Úloha Medzinárodného menového fondu

HABERL
25. marca 2015

Vo svete pôsobí niekoľko medzinárodných organizácií, ktorých hlavnou úlohou je dohliadať na ekonomické dianie a prispievať k podpore finančnej stability v globálnom aj národnom ponímaní. Jednou z najvplyvnejších organizácií tohto typu je práve MMF (Medzinárodný menový fond), ktorý má dôležité slovo vo finančnom dianí celého sveta. O Medzinárodnom menovom fonde môžeme počuť pravidelne, pretože jeho vplyv na celkové ekonomické dianie […]

Vo svete pôsobí niekoľko medzinárodných organizácií, ktorých hlavnou úlohou je dohliadať na ekonomické dianie a prispievať k podpore finančnej stability v globálnom aj národnom ponímaní. Jednou z najvplyvnejších organizácií tohto typu je práve MMF (Medzinárodný menový fond), ktorý má dôležité slovo vo finančnom dianí celého sveta.

O Medzinárodnom menovom fonde môžeme počuť pravidelne, pretože jeho vplyv na celkové ekonomické dianie je dosť silný a najmä v premenlivých obdobiach spojených s finančnými výkyvmi sa jeho úlohy dostávajú do popredia. Aj v súčasnosti sa často dozvedáme o ďalších krokoch tejto inštitúcie s celosvetovým pôsobením, takže poďme si priblížiť jeho úlohy, nech máme ako správni investori prehľad aj o takýchto finančných orgánoch vplývajúcich na trhy.

Od vzniku po súčasnosť

Za oficiálny začiatok fungovania MMF sa považuje december 1945, kedy bola 29 krajinami podpísaná dohoda o jeho dohľade nad menovým systémom. Počet zakladajúcich krajín bol však 45 (vrátane Československa) a postupne pribúdali noví členovia, ktorých je v súčasnosti už 188. Prvotnou úlohou bolo chrániť stabilitu menového systému, ktorá bola v rozvrátenom stave a negatívne vplývala na hospodárstvo. S výzvami ďalších desaťročí sa poslanie tejto inštitúcie zmenilo a stabilita výmenných kurzov šla do úzadia. Primárnym cieľom sa stali nové úlohy, ktoré majú aj dnes prinášať spoluprácu a lepší medzinárodný finančný kontakt.

Zmysel pôsobenia MMF

MMF vznikol ako nadnárodná organizácia, ktorá sa má starať o celosvetový menový systém. Základom jeho fungovania je snaha o maximálne zabezpečenie stability v celosvetovom aj regionálnom menovom systéme, s čím sa spája jednoznačný cieľ udržiavať rovnováhu počas rôznych finančných kríz. S takýmto medzinárodným mandátom sa samozrejme spája veľká zodpovednosť, ktorej výsledkom je viacero úloh.

Hlavné úlohy MMF :

          prispievať k medzinárodnej menovej spolupráci

          vytvárať priestor pre rozvoj medzinárodného obchodu

          pomáhať krajinám ohrozeným finančnými turbulenciami

          rušiť devízové obmedzenia v medzinárodnom styku

          starať sa o vytváranie stability výmenných kurzov

          poskytovať pomoc na odstránenie ekonomických deformácií

Forma pomoci MMF

Fond má dosť právomocí na to, aby zasiahol do diania v jednotlivých ekonomikách, takže jeho vplyv sa nedá poprieť. Súčasťou toho sú aj nástroje, ktorými môže členom pomôcť a tie sa môžu realizovať v rôznych formách. Túto pomoc poskytuje inak ako napríklad Svetová banka, takže žiadatelia sa nemôžu spoliehať na typické úvery. MMF dokáže na nejaký čas uvoľniť časť zo svojich prostriedkov, ktoré sú určené na elimináciu problémov a následne si za dohodnuté poplatky vyžiada túto čiastku naspäť.

Cieľ MMF ako najvplyvnejšieho menového orgánu je jasný a tým je vytváranie stability v celosvetovom finančnom systéme. Aby sa tento zámer podarilo plniť čo najefektívnejšie, MMF musí pravidelne plniť dané úlohy, vďaka čomu je jeho činnosť veľkým prínosom pre ekonomický systém.

Zdroje : nbs.sk, finance.gov.sk, imf.org, investopedia.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.