Všetko o návratnosti investícií

HABERL
18. mája 2021

Návratnosť investícií (ROI) je ukazovateľ výkonnosti, ktorý sa používa na hodnotenie efektívnosti alebo ziskovosti, poprípade na porovnanie efektívnosti viacerých druhov investícií. Prečo je však tak dôležitý?

Návratnosť investície. Doba návratnosti investície vzorec. Čo je to ROI. Výpočet ROI + vzorec.

Návratnosť investícií sa tak snaží priamo zmerať mieru návratnosti konkrétnej investície v pomere k nákladom. Na výpočet návratnosti investícií sa prínos (alebo návratnosť) aktíva vydelí nákladmi. Výsledok sa zvyčajne vyjadruje v percentách alebo ako pomer. Čím vyšší je výsledok, tým vyššia ziskovosť investície.

Čo je návratnosť investícií (ROI)?

Či už investujete na akciovom, realitnom alebo inom trhu, návratnosť vašich investícií je dôležitým finančným pomerom, ktorý by ste mali neustále sledovať.

Investori a analytici túto metriku radi používajú na posúdenie ziskovosti takmer každej transakcie. Ak je zmyslom investovania zarobiť peniaze, tak zmyslom metriky návratnosti investícií je pomôcť vám pochopiť, aký výnos by ste mohli na investícii dosiahnuť.

Samotný výpočet návratnosti nie je príliš zložitý a je pomerne jednoduché ho interpretovať. Ak je návratnosť investícií pozitívna, tak je daná investícia s najvyššou pravdepodobnosťou zisková. Ak však má investor k dispozícii aj iné investície s rovnakou návratnosťou, mal by ich porovnať na základe ďalších metrík. Negatívna návratnosť predstavuje čistú stratu.

Ako vypočítať návratnosť investícií?

Vzorec pre návratnosť investícií (ROI) vyzerá nasledovne: ROI = (Aktuálna hodnota investície – Investičné náklady): Investičné náklady.

Aktuálna hodnota investície sa vzťahuje na výnosy získané z prípadného predaja príslušnej investície v období počítania návratnosti investície. Nakoľko sa návratnosť investícií ráta ako percento, môžeme ju jednoducho porovnávať s výnosmi z iných druhov investícií, čo nám umožňuje ich vzájomné porovnávanie.

Návratnosť investície môže byť realizovaná alebo nerealizovaná v závislosti od toho, či ste danú investíciu už predali alebo ju stále držíte.

Realizovaná návratnosť investície predstavuje zisk z investície, ktorú ste už predali. V tomto prípade dáte do vzorca namiesto aktuálnej hodnoty investície, čistý príjem z predaja. Čistý príjem možno získať odpočítaním celkových investičných nákladov, vrátane poplatkov a nezaplatených úrokov od celkového výnosu.

Nerealizovaný zisk predstavuje zvýšenie hodnoty investície, ktorú ste ešte nepredali. V tomto prípade do vzorca dosadzujete aktuálnu hodnotu investície.

Čo je pri výpočte potrebné posudzovať?

Ak sa rozhodneme používať návratnosť investícií na posúdenie a porovnanie rôznych spoločností, musíme si dať pozor na to, aby dané spoločnosti používali rovnaké účtovné postupy. Ak oceňujú aktíva alebo definujú zisk iným spôsobom, môže to zvýšiť nepresnosť návratností investícií.

Pri výpočte návratnosti investícií je taktiež potrebné brať do úvahy najmenej 2-3% infláciu, alebo príslušný štandardný priemer pre daný priemyselný sektor, za každý rok. V tomto prípade si možno vziať radu od Benjamina Franklina, ktorý tvrdil, že radšej bude pesimistický ako nepríjemne prekvapený, a pri prognózach použiť vyššiu mieru inflácie.

Nezabudnite rátať s daňami. Ich nezohľadnenie pri výpočte môže mať drastický dopad na odhadovanú výšku návratnosti investícií a viesť k tomu, že spoločnosti prídu o zisky.

V prípade takmer každého druhu investícií je mimoriadne dôležitým faktorom aj čas. Čím dlhšie plánuje investor držať svoju investičnú pozíciu, tým vyššie by mali byť jeho očakávania týkajúce sa návratnosti investícií. Jednou z nevýhodou času je, že v kombináciami s inými faktormi, väčšinou vedie k zhoršovaniu prognózy.

Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú návratnosť investícií

Návratnosť investícií vo veľkej miere závisí od typu odvetvia, v ktorom daná spoločnosť podniká. Návratnosť investícií automobilovej spoločnosti môže výrazne odlišná od návratnosti marketingovej agentúry.

Je prirodzené, že sa návratnosť investícií je v konkrétnych odvetviach rozdielna, a aby toho nebolo málo tak sa aj v priebehu času mení. Je to spôsobené technologickým pokrokom, nárastom konkurencie, zmeny v dôveru investorov alebo spotrebiteľov, ako aj dopytom.

Aké sú výhody a nevýhody ROI?

  • Návratnosť investícií je mimoriadne populárnou metrikou najmä vďaka svojej jednoduchosti a univerzálnosti.
  • V podstate môže byť používaná aj ako základný ukazovateľ ziskovosti investície.
  • Návratnosť investícií však nezohľadňuje dobu držby investície, ani širšiu časovú hodnotu peňazí. Z tohto dôvodu ide pri posudzovaní dlhodobejších investícií o menej presnú metriku.
  • Medzi rizikom a výnosom investícií býva priama korelácia a vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je potencionálny výnos investície, tým vyššie je príslušné riziko. Projekcie návratnosti investícií však nehodnotia súvisiace investičné riziká.
  • Návratnosť investícií môže až príliš zjednodušiť porovnávací proces.

Čo je dobrý ukazovateľ návratnosti investícií?

V prvom rade potrebujeme odstrániť infláciu. Investori majú vysoký záujem na zvýšení svojej kúpnej sily. V podstate im nezáleží na tom, koľko amerických dolárov alebo eur majú na investičných účtoch. Chcú vedieť, koľko automobilov, klavírov alebo kusov akcií si môžu kúpiť. A keď sa pozrieme na dáta, môžeme vidieť, že miera návratnosti sa líši podľa typu aktív:

1) Návratnosť akcií

Akcie je možné kúpiť rôznymi spôsobmi. Je však dôležité vedieť, že potencionálny výnos akcií bude závisieť od konkrétnej akcie, času, kedy bola kúpená a s akým rizikom sa spája. Väčšina ľudí si myslí, že čím je akcia rizikovejšia, tým je vyšší aj výnos. To však nutne neznamená, že dnes máte investovať a predpokladať, že budúci rok na týchto akciách dobre zarobíte.

Na základe historického precedensu však môžeme konštatovať, že tieto investície vám z dlhodobého hľadiska môžu priniesť ovocie. Po úprave o infláciu sa priemerná ročná návratnosť investícií na akciovom trhu pohybuje okolo 7%.

2) Návratnosť dlhopisov

Dlhopisy sa považujú za bezpečné investície. Nákup dlhopisov je v podstate to isté, ako by ste požičali peniaze emitentovi dlhopisov. Investori získavajú vyššie úroky, keď sú emitenti dlhopisov rizikovejší. Príkladom rizikovejšieho emitenta je napríklad spoločnosť, ktorá má problémy s prežitím. V prípade dôveryhodných emitentov, ako je napríklad americká vláda, sú však úroky nižšie. Priemerná ročná návratnosť amerických vládnych dlhopisov je na hodnote 5%.

3) Návratnosť nehnuteľností

Návratnosť investícií do nehnuteľností sa vo veľkej miere odlišuje. Väčšinou závisí od typu nehnuteľnosti a od toho, kde sa kupovaná nehnuteľnosť nachádza. Rovnako ako v prípade iných investícií aj v tomto prípade, to však závisí aj od rizika.

Čím rizikovejšia je investícia, tým vyššia šanca na väčšie výnosy, ale aj straty. Historicky je miera návratnosti priemerných nehnuteľností rovnaká, ako miera návratnosti investícií na akciovom trhu. Návratnosť investovania do domov sa ročne pohybuje v rozmedzí 8,6% a 10%.

Aká je dobrá miera návratnosti investície?

To, čo sa kvalifikuje ako “dobrá” návratnosť investície závisí od viacerých faktorov, ako je napríklad tolerancia konkrétneho investora voči riziku alebo čas potrebný na to, aby daná investícia skutočne dosiahla stanovenú návratnosť.

Ak sú všetky ostatné faktory rovnocenné, tak investori s vyššou averziou voči riziku budú pravdepodobne považovať za lepšiu nižšiu mieru návratnosti investície, ktorá sa spája s nižším rizikom. Rovnako, investície, pri ktorých bude dlhšie trvať, kým dosiahnu stanovenú návratnosť, sa vo všeobecnosti spájajú s vyššou mierou návratnosti.

Priemerná návratnosť investovania do všeobecné akciového indexu S&P 500 je každým rokom približne na hodnote 10%. Aj v rámci tohto indexu sa však bude miera návratnosti investícií odlišovať podľa jednotlivých sektorov. Technologické spoločnosti, ako napríklad Apple, Microsoft, a Amazon.com, v roku 2020 dosiahli ročnú návratnosť, ktorá je výrazne vyššia ako 10%. Spoločnosti v iných priemyselných odvetviach, ako sú napríklad energetické spoločnosti alebo verejné služby, však vyprodukovali oveľa nižšiu mieru návratnosti a mnohé sa dokonca ocitli v strate.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.