Udržateľné investovanie

HABERL
28. augusta 2020

Akonáhle svet zaplavili informácie o tom, aké sú nelegálne a pochybné investičné dohody medzi spoločnosťami bežné, rozhodli sa mnohí aktívni investorovi tlačiť na spoločnosti, do ktorých investovali, aby robili spoločensky zodpovedné rozhodnutia. V nasledujúcom článku sa pozrieme na túto tému z blízka.

udržateľné investovanie

Spoločensky zodpovedné investovanie predstavuje investičnú stratégiu, ktorá sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejšou. Od “sociálne zodpovedných” spoločností sa očakáva, že sa budú zaujímať o životné prostredie, so svojimi zamestnancami budú zachádzať vhodne, budú vytvárať zdravé výrobky a budú sa vyhýbať neetickým a dravým obchodným praktikám.

Investovanie už nie je iba o generovaní zisku a budovaní majetku. Ide o budovanie a podporovanie zodpovednosti a udržateľnosti.

Hoci to všetko znie extrémne atraktívne, veľa ľudí si kladie otázku, či je investovanie s ohľadom na dopady tou správnou investičnou stratégiou. Na túto otázku však neexistuje správna odpoveď. Je celkom možné, že investície do sociálne zodpovedných spoločností poskytujú investorom návratnosť, ktorá je porovnateľná so širším trhom. Taktiež sa však môže stať, že tieto podniky začnú zaznamenávať rovnaké poklesy a vzostupy ako akékoľvek iné spoločnosti.

Čo je spoločensky zodpovedné investovanie?

Spoločensky zodpovedné investovanie sa niekedy označuje aj ako trvalo udržateľné investovanie alebo dopadové investovanie. Ide o strategické investovanie do spoločností, ktoré dodržujú určité etické princípy. Definícia môže mať viacero významov, nakoľko “etika” sa líši od toho, kto ju posudzuje.

Príkladom etických princípov môže byť využívanie zelených technológií, ako sú napríklad solárne panely, na tvorbu energie v továrňach. Sociálne zodpovedný fond však môže napríklad odmietať investovať do spoločností, ktoré produkujú určité výrobky, ako je napríklad tabak alebo strelné zbrane.

Trvalo udržateľné investície putujú do spoločností, ktoré riešia najväčšie svetové problémy. V podstate ide o priekopníctvo využívania nových prístupov v podnikaní a vytvoreniu podnetov, ktoré majú ľudí motivovať k tomu, aby sa viac podieľali na budovaní lepšej budúcnosti.

Aké sú hnacie sily tohto investovania?

Počet investorov zaujímajúcich sa o investovanie s ohľadom na dopady stúpol rovno z niekoľkých dôvodov. Ľudia, ktorí sa chystajú investovať požadujú od jednotlivých spoločností stále viac a snažia sa nájsť udržateľnejšie investičné riešenia. Regulačné orgány a vlády jednotlivých krajín sa čoraz viac zameriavajú na to, aby bola trvalá udržateľnosť súčasťou každého investičného rozhodnutia.

Mnoho odborníkov okrem toho uznalo skutočnosť, že analýza a výskum spojený s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi faktormi pomáha pri identifikovaní investičných rizík a môže prispieť ku generovaniu vysokých ziskov.

Koho by mala táto stratégia zaujímať?

Dopadové investovanie je určené tým investorom, ktorí majú isté osobné prepojenie so svojimi investíciami a chcú investovať svoje peniaze do niečoho, čo bude mať pozitívny dopad na spoločnosť. Takýto investori môžu investovať do spoločností, ktoré sa riadia etickými princípmi alebo sa môžu vyhýbať spoločnostiam, ktoré podľa nich tieto etické princípy nespĺňajú.

Napríklad, ak si investor myslí, že je tabak pre ľudí negatívny, môže sa vyhnúť investovaniu do spoločností, ktoré vyrábajú tabakové výrobky. Namiesto toho môže investovať do spoločností, ktoré sa zameriavajú na vyrábanie miestnych a ekologických produktov za dobrú cenu.

tabak

Mnoho ľudí, ktorí nesúhlasia s vojnou, sa vyhýba investovaniu do spoločností, ktoré vyrábajú tanky a rakety. Sociálne zodpovedný investor však môže investovať do spoločností, ktoré hľadajú spôsob ako zabezpečiť čistú vodu v krajinách tretieho sveta.

Rôzne druhy sociálne zodpovedných fondov

Existuje niekoľko “tried” sociálne zodpovedných investičných fondov.

Sociálne zodpovedné investičné fondy

Prvé, ktoré si spomenieme, a ktoré môžeme považovať za najtradičnejšie, sú známe iba pod jednoduchým názvom sociálne zodpovedné investičné fondy. Tieto fondy sa vyhýbajú investovaniu do spoločností, ktoré podnikajú v kontroverzných oblastiach ako sú napríklad hazard, strelné zbrane, tabak, alkohol alebo ropa.

Fondy spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá

Ďalšou triedou fondov sú fondy spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG). Tento typ fondov investuje iba do spoločností, ktoré spĺňajú určité štandardy. Ide o významný rozdiel v porovnaní so sociálne zodpovednými investičnými fondmi. Fondy spĺňajúce ESG kritériá investujú iba do takých spoločností, ktorým nie je z etického hľadiska čo vytknúť.

Fondy s ohľadom na dopady

Medzi tieto fondy patria všetky fondy spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, avšak táto kategória prikladá veľkú váhu aj výkonnosti fondu. Dopadové fondy sú skvelou voľbou v prípade, že chcete investovať so spoločenským dopadom, ale zároveň stále potrebujete zo svojich investícií generovať slušný zisk.

Fondy založené na viere

Okrem vyššie spomenutých fondov existuje aj istá kategória fondov, ktoré investujú iba do akcií spoločností, ktoré sa riadia kresťanskými, katolíckymi alebo islamskými hodnotami. To, či sa spoločnosť týmito hodnotami riadi je posudzované pomerne prísne.

Ako sa stať sociálne zodpovedným investorom?

Ak sa snažíte stať sociálne zodpovedným investorom, mali by ste si vybrať jeden z mnohých investičných nástrojov, ktoré vám umožňujú investovať do spoločností spĺňajúcich stanovené kritériá.

Najjednoduchší spôsob ako investovať zodpovedne je využiť skúseného finančného poradcu. Takýto finančný poradca spravuje a investuje vaše finančné prostriedky, a to na základe vašej individuálnej tolerancie rizika.

Robo-poradcovia v oblasti zodpovedného investovania

Rast veľkej popularity však v súčasnosti zaznamenávajú aj takzvaní robo-poradcovia. Medzi obľúbených robotických poradcov, ktorí sa zameriavajú na dopadové investovanie patria spoločnosti Personal Capital, ktorá sa zameriava na spoločnosti spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, a spoločnosť Betterment, ktorá ponúka sociálne zodpovedné alternatívy pre americké spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a akcie predávajúce sa na rozvíjajúcich sa trhoch.

Spoločnosť Ally Invest v súčasnosti ponúka svojim klientom produkt nazývaný spravované portfóliá. V podstate ide o formu robo-poradcu. Svojim klientom taktiež ponúkajú možnosť vytvoriť si sociálne zodpovedné investičné portfólio, ktoré je tvorené “spoločnosťami riadiacimi sa etickými princípmi”.

Podľa spoločnosti Ally budete prostredníctvom tohto portfólia investovať iba do spoločností, ktoré sa aktívne zaujímajú o udržateľnosť, energetickú účinnosť alebo iné ekologické iniciatívy. Spoločnosť Ally si za poradenstvo neúčtuje žiaden poplatok.

Ak ste skôr ten typ investora, ktorý chce všetko robiť sám, prinášame vám pár sociálne zodpovedných fondov. Fond Parnassus Endeavor Investor (PARWX) investuje najmenej 80% zo svojho kapitálu do spoločností, ktoré svojim zamestnancom zabezpečujú vhodné pracovné prostredie.

Fond Vanguard FTSE Social Index (VFTSX) sleduje akcie spoločností s veľkou a strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré spĺňajú určité sociálne a environmentálne kritériá a presadzujú dodržiavanie ľudských práv. Fond Calvert Equity Fund (CSIEX) investuje do spoločností, ktoré spĺňajú environmentálne a sociálne kritériá.

Negatíva dopadového investovania

Dopadové investovanie, to nie sú len dúhy, solárne panely a slnečné lúče. Aj napriek tomu, že spoločensky zodpovedné investovanie poskytuje investorom veľa plusov, existuje aj pár mínusov, o ktorých, by investori mali vedieť.

Etické princípy sa môžu stať dôležitejšími, ako výkon fondu.

Ak sa rozhodnete investovať do sociálne zodpovedných spoločností, môže dôjsť k situácii, že sa so svojou investičnou návratnosťou budete musieť rozlúčiť. Nezabúdajte na dôvod kvôli, ktorému ste sa rozhodli investovať a tým je dosiahnutie čo najvyššej možnej návratnosti vlastných investícií.

Sústredenie sa na akcie a fondy so spoločenským dopadom vás môže pripraviť o iné výhodné investície. Je potrebné dávať pozor na to, že mnoho spoločností o sebe tvrdí, že sa zaujímajú o to aký dopad majú na ľudstvo, no je to iba marketingový trik. V mnohých prípadoch je pre spoločnosť dôležitejšie, aby si ľudia mysleli, že je spoločensky zodpovedná, ako to, aby sa tak aj naozaj správala.

Pozitíva investovania s ohľadom na dopady

Pri dopadovom investovaní sa treba držať pravidla všetko alebo nič. Ak sa teda rozhodnete investovať do spoločensky zodpovedných spoločností, mali by tieto spoločnosti tvoriť celé vaše investičné portfólio.

Je ťažké trvať na tom, že ste zarytým environmentalistom, keď je časť vášho portfólia venovaná spoločnostiam alebo oblastiam, ktoré ničia životné prostredie.

Dopadovým investovaním sa vaše reči premieňajú na skutky. Spoločensky zodpovedné investovanie vám poskytuje istú istotu a vy sa tak nemusíte o svoje investície priebežne starať. Medzitým sa môžete venovať iným aspektom svojho finančného života a teda plánovaniu toho, ako zaplatíte vzdelanie pre svoje deti alebo ako si postavíte nový dom.

Dopadové investovanie trestá spoločnosti, ktoré konajú neeticky a odmeňuje spoločnosti, ktoré robia správnu vec. Ak chcete, aby spoločnosti prijímali zodpovednejšie rozhodnutia, musíte ich v tom finančne podporiť.

Máte aj vy záujem investovať a nenechať si ujsť takéto príležitosti, ktoré trh ponúka? Kontaktujte nás a my sa vám radi s našim špecialistom ozveme.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.