Sú investičné certifikáty budúcnosťou investovania?

HABERL
1. decembra 2020

V dôsledku výrazného poklesu úrokových sadzieb v posledných rokoch výrazne rástla popularita finančných investícií. Popularita investičných certifikátov však rastie všade vo svete.

investicny certifikat

Predstavte si situáciu, že máte nasporený slušný balík peňazí a nechcete ich všetky minúť na smiešne drahé nové auto, ktoré naozaj nepotrebujete, alebo na drahú luxusnú dovolenku, ktorú neskôr oľutujete. Oveľa múdrejšie bude ak sa rozhodnete svoje peniaze investovať a zvýšiť tak hodnotu svojich úspor.

Prvý investičný certifikát bol verejnosti predstavený v roku 1894, Johnom Tappanom. Tappan bol zakladateľom spoločnosti Investors Syndicate, ktorú dnes poznáme pod názvom Ameriprise Financial.

john-tappan
Zdroj: www.riversource.com

Spoločnosť Investors Syndicate ponúkala investičné certifikáty ako “certifikáty nominálnej hodnoty”. Tento produkt umožňoval investorovi vložiť vybranú sumu peňazí do certifikátu. Investorovi bol garantovaný výnos, vyplatený vo vopred stanovenom čase. Po uplynutí doby splatnosti alebo zvoleného časového obdobia teda bola investorovi vyplatená istina, plus úroky.

Čiže tento nástroj je súčasťou sveta investovania už naozaj dlhú dobu. Je teda pravdepodobné, že aj z dôvodu nižšie popísaných faktorov s nami zostane dlhý časový horizont aj v budúcnosti.

Investičný certifikát je investičný produkt ponúkaný investičnou alebo sprostredkovateľskou spoločnosťou. Jeho cieľom je ponúknuť investorom konkurencie schopný výnos a väčšiu istotu týkajú sa istiny. Investičné certifikáty môžu vydávať iba finančné inštitúcie.

Emitent je povinný kedykoľvek predať alebo spätne odkúpiť certifikát za cenu, ktorá je odvodená z ceny podkladového aktíva. Investičný certifikát umožňuje investorovi investovať a zarobiť garantovaný výnos vo vopred stanovenom časovom horizonte. Charakteristiky konkrétneho investičného certifikátu môžu závisieť od spoločnosti, ktorá ho vydala.

Charakteristiky investičných certifikátov

Ako sme už spomínali, investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z hodnoty podkladového aktíva. Podkladové aktívum zvyčajne prezentuje podiel v spoločnosti, kôš akcií alebo celý trhový index.

Výrazný nárast popularity zažívajú najmä indexové certifikáty. Stratégia bánk ponúkajúcich investičné certifikáty je jednoduchá. Tieto banky kupujú podkladové aktíva, z ktorých následne vytvoria investičné certifikáty, ktoré ponúkajú svojim klientom. Napríklad, banka kúpi jeden index CECE za cenu 2240 eur a následne investorom predá 100 investičných certifikátov, tvorených týmto indexom.

Investičné certifikáty zvyknú mať presne stanovenú dobu splatnosti. Existujú však aj otvorené investičné certifikáty, ktoré nemajú stanovenú dobu splatnosti. Emitenti týchto certifikátov môžu ukončiť ich platnosť k nimi stanovenému dátumu, avšak musia to dať investorom vedieť s dostatočným predstihom (najmenej jeden rok a jeden deň vopred). Investorom bude následne vyplatená hodnota certifikátu k danému dátumu.

Typy investičných certifikátov

Investovanie prostredníctvom investičných certifikátov je aktuálne na vzostupe. Existuje viacero typov investičných certifikátov.

Každý typ sa líši svojím zložením a teda aj ziskom podkladového aktíva. S dostatkom informácií a vedomostí si vie investor zvoliť najvhodnejší typ certifikátu, ktorý mu bude vyhovovať z hľadiska prijatého rizika a výšky potencionálneho zisku.

V prípade indexového certifikátu je podkladovým aktívom burza cenných papierov. Na tento typ certifikátov sa nevzťahuje pákový efekt a pomer medzi vývojom ceny podkladového aktíva a certifikátu je 1 k 1. To znamená, že ak podkladové aktívum klesne alebo narastie napríklad o 5%, cena certifikátu sa pohne rovnako.

Ďalším typom investičného certifikátu je bonusový certifikát. Ak cena podkladového aktíva neklesne počas durácie bonusového certifikátu pod konkrétnu úroveň a v deň jeho splatnosti neprekročí konkrétnu hodnotu, bude investori vyplatený bonus. Tento bonus sa však nevypláca, ak držiteľ certifikátu predá certifikát pred jeho splatnosťou.

Diskontný certifikát je kótovaný za cenu, ktorá je nižšia ako je cena podkladového aktíva. To znamená, že certifikát je kupovaný za cenu, ktorá je nižšia ako cena podkladového portfólia.

Podkladovým aktívom komoditných certifikátov sú komodity obchodované na svetových trhoch. Najčastejšie sa stretnete s certifikátmi, ktorých podkladovým aktívom je ropa alebo drahé kovy.

Ďalším typom investičného certifikátu je tzv. turbo certifikát. Podkladovým aktívom tohto certifikátu môže byť akciový index, komodita alebo iné aktívum. Dôležitou charakteristikou tohto certifikátu je, že využíva pákový efekt.

Garantovaný certifikát garantuje ochranu kapitálu. Počas životnosti certifikátu, môže investor certifikát kúpiť za aktuálne ponúkanú cenu, ako ho aj predať (za aktuálnu ponukovú cenu). Táto ochrana však nie je zaručená počas predaja, pred uplynutím splatnosti certifikátu.

Reverzný bonusový certifikát ponúka investorom potenciál pozitívnych výnosov aj na klesajúcom trhu. Investor tento certifikát kupuje za aktuálnu cenu a môže ho kedykoľvek za ňu aj predať. Pri predaji pred dobou splatnosti sa však investor vzdáva práva na akýkoľvek bonus.

Riziká spojené s investičnými certifikátmi

Keďže nám záleží na čo najširšom vzdelaní investorov, začneme s ich rizikami. Najväčšie riziko týchto cenných papierov je riziko spojené s emitentom. Prostredníctvom certifikátov investor požičiava finančné prostriedky emitentovi.

Certifikát slúži v tejto transakcii ako protihodnota. Z tohto dôvodu, by si mali dávať investori zvýšený pozor na spoločnosť vydávajúcu investičné certifikáty a jej schopnosť ich následne aj splatiť.

Nakoľko investor stráca prístup k vloženým finančným prostriedkom na vopred stanovené obdobie, musí si byť istý, že ich v danej dobe nebude potrebovať. Dobrou správou je skutočnosť, že síce počas tohto obdobia nemôžete peniaze z certifikátu vybrať, respektíve môžete, ale bude vám uložená sankcia, po tom, čo skončí doba splatnosti investičného certifikátu, vám bude vyplatená vyššia suma ako ste pôvodne do certifikátu vložili. A to je predsa hlavným cieľom investovania, no nie?

Výhody investičných certifikátov aj pre budúcnosť

Vďaka svojim špecifickým charakteristikám sa investičné certifikáty spájajú s viacerými veľkými výhodami. Jednou z nich je najmä ich transparentnosť.

Nákupnú a predajnú cenu certifikátov, ako aj ich podkladových aktív, máte vždy k dispozícii. Investičné certifikáty sa spájajú s dostatočnou likviditou, ktorá zaručuje, že ich môžete kedykoľvek kúpiť a predať. Emitent je povinný vždy stanoviť predajnú a kúpnu cenu daného certifikátu, preto sa stáva obchodným partnerom rovnako pri predaji, ako aj pri kúpe certifikátov.

Zatiaľ čo väčšina investičných produktov požaduje vysoké vstupné investície, ceny investičných certifikátov sa pohybujú v desiatkach eur a preto sú certifikáty mimoriadne prístupné každému investorovi.

Investičné certifikáty predstavujú skvelú voľbu pre začínajúcich investorov, ktorí ešte nemajú k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Skúseností investori používajú tieto certifikáty na zvýšenie diverzifikácie vlastného portfólia a stabilizáciu agresívnejších investičných stratégií.

Investovanie do investičných certifikátov sa dokonca považuje za nízko-nákladové investovanie. Podkladové aktívum certifikátu je vopred dané a počas celej doby sa nemení. Môžeme teda konštatovať, že certifikáty sú pasívne spravované a s ich správou nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

Vo svete prevláda názor, že istota neexistuje. V investičnom svete však majú investičné certifikáty k istote rozhodne najbližšie.

Predtým, ako do nich jednotlivec investuje, musí sa rozhodnúť, koľko peňazí do nich vloží, na akú dlhú dobu a pri akej úrokovej sadzbe. Pokiaľ sa nerozhodne certifikát predať pred dátumom splatnosti, môže rátať s tým, že po uplynutí vopred stanovej doby mu bude vyplatená istina aj s úrokmi.

Na trhu je k dispozícii množstvo investičných certifikátov s rôznou dobou splatnosti. Akonáhle sa rozhodnete pre konkrétny certifikát, vzdávate sa prístupu k týmto peniazom na vopred stanovené obdobie.

Veľkou výhodou je však skutočnosť, že úrokové sadzby investičných certifikátov zvyknú byť vyššie ako výnosy obyčajných sporiacich účtov. Vo väčšine prípadov platí, že čím dlhšia je doba splatnosti, tým vyššia bude návratnosť investície.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.