Výhody dlhodobého investovania do akcií

HABERL
14. apríla 2020

Mnoho odborníkov na trh odporúča investorom držať akcie vo svojom portfóliu dlhodobo. Napríklad akciový index Standard & Poor (S&P) 500 počas 40 rokov, a to od roku 1975 do 2015, zaznamenal straty iba počas desiatich rokoch. To znamená, že výnosy akciového trhu sú v kratších časových úsekoch pomerne nestabilné. Investori vo všeobecnosti zaznamenávajú počas dlhších […]

Výhody dlhodobého investovania do akcií

Mnoho odborníkov na trh odporúča investorom držať akcie vo svojom portfóliu dlhodobo. Napríklad akciový index Standard & Poor (S&P) 500 počas 40 rokov, a to od roku 1975 do 2015, zaznamenal straty iba počas desiatich rokoch. To znamená, že výnosy akciového trhu sú v kratších časových úsekoch pomerne nestabilné. Investori vo všeobecnosti zaznamenávajú počas dlhších časových horizontov oveľa vyššiu mieru úspechu.

V prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami môžu investori cítiť pokušenie investovať do akcií a zvýšiť tak svoje krátkodobé výnosy, no v konečnom dôsledku sa im oveľa viac vyplatí držať akcie vo svojom portfóliu dlhodobo.

Vyššie dlhodobé výnosy

Po dôkladnom preskúmaní dát týkajúcich sa historických výnosov rôznych tried aktív sa prišlo na to, že akcie prekonávajú takmer všetky ostatné triedy aktív. V období trvajúcom 87 rokov, od roku 1928 do 2015, bol priemerný ročný výnos indexu S&P 500 na hodnote 9,5%. Pre porovnanie, výnos z 3-mesačných amerických vládnych dlhopisov je iba 3,5% a v prípade 10 ročných amerických vládnych dlhopisov je na úrovni 5%.

Výnosy sú ešte vyššie na rozvíjajúcich sa akciových trhoch, no s tými sa spája aj vyššia miera rizika. Krátkodobé výkyvy na týchto trhoch môžu byť výrazné, ale priemerné ročné výnosy z týchto trhov dosahujú 12% až 13%.

Spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou taktiež zaznamenávajú nadpriemerné výnosy. Naopak, akcie spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou historicky vykazujú priemerné ročné výnosy vo výške 9%.

Podobné: Čo robiť so svojimi peniazmi v čase prepuknutia nákazy koronavírusom?

Ako prežiť vzostupy aj pády trhov

Akcie sa považujú za dlhodobé investície, čo je čiastočne spôsobené tým, že nie je vôbec neobvyklé, aby hodnota akcií padla o 10% až 20% počas krátkeho časového úseku. Ak však investori držia svoje investície do akcií niekoľko rokov až desaťročí, naskytuje sa im dobrá príležitosť ako vyťažiť čo najviac z poklesov ale aj vzostupov akciového trhu.

Ak sa pozrieme spätne na výnosy akciového trhu od roku 1920, môžeme vidieť, že jednotlivci ktorí investovali do indexu S&P 500 po dobu 20 rokov, o svoje investície nikdy neprišli. Aj keď vezmeme do úvahy udalosti na trhu ako Veľká depresia, Čierny pondelok, prasknutie technologickej bubliny a finančná kríza, tak investori, ktorí investovali do indexu S&P 500 a nechali svoje investície na pokoji počas 20 rokov, zaznamenali zisky. Hoci nie sú historické výsledky zárukou toho, že sa trh bude správať rovnako aj v budúcnosti, naznačujú nám, že dlhodobé investovanie do akcií vo všeobecnosti prináša pozitívne výsledky.

Investori nevedia dobre načasovať svoje investície

Jedným z najväčších nedostatkov v správaní investorov je ich tendencia podliehať emóciám. Mnoho investorov o sebe tvrdí, že uskutočňujú dlhodobé investície, no v okamihu, keď dôjde k poklesom na akciovom trhu, tak zatvárajú svoje investície aby sa vyhli ďalším stratám. Mnoho z týchto investorov po opätovnom náraste trhu nezvládne rýchlo investovať do akcií, a preto prídu o veľké zisky. Takýto typ správania, “kupovať počas vzostupu, predávať počas poklesu”, často ochromuje výnosy z investícií.

Podľa štúdie s názvom Kvantitatívna analýza správania investorov, ktorú uskutočnila spoločnosť Dalbar v roku 2015, boli priemerné ročné výnosy indexu S&P 500 počas 20-ročnej periódy, končiacej 31. decembra 2014, na hodnote približne 10%. V rovnakom časovom období drobný investor zaznamenal priemerný ročný výnos iba na hodnote 2,5%. Investori, ktorí venujú akciovému trhu až príliš veľa svojej pozornosti majú tendenciu často zmenšovať svoje šance na úspech tým, že sa snažia načasovať všetky svoje investície. Jednoduchá dlhodobá stratégia “kúp a drž”, by im zaručila oveľa lepšie výsledky.

Dlhodobé investovanie ponúka investorom množstvo výhod, ktoré investori snažiaci sa o časovanie trhu alebo zameraní na každodenné obchodovanie, jednoducho nemôžu využiť.

Nižšie dane z kapitálových výnosov

Jednou z najväčších výhod dlhodobého investovania je fakt, že budete platiť oveľa menej daní ako aktívni obchodníci. Krátkodobí investori alebo takí, ktorí svoje investície držia po dobu kratšiu ako 365 dní, platia najvyššiu možnú daň. Investor, ktorý predá cenný papier počas prvého kalendárneho roka od kedy ho kúpil, bude za zisk z predaja musieť zaplatiť rovnaké dane ako pri bežnom príjme. V závislosti od hrubého príjmu jednotlivca, môže táto daň v niektorých krajinách dosiahnuť výšku až 39% z celkového zisku. Na predaj cenných papierov, ktoré investor držal vo svojom portfóliu po dobu dlhšiu ako jeden kalendárny rok, sa vzťahuje maximálne 20% daňová sadzba. Investori patriaci do nižšej daňovej skupiny môžu dokonca mať nárok na 0% daň z dlhodobých kapitálových výnosov. Bez ohľadu na to, ako sa na situáciu pozeráte, držanie akcií po dobu najmenej jedného roka vám daňové výdavky zníži.

Musíte vynechať emócie

Jedným z najlepších aspektov dlhodobého investovania je to, že z investičnej rovnice takmer úplne vyškrtne emócie. Trh, ktorý v priebehu niekoľkých dní vzrastie o 10% už pre vás nebude znamenať bezsenné noci a problémy na zahraničných trhoch, ktoré spôsobia pokles amerického akciového trhu o 3% vás neprinútia uzavrieť všetky vaše investície, aby ste predišli ďalším stratám. Dlhodobé držanie akcií v portfóliu vám umožní sa lepšie zamerať na základné aspekty vašich investícií, medzi ktoré v prípade dlhodobých investícií patrí dlhodobý výhľad rastu spoločností alebo rentabilita nového obchodného modelu.

Údaje dokazujú, že takmer vždy máte pravdu

Dostupné historické údaje dokazujú, že takmer vždy, keď uskutočníte dlhodobé investície, tak zarobíte. Áno, je pravda, že pravdepodobnosť nárastu alebo pádu akcií je približne 50 na 50, no ich hodnota vždy môže klesnúť iba na nulu, zatiaľ čo rásť môže do nekonečna. Ak sa rozhodnete pre dlhodobé investície, existuje vysoká šanca, že časom zaznamenáte rast hodnoty vášho portfólia, a to najmä v prípade, keď sa zameriate na vysoko kvalitné spoločnosti.

Zložené úročenie hrá vo váš prospech

Dlhodobé investície vám umožňujú opätovne investovať svoje zisky (napr. dividendy), čím môžete zvýšiť potencionálne zisky. Čas je najlepší priateľ investorov a možnosť reinvestovať dividendu pri 3% výnosoch môže zásadným spôsobom pozmeniť hodnotu vášho majetku. Napríklad, ak budete odkladať 3% výnos z investícií, tak za predpokladu, že nedôjde k rastu dividend alebo cien akcií, sa hodnota vášho majetku zdvojnásobí každých 33 rokov. Ak by ste výnos opätovne investovali do tých istých akcií, tak sa hodnota vášho majetku zdvojnásobí každých 10 rokov.

Dlhodobé investovanie je naozaj jednoduché

Jednou z najlepších faktov dlhodobého investovania je fakt, že to môže robiť každý. Na to, aby ste vybrali akcie, ktoré necháte najbližších desať, dvadsať alebo päťdesiat rokov dozrievať, nepotrebujete znalosti a skúsenosti Warrena Buffetta. Samozrejme, že vám nevyjdú všetky investície, no nebojte sa, aj tí najlepší investori sa minimálne v tretine prípadov mýlia. Nakoľko sa pri dlhodobom investovaní nevyžadujú znalosti “aktívneho obchodníka”, nebudete sa musieť učiť žiadne obchodné modely ani používať investičné stratégie.

V noci budete lepšie spávať

Naším osobným favoritom je fakt, že v noci budete lepšie spávať. Ráno sa nebudete zobúdzať so strachom, či náhodou počas noci nepoklesla hodnota vášho portfólia. Je veľmi pravdepodobné, že spoločnosti, do ktorých plánujete investovať, patria medzi vysoko kvalitné spoločnosti, čo znamená, že volatilita s nimi spojená je pomerne nízka. Jedným z najlepších spôsobov ako udržať volatilitu svojho portfólia nízku, čím znížite aj vami prežívaný stres, je nájdenie spoločností ktoré vedia vyplácať dividendy.

Je veľmi ľahké napraviť svoje investičné chyby

Pamätáte si ako sme vám vysvetľovali, že každý sa niekedy mýli? Jedným z aspektov dlhodobého investovania je to, že vám je umožnené napraviť niektoré alebo dokonca všetky svoje chyby. To neznamená, že teraz začnete zbierať štvorlístky s nádejou, kedy by hodnota vášho portfólia mohla na základe toho raketovo vzrásť. Znamená to, že by ste sa mali držať spoločností, ktoré historicky vykazujú silný rast a možno zvážili investovanie do firiem, ktoré občas poklesnú ale ich obchodné modely sú stále neporušené.

Podobné: Koronavírus zdôrazňuje, prečo je potrebné investovať do kvality

Provízie nie sú veľký problém

Ak ste aktívny investor, tak vo vašej investičnej stratégii môžu náklady na provízie zohrávať veľkú úlohu. Je úplne bežným javom, že investori zaplatia za provízie aj niekoľko tisíc dolárov ročne. Ako dlhodobý investor sa nemusíte strachovať o 10 dolárovú províziu, ktorú máte zaplatiť niekoľkokrát do roka, keď budete pridávať alebo predávať akcie do svojho portfólia.

Pokles rizika spojeného s investovaním

Investovanie z dlhodobého hľadiska znižuje investičné riziko tým, že v ňom prakticky neexistujú premárnené investičné príležitosti. Pokusy o načasovanie vašich investícií vás môžu pripraviť o veľa. Výsledky viacerých štúdií dokazujú, že dlhodobé investovanie znižuje riziko, že by ste však prišli o veľké zisky.

Zdroj: www.investing.com, www.fool.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investícií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.