré vám umožňujú identifikovať fondy obchodované na burze, ktoré zodpovedajú vašim investičným cieľom.

V prvom rade je potrebné, aby ste vybrali vhodnú triedu aktív. Chcete investovať do akcií, dlhopisov, komodít alebo realitných investičných fondov? Ak si nie ste istý, aké percento z vášho portfólia by malo byť tvorené každou triedou aktív, poraďte sa s investičným expertom alebo si o tom niečo nájdite na internete.

Ďalej bude nasledovať vaša diverzifikačná stratégia. Chcete rozšíriť svoje bohatstvo v rámci triedy aktív, alebo investovať do jedinečných segmentov na trhu? Napríklad, v prípade akcií, môžete investovať do akcií spoločností po celom svete prostredníctvom jedného ETF fondu. Alebo sa môžete zamerať na konkrétne regióny, ako napríklad rozvíjajúce sa trhy, jednotlivé krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo, alebo odvetvia, ako obnoviteľné zdroje energie.

Ktorý index bude váš ETF fond sledovať? Dobrý index pokrýva čo najväčšiu časť trhu, ktorý chcete sledovať. Napríklad, index FTSE All-Share sleduje 98% investovateľného britského akciového trhu. Na internete si viete zistiť množstvo informácií o konkrétnych indexoch.

Vo všeobecnosti však platí, že čím viac akcií index sleduje, tým lepšie reprezentuje daný trh. Kvôli lepšej diverzifikácii sa oplatí investovať do širokých trhových indexov. Čím viac sa bude daný index sústreďovať v konkrétnych firmách, odvetviach alebo krajinách, tým bude v porovnaní so širším indexom rizikovejší.

Aká má byť veľkosť fondu? Fond, ktorý spravuje aktíva v hodnote 100 miliónov eur je s najvyššou pravdepodobnosťou dostatočne ziskový, aby bol uchránený pred likvidáciou.

ETF fondy sa dobre porovnávajú, ak za sebou majú nejakú históriu kvalitných výsledkov. Pre porovnanie potrebujete informácie z obdobia najmenej jedného roka. Čím staršie dáta máte, tým lepšie.

Pomer celkových výdavkov meria približnú výšku ročného poplatku, ktorý budete za držbu ETF fondu musieť zaplatiť. Tento pomer je tvorený rôznymi administratívnymi, právnymi, prevádzkovými alebo marketingovými nákladmi, ktoré vznikajú správcovi fondu. Do tohto pomeru sa však nezapočítavajú dane ani transakčné náklady. Dajte si pozor, aby vás tieto skryté náklady neprekvapili.

Aké sú obavy investorov pri ETF a na čo si naozaj dať pozor?

Asi najväčším rizikom spojeným s investovaním do ETF fondov je trhové riziko. Trhy rastú a klesajú. Fondy obchodované na burze predstavujú iba obal pre podkladové investície, ktoré ich tvoria. Takže, ak si kúpite podiel vo fonde ETF S&P 500 a index S&P 500 klesne o 50%, nepomôže vám nič.

Druhým najväčším rizikom, s ktorým sa môžete stretnúť je “posudzovanie knihy podľa obalu”.

Na trhu v súčasnosti existuje viac ako 1 800 rôznych ETF fondov. Investori tak čelia obrovskému tlaku pri výbere a majú množstvo možností v akejkoľvek oblasti trhu. Je však potrebné si daný fond dôkladne naštudovať a porovnať ho s inými fondmi.

V minulých rokoch bol totiž rozdiel medzi najvýkonnejším biotechnologickým ETF fondom a najhorším biotechnologickým ETF fondov viac ako 18 percent. Prečo? Pretože sa obe zameriavali na niečo úplne iné, aj keď boli súčasťou jedného segmentu trhu. Začiatkom roka sme pripravili článok 9 najlepších ETF fondov pre rok 2021, kde sme rozobrali ich charakteristiku.

ETF v podstate robia to, čo majú robiť a pre investorov otvorili rôzne oblasti trhu, od tradičných akcií a dlhopisov, až po menej bežné komodity, meny, opčné zmluvy a iné. Je však jednoduchý prístup ku komplikovaných investičných stratégiám dobrý nápad? Pokiaľ sa do nich investori nerozumejú, tak určite nie.

Na trhu je veľa populárnych ETF fondov, ale aj pár takých, ktoré investori radi nemajú. Každý rok zanikne približne sto fondov patriacich do druhej kategórie. Po likvidácii fondu sú akcionári vyplatení v hotovosti. Nie je to však príjemné.

Investori musia totižto počítať s nákladmi spojenými s transakciou, nerovnomerným vyplatením akcionárov a mnohými ďalšími problémami. Jeden fond dal akcionárom dokonca preplatiť náklady spojené s jeho likvidáciou.

Na rozdiel od podielových fondov, si nie vždy môžete kúpiť fond obchodovaný na burze s nulovými transakčnými nákladmi. Rovnako ako každá akcia, aj ETF fondy majú svoje rozpätie, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých centov po niekoľko eur. Rozpätie sa môže časom meniť.

Riziká a výhody jednotlivých ETF sú veľmi individuálne a závisia od množstva konkrétnych faktorov. Pri výbere fondu obchodovaného na burze, by mali investori brať do úvahy rôzne faktory, ako napríklad úroveň aktív, objem obchodovania a podkladový index. ETF sú pomerne bezpečnou investíciou, no predtým ako do nich investujete je potrebné, aby ste im porozumeli.

[elementor-template id=“14498″]

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.