Zložené úročenie – ako funguje v investovaní a sporení?

HABERL
23. augusta 2022

Zložené úročenie pri investovaní a šetrení finančných prostriedkov predstavuje naozaj výnosnú stratégiu. Dokonca, čím viac času máte, tým väčšia bude vaša odmena. Ako to teda funguje?

Zložené úročenie - ako funguje v investovaní a sporení? Jednoduché a zložené úročenie. Zložené úrokovanie

V článku Zložené úročenie – ako funguje v investovaní a sporení? sa dočítate:

Niekedy sa vtipkuje, že zložené úročenie je ôsmym divom sveta. Tí ktorí mu rozumejú, si ho zaslúžia, tí ktorí nie, zaplatia. Zložené úročenie umožňuje, aby sumy peňazí rástli v priebehu času exponenciálne, podobne, ako keď sa valí snehová guľa, vďaka čomu sa aj malé investície môžu niekedy premeniť na obrovské výnosy. Na druhej strane, aj nový dlh úročený zloženým úrokom sa môže premeniť na nezaplatiteľný účet.

Poďme sa teda na zložené úročenie pozrieť bližšie. Najmä na to, ako sa vzťahuje na investovanie a vysvetlíme si aj ako ho zohľadňovať pri akejkoľvek investícií v priebehu niekoľkých rokov.

Čo je zložené úročenie?

Pôžičky a iné investičné produkty zvyčajne zahŕňajú zloženú úrokovú sadzbu. Zložené úročenie sa líši od jednoduchého, ktoré sa iba generuje na istine, t.j. čiastke, ktorú pôvodne vložíte alebo si požičiate. Naproti tomu, zložený úrok sa počíta s použitím úroku zo základnej istiny, ako aj úroku, ktorý ste až do tohto bodu naakumulovali. Inými slovami, zarábate alebo platíte tzv. úroky z úrokov.

Ak si požičiavate peniaze, zložená úroková sadzba funguje v prospech veriteľa a nie vás. Napríklad, ak každý mesiac prekročíte limit na svojej kreditnej karte a každý mesiac zaplatíte iba minimálnu sumu, úrok z dlžnej sumy sa bude každým rokom zvyšovať.

Ak však sporíte alebo investujete, zložené úročenie zvýši sumu, o ktorú vaše peniaze každý rok rastú, pretože každý rok je táto suma väčšia.

Podobné: 9 úspešných stratégií pre investičné výnosy začiatočníkov

Ako vypočítať zložený vs. jednoduchý úrok?

Ako už aj názov napovedá, vypočítanie jednoduchého úroku je jednoduché. Jediné čo musíte urobiť je vynásobiť pôvodnú sumu (istinu) úrokovou sadzbou, čím dostanete výšku zaplatených úrokov za rok. Toto číslo potom vynásobíte počtom rokov, počas ktorých sú peniaze investované alebo požičané.

V praxi sa jednoduchý úrok vo svete investícií používa iba zriedkakedy. Zložený úrok je pre investorov a veriteľov výhodnejší a funguje nasledovne. Prvý rok úroku sa vypočíta rovnako ako jednoduchý úrok – vynásobením základnej sumy úrokovou sadzbou. Takže 100 000 eur sa pri 4 % úroku (100 000 x 1,04) zvýši na konci prvého roka 104 000 eur.

Následne sa táto suma stane istinou. V druhom roku to teba bude už 104 000 eur a 4 % úroková sadzba, teda 104 000 x 1,04, čo bude na konci roku 108 160 eur. Všimnite si ako ste v prvom roku zarobili na úrokoch 4 000 eur, pričom v druhom už 4 160 eur. Tak to pokračuje každý jeden rok. Po desiatich rokoch by ste sa pozerali na konečný zostatok vo výške 148 024 eur, pričom úrok za posledný rok by dosiahol 5 693 eur.

Pre zvedavých, zložený úrok sa počíta pomocou nasledujúcej rovnice: [x(1+y)n-1]-x, pričom x je istina, y je úroková sadzba a n je počet investovaných rokov.

Mesačný alebo ročný zložený úrok

Veľký rozdiel môže spôsobiť aj to, kedy a ako sa váš úrok bude násobiť. Napríklad, vo vyššie uvedenom príklade sme počítali s tým, že 4 % úrok sa jednoducho pripočíta na konci každého roka. Mnohé investície však môžu násobiť svoj úrok v častejších intervaloch, ako je napríklad každý štvrťrok alebo dokonca mesiac.

Ak by sa úroky násobili každý mesiac, mali by sme pri vyššie uvedenom príklade na konci prvého roka 104 074 eur, čo je o 74 eur viac. Po 10 rokoch by zostatok predstavoval 149 083 eur, o vyše 1 000 viac ako pri ročnom zloženom úročení.

Ako môže zložené úročenie pomôcť s rastom vašich investícií?

Vďaka efektu snehovej gule môže zložené úročenie vytvárať skutočne pôsobivé výnosy, a to najmä ak sa nechá pôsobiť dostatočne dlhý čas.

Čím vyšší je počet zložených období (t.j. investovaných rokov), tým väčší úrok dosiahnete. Majte na pamäti, že to funguje naplno len vtedy, ak necháte svoju investíciu nedotknutú. Ak investujete za účelom príjmu a úrok budete čerpať pravidelne, potom kumulovanie úrokov nebude také efektívne.

Užitočným variantom zloženého úročenia je re-investícia dividend. To predstavuje proces reinvestovania výplat dividend, ktoré niektoré spoločnosti vyplácajú z akcií, na nákup ďalších akcií. Rovnako ako pri akejkoľvek forme investície riskujete stratu svojich dividend, ak sa ich rozhodnete neinkasovať. Starostlivo zvážená reinvestícia do akcií s rastom dividend alebo ručná reinvestícia dividend, však môže pôsobiť ako „zlučovací akcelerátor“ pre rast vašich peňazí.

Prečo je dôležité začať skoro?

Ak chcete zo zloženého úročenia vyťažiť maximum, a to bez nadmerného rizika je potrebné, aby ste začali investovať čo najskôr.

Dokonca, aj keď máte iba 20 rokov, je múdre začať šetriť na svoj dôchodok skôr, aby ste si boli istí, že budete môcť žiť v pohodlí aj potom, čo prestanete pracovať. Ak začnete investovať svoje peniaze do relatívne nízko-rizikových produktov zloženého úročenia 30 alebo 40 rokov pred plánovaním odchodu do dôchodku, váš dôchodkový fond bude v priebehu času neustále rásť.

Vo svete zloženého úročenia skutočne platí, že čas sú peniaze.

Včasná investícia taktiež znamená, že si nemusíte vyberať vysoko rizikové investície, aby ste dosiahli značné výnosy, takže je menej pravdepodobné, že stratíte istinu. Ak o investovaní na dôchodok začnete uvažovať podstatne neskôr vo svojom živote, budete musieť zvážiť rizikovejšie možnosti, aby ste dosiahli rovnaký druh výnosov, alebo akceptovať nižšie výnosy, ktoré získate z konzervatívnych investícií.

Ktoré druhy investičných nástrojov poskytujú zložený úrok?

Mnoho rôznych druhov investičných nástrojov ponúka pôsobivé sadzby zloženého úroku. Individuálne sporiace účty s pevnou úrokovou sadzbou, hotovostné úspory a akcie vám môžu poskytnúť prístup k dobrým zloženým úrokovým sadzbám.

Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie ste ochotný sa viazať, tým lepšie budú vaše výnosy. Investovať môžete aj do vkladových certifikátov, akcií vyplácajúcich dividendy, ktoré reinvestujete, realitných investičných trustov alebo ETF fondov.

Dlhopisy môžu taktiež ponúknuť dobrú návratnosť investície, hoci výnos bude závisieť najmä od vašej akceptácie rizika. Dlhopisy investičného stupňa sa vo všeobecnosti považujú za nízkorizikové – na stupnici ratingov od agentúry Moody´s ide o dlhopisy s hodnoteniami BBB a AAA.

Vládne dlhopisy sa považujú za najbezpečnejšie investičné možnosti, aj keď existuje množstvo vysoko-kvalitných podnikových dlhopisov, do ktorých sa oplatí investovať. Akékoľvek dlhopisy s hodnotením BB alebo nižšie sa nazývajú „junk bonds“ a ako už aj ich názov napovedá, majú výrazne nižšiu kvalitu, čo predstavuje vyššie riziko.

Podobné: Najlepšie investície so zloženým úrokom

Ako vám môže investičný expert pomôcť?

Investičný expert vám môže pomôcť nielen s výberom správnych produktov, do ktorých sa vám oplatí investovať, ale aj s určením časových období, počas ktorých investovať, aby ste zo zloženého úročenia vyťažili maximum.

Vypracovanie investičného plánu síce môže byť komplikovanejšie, nakoľko závisí od vašich investičných cieľov a celkových plánov na nasledujúcich 10 až 20 rokov, no bude to určite stáť za to. Kontaktujete nás a naši experti Vám poradia.

zdroj: www.barrons.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.