Zamestnanecké akcie

HABERL
11. mája 2021

Vo svete investovania sa môžete stretnúť so zamestnaneckým vlastníctvom v podobe akcií. Čo to znamená a ako to funguje?

zamestnanecké akcie

Spoločnosti sa môžu rozhodnúť dať svojim zamestnancom benefit vo forme zamestnaneckých akcií. Zamestnanci zvyčajne získajú tieto akcie vďaka plánom opcií na akcie.

Tieto plány môžu byť vyhradené pre niektoré skupiny zamestnancov, vtedy ide o selektívne plány, alebo môžu byť prístupné všetkým zamestnancom spoločnosti. Selektívne plány sú zvyčajne prístupné iba pre vyšších riadiacich zamestnancov firmy.

Popularita zamestnaneckých akcií

Jednou z hlavných myšlienok za vydávaním zamestnaneckých akcií je, že ak sa zamestnanci zároveň stanú aj vlastníkmi spoločnosti, v ktorej pracujú, budú mať väčšiu motiváciu vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia. Práca, ktorú odvedú môže totižto zvýšiť hodnotu spoločnosti, pre ktorú pracujú a zároveň aj z časti vlastnia.

Väčšina spoločností využíva zamestnanecké akcie ako formu benefitov pre svojich zamestnancov. Vo verejne obchodovaných spoločnostiach je zvyčajne stanovený limitovaný počet akcií, alebo percento akcií, spoločnosti, ktoré môžu zamestnanci prostredníctvom týchto plánov získať. Tento druh akcií sa zvyčajne nespája so žiadnou exekutívnou mocou alebo možnosťou skutočne ovplyvňovať riadenie spoločnosti.

Vo väčšine priemyselných a niektorých rozvojových krajinách sú bežné rôzne typy zamestnaneckých akcií. Plány distribúcie akcií zamestnancov sú navrhnuté tak, aby boli odmenou najmä pre starších alebo kľúčových zamestnancov firmy.

V Spojených štátoch amerických alebo Veľkej Británii je táto prax naozaj veľmi rozšírená. Zamestnanecké akcie vlastnia milióny zamestnancov po celom svete. Len v Spojených štátoch amerických ich vlastní asi 10% z celkovej pracovnej sily v súkromnom sektore.

Niektoré firmy, najmä tie súkromné, využívajú zamestnanecké akcie na podporu kultúry spoločnosti. Všetci zamestnanci v tomto prípade vlastnia značný podiel vo firme a majú možnosť zmysluplne sa podieľať na riadení spoločnosti, ktorá ich zamestnáva.

Ponuka zamestnaneckých akcií

Existuje viacero spôsobov, ako môže zamestnávateľ ponúkať svojim zamestnancom tento druh akcií.

Veľmi často spoločnosti kúpia veľké množstvo svojich vlastných akcií, ktoré následne rozdelia svojim zamestnancom. Môžu im ich dať vo forme bonusov, opcií na akcie, podielu na zisku, alebo im môžu dať možnosť si dané akcie zakúpiť.

Nárok na akciu alebo uplatnenie opcie na akciu môže podliehať individuálnym alebo obchodným podmienkam.

Spoločnosti zvyčajne držia akcie pre svojich zamestnancov, kým daný zamestnanec neodíde do dôchodku alebo neodíde zo spoločnosti. Niektoré spoločnosti majú stanovenú minimálnu dobu počas, ktorej musí zamestnanec pracovať v spoločnosti, aby boli na neho akcie prevedené. V prípade, že zamestnanec opustí spoločnosť pred uplynutím tejto doby, stráca nárok na akýkoľvek finančný podiel na zamestnaneckých akciách, ktoré predtým vlastnil. Spoločnosť si svoje akcie jednoducho vezme späť.

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa zamestnanecké akcie považujú za jeden z najlepších spôsobov ako si udržať zamestnancov.

Po uplynutí tejto doby však akcie patria zamestnancovi a v prípade, že sa rozhodne spoločnosť opustiť, môžu nastať dva scenáre.

1) Jedným z nich je, že spoločnosť od neho kúpi všetky jeho akcie:

Povedzme, že daný zamestnanec vlastnil pred odchodom do dôchodku sto akcií spoločnosti, pre ktorú pracoval. Hodnota každej tejto akcie je 37 amerických dolárov. Po odchode do dôchodku mu teda spoločnosť vyplatí 3 700 amerických dolárov. Spoločnosť môže jeho predané akcie ďalej rozdeliť iným zamestnancom alebo predať.

2) V druhom prípade sa môže spoločnosť so zamestnancom dohodnúť na postupnom vyplácaní hodnoty akcií:

Funguje to podobne ako vyplácanie anuít. Spoločnosť mu bude po niekoľko mesiacov vyplácať rovnakú sumu peňazí, až kým nesplatí všetko, čo mu dlží. Môže ísť o dobrý spôsob, ako mať po odchode do dôchodku ďalší pravidelný príjem.

Čo by ste si mali zistiť predtým ako kúpite zamestnanecké akcie?

To, či sa vám oplatí kúpiť akcie od svojho zamestnávateľa sa líši od jednej spoločnosti k druhej. Všetko závisí od toho aké podmienky si daný zamestnávateľ stanovil.

Ak vám zamestnávateľ poskytne možnosť získať akcie spoločnosti bez akýchkoľvek nákladov, neexistuje takmer žiaden dôvod prečo, by ste ich nemali kúpiť. Aj keby sa spoločnosti náhodou nedarilo, stále budete môcť akcie predať pri odchode so spoločnosti, čiže nemáte čo stratiť.

Ak však váš zamestnávateľ požaduje určitý druh finančného príspevku, výmenou za zamestnanecké akcie, stáva sa toto rozhodnutie komplikovanejším. Všetko asi bude závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad zodpovedanie otázok:

  • Či budete musieť akcie kúpiť za ich plnú cenu, alebo vám zamestnávateľ poskytne zľavu?
  • Do akej miery veríte v to, že sa spoločnosti pre ktorú pracujete, bude dariť aj v budúcnosti dariť?
  • Myslíte si, že by ste urobili lepšie, ak by ste investovali inde, napríklad do ETF alebo podielového fondu?

Väčšina zamestnancov si veľmi dobre uvedomuje, že zamestnanecké akcie predstavujú benefit, vďaka ktorému si môžu navýšiť svoje dôchodkové úspory. Na druhej strane, iba tretina zamestnancov si myslí, že bude finančne pripravená na dôchodok.

Zamestnanci, ktorí vlastnia zamestnanecké akcie sú optimistickejší, pretože príjem z týchto akcií má na ich financie významný vplyv.

Zamestnanecké akcie vo všeobecnosti zvyšujú blaho zamestnancov, dávajú im väčšiu moc pri rozhodovaní o chode spoločnosti, zvyšujú ich platy, benefity a hodnotu majetku, vedú k väčšej istote zamestnania a spokojnosti, a taktiež zvyšujú dôveru v spoločnosť a jej vedenie.

Zamestnaneckým akciám sa v časoch hospodárskeho poklesu zvykne dariť lepšie, čo vedie k väčšej bezpečnosti pracovných miest. Podľa prieskumu z roku 2010 bola pravdepodobnosť, že by boli zamestnanci vlastniaci zamestnanecké akcie prepustení, v porovnaní s pracovníkmi, ktorí tento benefit nemali, nižšia až o 70%.

Ešte donedávna sa výhody a benefity pre zamestnancov považovali za sekundárnu prioritu mnohých spoločností. Hlavnou prioritou bolo zamestnancom poskytnúť atraktívne platy. V poslednej dobe však zamestnávatelia zisťujú, že čoraz viac zamestnancov oceňuje prepracované a štedré plány zamestnaneckých benefitov.

Štruktúra týchto benefitov môže spoločnosti pomôcť pri dosahovaní jej obchodných cieľov, nakoľko sa vo veľkej miere podieľa na lákaní nových zamestnancov a udržovaní a odmeňovaní starších. Ukazuje sa, že liečebné a relaxačné pobyty napríklad znižujú výdavky na zdravotnú starostlivosť, ale aj počet absencií a výskyt ochorení u zamestnancov.

Zamestnanecké akcie zvyšujú výkonnosť spoločností, ktoré ich poskytujú, aj tým, že pozitívne ovplyvňujú produktivitu všetkých zamestnancov spoločnosti. Nárast výkonnosti nasleduje aj nárast ziskovosti a výnosov spoločnosti. Zvýšená výkonnosť spoločnosti zvyčajne vedie k rastu cien akcií, a teda aj vyššiemu zostatku na účtoch zamestnancov, ktorí akcie vlastnia. Keď sa spoločnosti darí lepšie, darí sa aj zamestnancom.

Všetky tieto faktory spravidla zvyšujú motiváciu zamestnancov podať, čo najlepší pracovný výkon.

Nie je preto neobvyklé, že títo zamestnanci zhasínajú svetlá pri odchode z miestnosti, čím znižujú náklady spoločnosti na elektrinu, alebo rozmýšľajú o rôznych spôsoboch ako znížiť celkové množstvo odpadu spoločnosti, hľadajú nové spôsoby krížového predaja alebo získania nových klientov a poskytujú vynikajúci zákaznícky servis. Všetky tieto faktory opäť vedú k ďalšiemu rastu spoločnosti.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.