Tipy kam neinvestovať

HABERL
29. decembra 2020

Už ste počuli o investičných nástrojoch, ktoré sú mimoriadne bezpečné a investori nimi chránia svoje portfólio. Na druhej strane, existujú aj investície, do ktorých sa odvážia investovať iba skúsení, alebo pochabí investori, a vo všeobecnosti sa neodporúčajú.

kam neinvestovať

Skúsme si najprv definovať, čo investičné riziko vlastne je? Jednoducho povedané, väčšina investícií sa nespája s garantovanou mierou návratnosti. Vždy, keď investujete, prijímate určitú mieru rizika. Rôzne druhy investícií sa tak zároveň spájajú s rôznou mierou investičného rizika.

Spravidla platí, že čím vyššie je investičné riziko, tým vyššia bude vaša potencionálna odmena. Čím nižšiu úroveň rizika prijmete, tým nižšie budú vaše potencionálne zisky. Musíte myslieť na to, že riskantné portfólio bude vo veľkom investovať na akciovom trhu, čo znamená, že môže zaznamenávať nie len potencionálne vysoké výnosy, ale aj straty.

Ak sa však rozhodnete riskovať iba málo, môže sa stať, že o potencionálne zisky prídete. Investičné riziko predstavuje neistotu, či sa skutočná miera návratnosti investície naozaj bude rovnať očakávanej miere návratnosti. Táto neistota je spôsobená viacerými faktormi.

Kam sa neodporúča investovať?

V procese budovania svojho investičného portfólia ste sa jednoznačne stretli s pojmom alternatívne investičné stratégie. Tento typ stratégií zvyčajne zahŕňa investovanie do investičných produktov, ktoré zahŕňajú rizikovejšie investičné stratégie, ako je napríklad využívanie pákového efektu, obchodovanie s futures a podobne, alebo investovanie do produktov, s ktorými sa neobchoduje na burze cenných papierov.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že medzi vysoko rizikové investície, ktorým by sa mali investori radšej vyhnúť, patrí napríklad investovanie do súkromných spoločností, hedžových fondov, pákových fondov obchodovaných na burze, inverzných ETF fondov alebo kryptomien. Investorom okrem toho viacerí neodporúčajú investovať do crowdfundingu a obchodovať na burzách cudzích mien.

Ktoré investície sú najviac rizikové?

1) Crowdfunding

Crowdfunding sa na Slovensku niekedy označuje aj ako kolektívne financovanie alebo kolektívna podpora projektu. Začínajúce spoločnosti sa prostredníctvom crowdfundingovej kampane snažia získať finančné prostriedky na svoju činnosť predajom svojich cenných papierov (zvyčajne dlhopisov a kmeňových akcií). Ak takejto spoločnosti prispejete, stanete sa jej investorom.

Veľkou nevýhodou tohto typu investície je, že sa vám nemusí podariť ju predať. Väčšina spoločností, ktoré využívajú crowdfunding, sa nikdy nekótuje na burze. Ak spoločnosť nie je verejná, je veľmi nepravdepodobné, že by ste niekedy mohli predať svoj podiel.

2) Krypto-aktíva

Investovanie do rôznych krypto-aktív sa taktiež spája s vysokým rizikom. Medzi krypto-aktíva radíme kryptomeny, spoločnosti vyvíjajúce technológiu blockchainu a fondy investujúce do kryptomien.

V posledných rokoch sa niektorým druhom kryptomien podarilo prilákať záujem zo strany investorov a médií pokrývajúcich finančný svet. Krypto-aktíva sú vysoko rizikové, najmä kvôli svojej špekulatívnej povahe.

Každý druh krypto-aktív sa spája s pomerne špecifickými rizikami. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že najväčšie riziká krypto-aktív sa spájajú s ich likviditou, bezpečnosťou a volatilitou. S niektorými krypto-aktívami sa nedá obchodovať na sekundárnom trhu, čo môže spôsobiť problémy s predajom vašich aktív.

Burzy s kryptomenami a obchodné platformy, na ktorých sa krypto-aktíva predávajú často nie sú regulované. Znamená to asi toľko, že na nich chýba kľúčová ochrana investorov, vrátane bezpečného zaobchádzania s finančnými prostriedkami klientov, ochranou osobných údajov klientov a podobne.

Niektoré krypto-aktíva nie sú likvidné, a preto môžu mať investori s ich predajom v krátkom čase vážny problém. Trh s krypto-aktívami sa neustále mení, preto sa môže stať, že investori často nezaregistrujú výrazné zmeny cien. Na obchodovanie s krypto-aktívami sa môžu vzťahovať vysoké obchodné poplatky, ktoré v značnej miere ovplyvnia vaše výnosy.

3) Cudzie meny

S cudzími menami sa obchoduje po celom svete na decentralizovanom trhu. Obchodovanie s cudzími menami pozostáva z nákupu jednej meny a predaja inej meny. Obe tieto transakcie sa uskutočňujú naraz. S cudzími menami sa najčastejšie obchoduje na voľnom trhu, na ktorom obchodníci a makléri komunikujú priamo.

Je dôležité si uvedomiť, že pri obchodovaní na devízovom trhu vždy jedna strana získa, zatiaľ čo druhá utrpí značné straty. Neexistuje žiadna centrálna zmenáreň, čo znamená, že neexistuje jednotný kurz (cena). Práve naopak, existuje množstvo rôznych kurzov, ktorých výška závisí od konkrétnej banky alebo tvorcu trhu.

Za jedno z najväčších rizík spojených s obchodovaním na forexovom trhu sú zodpovední podvodníci. Množstvo kontraktov, s ktorými sa obchoduje na forexovom trhu, sa okrem iného nedá predať alebo je ich predaj mimoriadne zdĺhavý a komplikovaný.

4) Hedžové fondy

Hedžový fond je investičný fond, ktorý implementuje pokročilé investičné stratégie a investuje takmer do všetkého do, čoho sa investovať dá.

Hedžové fondy väčšinou nevyužívajú tradičné investičné stratégie, ako je napríklad stratégia kúp-a-drž, ale skôr alternatívne stratégie, ako je predaj nakrátko, pákový efekt, obchodovanie s derivátmi alebo mimoburzové obchodovanie. Hedžové fondy sú zvyčajne štruktúrované ako otvorené podielové fondy alebo komanditné spoločnosti.

S hedžovými fondmi sa zvykne spájať vyššia vstupná investícia, preto si väčšina investorov nemôže dovoliť do nich investovať. Investovanie do hedžových fondov nie je vhodné pre každého. K rizikám spojeným s investovaním do hedžových fondov vo veľkej miere súvisí nedostatok transparentnosti týchto fondov. Okrem toho sa na hedžové fondy nevzťahujú takmer žiadne regulácie.

Hedžové fondy vo veľkej miere investujú do rizikových investičných produktov, ako sú napríklad deriváty alebo opcie. Každý hedžový fond je jedinečný. Niektoré sú málo likvidné, a preto budete mať s predajom svojho podielu značné problémy. V prípade iných fondov zasa budete môcť svoj podiel predať iba vo vopred stanovenú dobu.

Hedžové fondy sú známe aj vďaka svojim vysokým poplatkom. V prvom rade si správcovia fondov účtujú poplatok za správu aktív, ktorý sa zvyčajne pohybuje okolo 2% z celkovej hodnoty spravovaných aktív investora. Okrem toho si účtujú výkonnostný poplatok, ktorý predstavuje 20% z výkonnosti fondu. Niektoré fondy si taktiež účtujú poplatok za to, ak chcete svoje finančné prostriedky z fondu vybrať.

5) Súkromné spoločnosti

Súkromné spoločnosti využívajú súkromné umiestnenie na trh ako spôsob, ktorým chcú od investorov získať peniaze na svoje fungovanie. Súkromné spoločnosti, môžu na rozdiel od tých verejných, predávať svoje cenné papiere priamo investorom bez prospektu alebo pravidelného zverejňovania. Tým pádom sa tento predaj uskutočňuje bez dohľadu regulačných orgánov.

Miera zlyhania začínajúcich firiem je v porovnaní so zavedenými a osvedčenými spoločnosťami pomerne vysoká. Nech už je príčina zlyhania spoločnosti akákoľvek, je veľmi nepravdepodobné, že by vám takáto spoločnosť niekedy váš kapitál vrátila.

Ďalším rizikom je skutočnosť, že cenné papiere súkromných spoločností sa dajú opätovne predať iba veľmi komplikovaným spôsobom. Pri investovaní do súkromných spoločností teda musia investori myslieť na to, že sa k svojim peniazom možno nedostanú vtedy, keď ich budú potrebovať.

Investovanie do súkromných spoločností sa zvykne spájať s vysokými poplatkami. Ak vám niekto ponúka investovanie do súkromnej spoločnosti, vždy si dopredu zistite, či z toho bude niečo mať. Okrem toho nezabudnite myslieť na ďalšie náklady spojené s právnymi poplatkami a nákladmi na získanie druhého názoru od investičného poradcu.

6) Pákové a inverzné fondy obchodované na burze

Pákový fond obchodovaný na burze je navrhnutý tak, aby kopíroval vývoj cien podkladových aktív s oveľa väčšou citlivosťou. Cena inverzných fondov obchodovaných na burze sa zasa pohybuje opačným smerom ako cena sledovaného podkladového aktíva.

S investovaním do týchto dvoch druhov fondov sa spája množstvo rizík. Prvým z nich je pákové riziko, nakoľko môže využívanie pákového efektu v konečnom dôsledku zvýšiť straty fondu. Ceny pákových a inverzných fondov obchodovaných na burze sa kolíšu oveľa viac ako ceny tradičných fondov obchodovaných na burze.

Tieto druhy fondov investujú do derivátov, čo vystavuje investorov riziku zlyhania druhej strany. Podobne ako aj hedžové fondy, ani tieto typy fondov nie sú veľmi transparentné. Nedostatok transparentnosti je spôsobený využívaním komplexných stratégií a investovaním do derivátov.

Poplatky spojené s investovaním do týchto fondov sú oveľa vyššie ako v prípade iných fondov obchodovaných na burze, čo sa môže prejaviť na výške výnosov. Ak sa investori rozhodnú aj napriek týmto všetkým rizikám investovať do týchto fondov, mali by výkonnosť svojej investície sledovať každý deň, čo im môže zabrať naozaj veľa drahocenného času.

Výnosy rizikových investícií sú vždy mimoriadne neisté a závisia od mnohých faktorov, ktoré spoločnosti ani investori nedokážu ovládať. Do rizikových investícií, by mali investori investovať iba v prípade, že si môžu dovoliť stratiť celú výšku svojej investície.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.