Zaujímavosti zo života slovenských dolárových milionárov

HABERL
22. augusta 2016

Bohaté a vplyvné osobnosti, sú pre mnohých z nás obrovskou inšpiráciou. Ich životné príbehy nám ukazujú, že na blahobyt a splnenie snov má právo každý. Aj preto sa často zaujímame o ich názory, pracovné metódy a obľúbené koníčky, ktoré sú príkladom pre našu vlastnú cestu za úspechom, čo platí aj v prípade života slovenských milionárov. Počet slovenských dolárových milionárov v posledných […]

Bohaté a vplyvné osobnosti, sú pre mnohých z nás obrovskou inšpiráciou. Ich životné príbehy nám ukazujú, že na blahobyt a splnenie snov má právo každý. Aj preto sa často zaujímame o ich názory, pracovné metódy a obľúbené koníčky, ktoré sú príkladom pre našu vlastnú cestu za úspechom, čo platí aj v prípade života slovenských milionárov.

Počet slovenských dolárových milionárov v posledných rokoch výrazne vzrástol a život mnohých z nich sa stáva inšpiráciou pre ďalších obchodníkov. Tých nezaujíma len výška majetku, stratégia podnikania alebo dosiahnuté úspechy, ale takisto ich postoje, znalosti a voľnočasové aktivity. Celkom zaujímavé informácie z tohto prostredia priniesol aj jeden nedávny prieskum, ktorý nám opäť otvára brány do sveta slovenských a českých boháčov.

J&T banka spracovala exkluzívnu štúdiu

S prieskumom zameraným na odhalenie toho najzaujímavejšieho zo života našich milionárov prišla pred niekoľkými týždňami J&T banka. Podobne ako počas predchádzajúcich rokov, aj teraz spracovala štúdiu J&T BANKA WEALTH REPORT, orientovanú na myslenie a názory najbohatšej skupiny nášho obyvateľstva. Výsledky štúdie prinášajú exkluzívny pohľad na to, čo najúspešnejší slovenskí obchodníci považujú za najdôležitejšie aspekty svojho osobného aj pracovného života.

Fakty o milionároch vyplývajúce z aktuálnej štúdie

Kariéra, pracovné možnosti a vzdelanie :

        takmer všetci sú vysokoškolsky vzdelaní podnikatelia alebo majitelia

        až trojštvrtinový podiel pracuje priamo v odbore, ktorý vyštudovali

        väčšina z milionárov má vo svojej brandži bohaté dlhoročné skúsenosti

Majetok a jeho štruktúra : 

        hlavným zdrojom majetku je podnikanie alebo investičná činnosť

        len 6% z celkového počtu milionárov sa dostalo k majetku dedičstvom

        zhruba tretinu ich priemerného majetku tvoria dlhopisy alebo zmenky

        26% podiel aktív tvoria reality a 14% akcie alebo podiely vo firmách

Orientácia na investície :

        najväčšie zhodnotenie očakávajú pri pozemkoch a rezidenčných nehnuteľnostiach

        centrom záujmu pri investovaní sú aj technologické startupy a poľnohospodárska pôda

        z alternatívnych investícií sú najviac žiadané obrazy, mince a luxusné hodinky

Osobný život a napĺňanie voľného času :

        zúčastňujú sa športových a kultúrnych zážitkov, kde nadväzujú kontakty

        odpočívajú aktívne, buď cestovaním alebo športom ako lyžovanie a cyklistika

        preferujú kvalitné a zdravé potraviny, menej fajčia a alkohol pijú minimálne

Názory na politické a spoločenské dianie :

        dvojtretinový podiel odmieta federalizáciu alebo väčšiu centralizáciu EÚ

        za najväčšie riziko vnímajú fungovanie našej ekonomiky a politickú krízu v EÚ

        ich majetok a investície najviac ohrozuje vyššia volatilita na finančných trhoch

        napriek všetkým udalostiam je miera optimizmu medzi milionármi stále väčšia

História spracovania tejto štúdie sa spája s Českom, kde bol pred šiestimi rokmi vykonaný prvý prieskum. Až o rok neskôr sa príprava správy dostala aj na Slovensko, kde sa takisto začal skúmať život tunajších dolárových milionárov. Česká správa je však komplexnejšia a prináša viac faktov, nakoľko vzorka respondentov je podstatne väčšia. Rozdiely medzi najbohatšími osobnosťami oboch krajín sú však minimálne a obraz života českých milionárov je vo väčšine prípadov totožný s tým našim.

 

Zdroje : nextfuture.sk, jtbanka.sk, jtbank.cz FOTO: gulf-luxury.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.