Vyhľadávanie podhodnotených akcií ako spôsob investovania

HABERL
28. mája 2016

Súčasní investori majú mnoho možností na výber správnych investičných metód. Práve vďaka nim si dokážu zvoliť svoju ideálnu stratégiu, pomocou ktorej sa dokážu dostať k vytúženým výnosom a presadiť sa na finančných trhoch aj na základe aplikovania osvedčených investičných praktík. Jedným z dobrých spôsobov ako investovať na finančnom trhu za účelom zvýšenia svojich ziskov je určite aj vyhľadávanie […]

Súčasní investori majú mnoho možností na výber správnych investičných metód. Práve vďaka nim si dokážu zvoliť svoju ideálnu stratégiu, pomocou ktorej sa dokážu dostať k vytúženým výnosom a presadiť sa na finančných trhoch aj na základe aplikovania osvedčených investičných praktík.

Jedným z dobrých spôsobov ako investovať na finančnom trhu za účelom zvýšenia svojich ziskov je určite aj vyhľadávanie podhodnotených akcií. Jedná sa o celkom tradičný spôsob investovania, ktorý ponúka dobrú možnosť uspieť vďaka schopnosti investora chrániť svoje investície pred výkyvmi na trhu. Na podhodnotených akciách sa už podarilo zarobiť mnohým a nechýbajú medzi nimi ani tí najúspešnejší obchodníci sveta.

Zaujímavá investičná stratégia

Vyhľadávanie podhodnotených akcií možno nepriamo považovať za istý druh investičnej stratégie, ktorá má svoje zásady a investor sa pri nej riadi istými „pravidlami.“ Táto stratégia má niekoľko zaujímavých plusov, ktoré pomáhajú mnohým odhodlaným finančníkom využiť netradičné metódy investovania, vďaka čomu sa dokážu dostať k očakávaným výnosom aj napriek nedôvere a neistote nasmerovanej voči tomuto typu akcií.

Základy spočívajú v hodnotovom investovaní

Celá podstata podhodnotených akcií pramení z „value investing“ alebo hodnotového spôsobu investovania, ktorý sa zameriava skúmanie vnútornej hodnoty danej akcie. Tá sa takmer vždy určuje prostredníctvom zisku, dividendy či aktíva konkrétnych firiem. Podľa týchto kritérií si môže investor vybrať aj podhodnotené akcie, ktoré sa vymykajú momentálnemu vývoju na trhu a ich aktuálna hodnota sa pohybuje pod úrovňou.

K schopnosti vedieť premeniť podhodnotené akcie v úspech patrí aj znalosť využitia tejto stratégie. S tým súvisí hľadanie správnych investičných príležitostí, ktoré sa odvíja od šance nájsť firmy so zdravými fundamentmi, teda spomínanými skúmanými nástrojmi tvoriacimi vnútornú hodnotu akcie. Bez tohto kritéria nie je investor schopný odhadnúť potenciál danej akcie a jeho investícia by tak niesla príliš veľké riziko.

Ktoré fundamenty musí investor pozorovať :

        aktíva spoločnosti

        aktuálna ziskovosť

        cash-flow

        finančná kondícia

        stratégia okolo dividend

        pomer akcie a účtovnej hodnoty majetku 

Vyhľadávanie podhodnotených akcií

Podhodnotené akcie sa dajú hľadať niekoľkými spôsobmi, ktoré dokážu investorov naviesť k tým správnym príležitostiam. Niektoré z nich sú jednoduchšie, iné vyžadujú viac úsilia, no podstatou celého procesu je dostať sa k firme s dosť vysokým potenciálom rastu aj napriek nedôvere trhu.

Najčastejšou metódou hľadania týchto akcií je tzv. screening, ktorý sa zakladá na výbere akcií pomocou internetového vyhľadávania. Do vyhľadávača sa napíšu jednotlivé kritériá, podľa ktorých sa môžu následne hľadať tie správne akcie. Ďalšou možnosťou je vsadiť na odporúčania, no táto forma sa spája s istými rizikami. Preto môže byť ešte lepšie prezrieť si portfóliá vybraných investičných spoločností alebo fondov a vybrať si niečo z nich.

Akcie môžete hľadať podľa týchto indikátorov :

Trhová cena akcie – Jedným z hlavných indikátorov je trhová cena danej akcie. Tá vypovedá o potenciáli stúpať na cene a pri podhodnotených akciách by nemala presahovať 2/3 svojej vnútornej hodnoty.

Dividendový výnos –Aj dividendy sú dôležitým kritériom a ich výnos by mal dosahovať aspoň 2/3 výnosov zo štátnych dlhopisov, no na druhej strane by túto hodnotu nemal veľmi presahovať.

Pomer P/E – Pomer P/E znázorňuje pomer medzi cenou akcie a ziskom na akciu. Podľa tohto merítka sa dajú takisto vyhľadávať podhodnotené akcie. Stačí si vybrať napríklad 10% akcií, ktoré majú v súčasnosti jednu z najnižších hodnôt. 

Ročný rast zisku –Ak sa ročný rast zisku za posledné roky pohybuje v približnej hodnote 7-8%, potom môžeme hovoriť o podhodnotenej akcii s dobrými vyhliadkami na jej úspešné zhodnotenie.

Net-net metóda – Táto efektívna metóda zohľadňuje pomer medzi cenou akcie a obežným majetkom, ktorý na túto akciu pripadá. Aby sa mohla akcia považovať za podhodnotenú, jej úroveň by nemala presiahnuť 2/3 obežného majetku.

Za priekopníka sa považuje Graham

Stratégia orientovaná na podhodnotené akcie sa na trhoch využíva už niekoľko desiatok rokov. Jej príchod sa spája s hľadaním nového spôsobu hodnotenia akcií od doby, čo s ňou prišiel Benjamin Graham. Známy americký finančník je právom považovaný za priekopníka v investovaní do podhodnotených akcií. Svoju definíciu tohto spôsobu investovania predstavil v prvej polovici minulého storočia, keď spolu s kolegom Davidom Doddom vydal finančnú učebnicu a neskôr aj viacero publikácií, kde sa takisto venuje práve týmto akciám.

Podľa jeho názoru majú podhodnotené akcie viac významov a dokážu priniesť obchodníkovi dobrú šancu na zisk. Tá ostáva reálna aj napriek nedôvere spôsobenej vývojom na trhu, ktorý tieto akcie považuje za nevýnosné. Práve to môže byť dobrou možnosťou ako im dať šancu a vyťažiť z ich rastu maximum. Graham však vo svojich zbierkach upozorňuje, že táto forma investovania vyžaduje dostatok vytrvalosti, koncentrácie a najmä snahu investora nepodliehať aktuálnemu vývoju na trhoch, čo je vzhľadom na fungovanie psychológie trhu dosť náročné.

Úspech Warrena Buffeta

Medzi obchodníkmi, ktorí to s podhodnotenými akciami vedia patrí aj Warren Buffet, ktorý nechýba na popredných pozíciách v rebríčku najbohatších ľudí sveta. Muž, ktorý sa dostal k ohromnému majetku prostredníctvom investovania do akcií, bol múdrym žiakom Benjamina Grahama, vďaka čomu sa začal venovať hľadaniu podhodnotených akcií. Práve vďaka tejto stratégií zarobil obrovské peniaze a dokázal dať skvelý príklad ďalším investorom venujúcim sa podhodnoteným akciám.

O Buffetovi je známe, že pomocou hľadania podhodnotených akcií sa stal milionárom dosť rýchlo. Trvalo zhruba 6 rokov, kým sa dostal k veľkému majetku a jeho úspech na finančných trhoch rástol. Veľmi rýchlo zarobil toľko, aby začal kupovať rovno celé spoločnosti nie len minoritné podiely v nich. Následne v nich prestaval celý manažment a spravil viac opatrení, ktoré ho doviedli k opätovnému oživeniu týchto firiem a tým k ďalším zarobeným peniazom.

Hľadanie nových spôsobov na investovanie je celkom bežným javom u mnohých investorov. Dôvodov je viacero, no prevažne sa jedná o potrebu zmeniť orientáciu na trh alebo niečo na svojej stratégií, čo by malo priniesť viac pozitívnych výsledkov. Pre priaznivcov akciových trhov je jednou z dobrých možností vyskúšať práve podhodnotené akcie, ktoré sú zaujímavou formou investovania a ponúkajú dobrú možnosť na úspešné využitie investičných príležitostí.

Zdroje : itradersclub.sk, hnonline.sk, investopedia.com, bussinessinsider.com, oldschoolvalue.com, meetup.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.