Porazte infláciu: Portfólio Profit zhodnotilo minulý rok 44,79 %

HABERL
30. apríla 2024
porazte infláciu

Dlhodobo vysoká inflácia môže byť problematická, pretože eroduje hodnotu peňazí, ovplyvňuje úspory ľudí a môže spôsobiť ekonomickú nestabilitu. Naopak, veľmi nízka alebo negatívna inflácia, známa ako deflácia, môže viesť k poklesu výrobných aktivít a zvýšenej nezamestnanosti. Ideálne je udržiavať infláciu na stabilnej a predvídateľnej úrovni.

Investovanie do akcií môže byť účinným spôsobom, ako ochrániť svoje financie pred infláciou. Keďže inflácia často vedie k rastu cien, spoločnosti, ktoré dokážu zvyšovať ceny svojich produktov alebo služieb bez veľkého negatívneho dopadu na dopyt, môžu efektívne prenášať tieto vyššie náklady na spotrebiteľov a zároveň udržať alebo zvyšovať svoje zisky.

Boj s infláciou môže byť pre investora náročný, ale správne riadenie investičného portfólia môže pomôcť chrániť jeho hodnotu a dokonca aj zvýšiť ju napriek inflácii. Aktívne riadené portfólio umožňuje pružne reagovať na meniace sa ekonomické podmienky, vrátane inflácie.

 Čo je to inflácia a ako vzniká?

Inflácia je ekonomický jav, ktorý predstavuje rast všeobecnej úrovne cien tovarov a služieb v ekonomike, počas určitého obdobia. Keď hovoríme o inflácii, zvyčajne to znamená, že peniaze strácajú svoju kúpnu silu, pretože každá jednotka meny môže kúpiť menej tovarov alebo služieb ako predtým.

Inflácia vzniká z viacerých dôvodov, a na základe jej príčiny ju často rozdeľujú do dvoch hlavných kategórií: dopytová inflácia a nákladová inflácia.

  • Dopytová inflácia: Táto forma inflácie nastáva, keď dopyt po tovaroch a službách v ekonomike prevyšuje ich ponuku. Ak spotrebitelia chcú a sú schopní utrácať viac, ale výrobné kapacity sú už na svojich limitoch, ceny začínajú stúpať. Dôvodmi zvýšeného dopytu môžu byť napríklad zvýšené vládne výdavky, nižšie dane, alebo zvýšenie množstva peňazí v obehu.
  • Nákladová inflácia: Tento typ inflácie je poháňaný rastom nákladov na výrobu tovarov a služieb. Ak sa zvýšia ceny surovín, energií, mzdy alebo iné vstupy potrebné na výrobu, výrobcovia môžu tieto vyššie náklady premietnuť do konečných cien svojich produktov. Tento efekt sa často šíri cez rôzne úrovne dodávateľského reťazca, čo vedie k širšiemu inflačnému tlaku v ekonomike.

Inflácia môže byť ovplyvnená aj externými faktormi, ako sú napríklad zmeny výmenných kurzov alebo geopolitické udalosti, ktoré môžu ovplyvniť náklady na dovoz a export.

V praxi existujú rôzne nástroje, ktoré vlády a centrálne banky používajú na kontrolu inflácie, vrátane menovej politiky (upravovanie úrokových sadzieb), fiškálnej politiky (ovplyvňovanie výšky vládnych výdavkov a daní) a regulácie (napríklad kontrola cien alebo mzdy).

Ako investovať do akcií za účelom ochrany majetku pred infláciou?

  1. Investovanie do akcií: Akcie spoločností, ktoré majú silnú trhovú pozíciu a schopnosť prenášať vyššie náklady na spotrebiteľov bez výrazného zníženia dopytu, môžu byť dobrou obranou proti inflácii.
  2. Diverzifikácia portfólia: Nie všetky sektory alebo spoločnosti sú rovnako citlivé na infláciu. Je dôležité mať diverzifikované portfólio, ktoré zahŕňa akcie zo sektorov, ktoré sú tradične odolnejšie voči inflácii, ako sú energetika, základné spotrebné tovary, zdravotníctvo a finančné služby.
  3. Investovanie do spoločností s „cenovou mocou“: Hľadajte spoločnosti, ktoré majú „pricing power“, teda schopnosť zvyšovať ceny bez významného úbytku zákazníkov. Tieto firmy často disponujú silnými značkami alebo dominantným postavením na trhu ako sú napríklad Walmart Inc., McDonald’s Corporation, či The Coca-Cola Company.
  4. Investície do sektorov benefitujúcich z inflácie: Sektory ako nehnuteľnosti, komodity (napríklad ropa a zemný plyn) alebo dokonca stavebníctvo môžu mať priamo prospech z inflácie, keďže ich produkty alebo služby môžu v čase zvyšovania cien narastať v hodnote.
  5. Geografická diverzifikácia: Investovanie do rôznych geografických trhov môže pomôcť znížiť riziko, keďže rôzne krajiny môžu mať rôzne inflačné trendy a môžu byť v rôznych fázach ekonomického cyklu.
  6. Aktívne riadenie a pravidelné rebalancovanie: V období inflácie môže byť aktívne riadenie investícií prospešnejšie, pretože portfólio manažéri môžu rýchlo reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a prispôsobovať portfólio podľa aktuálnych potrieb. Pravidelné rebalancovanie zabezpečuje, že vaše investície zostávajú v súlade s vašimi finančnými cieľmi a toleranciou k riziku.

Tieto stratégie by mali byť prispôsobené vašim individuálnym investičným cieľom, horizontu a tolerancii k riziku. Vždy je dobré konzultovať sa s finančným poradcom, aby ste zabezpečili, že vaše portfólio je optimálne nastavené na dosahovanie vašich dlhodobých finančných cieľov aj v období vysokej inflácie.

Ako inflácia zasahuje do peňaženiek Slovákov?

Inflácia má priamy a výrazný vplyv na finančnú situáciu ľudí tým, že ovplyvňuje ich každodenný život a dlhodobé finančné plánovanie.

Kľúčovým dôsledkom inflácie je zníženie kúpnej sily peňazí. To znamená, že za rovnakú sumu peňazí si ľudia môžu dovoliť menej tovarov a služieb ako predtým. Ak mzdy neudržiavajú krok s rastom cien, dochádza k poklesu životnej úrovne. Inflácia môže erodovať hodnotu úspor. Ak úrokové sadzby na sporiacich účtoch neprekračujú mieru inflácie, skutočná hodnota peňazí na týchto účtoch postupne klesá, čo môže mať negatívny vplyv na dlhodobé finančné ciele a bezpečnosť.

Pri vyššej inflácii môžu centrálne banky reagovať zvyšovaním úrokových sadzieb na kontrolu cien, čo vedie k zvýšeniu úrokových nákladov na pôžičky a hypotéky. Toto zvyšuje finančnú záťaž pre tých, ktorí majú pôžičky s variabilnou alebo reverznou úrokovou sadzbou.

Inflácia často postihuje ceny každodenných položiek ako sú potraviny, bývanie, zdravotná starostlivosť a doprava. To môže viesť k tomu, že ľudia musia obmedziť svoje výdavky na menej nevyhnutné položky alebo hľadať lacnejšie alternatívy. Inflácia môže sťažiť dlhodobé finančné plánovanie, keďže ľudia nevedia presne, aké budú náklady v budúcnosti. To môže ovplyvniť rozhodnutia o investíciách, dôchodku alebo kúpe nehnuteľností.

Spotrebiteľské ceny v roku 2023 pokračovali v dvojcifernom raste, pričom inflácia dosiahla štvrtú najvyššiu hodnotu za posledných 30 rokov od založenia SR. Napriek tomu, že sa inflácia v roku 2022 vyšplhala na rekordné úrovne, v roku 2023 došlo k jej spomaleniu. Ceny potravín a nealkoholických nápojov v priebehu roku vzrástli o viac ako 17 %, zatiaľ čo náklady na bývanie a energie sa zvýšili o viac ako 9 %. Na druhej strane, pokles cien pohonných hmôt o takmer 7 % mal výrazný tlmiaci efekt na celkovú infláciu.

Priemerná ročná inflácia v roku 2023 sa medziročne zvýšila o 10,5 %. Vývoj inflácie bol počas roka kolísavý, pričom v úvodných mesiacoch inflácia dosahovala okolo 15 %, avšak do decembra klesla na takmer 6 %. K 31.3.2024 je ročná miera inflácie na Slovensku 2,3 %.

Najúčinnejší spôsob boja proti inflácii

Investície na finančných trhoch sú dlhodobo osvedčenou stratégiou na prekonanie inflácie. Z rôznych nástrojov na ochranu pred infláciou sú akciové trhy jednoznačne najúčinnejšie. Vo vyspelých ekonomikách investuje väčšina obyvateľstva na akciových trhoch, pretože sú presvedčení, že nepriaznivé udalosti ako vojny, ekonomické krízy alebo ropné šoky nakoniec skončia. Investujú nezávisle od aktuálne vysokých mier inflácie alebo iných negatívnych faktorov. Pri dlhodobom investičnom horizonte, dlhodobý ekonomický rast pravidelne prevyšuje infláciu, dokonca aj v prípade, že dosahuje dvojciferné hodnoty.

Prečo nedržať peniaze na bežnom účte?

Bežný účet je pre väčšinu ľudí nevyhnutný, či už ide o prijímanie výplaty alebo platenie účtov. Hoci môže byť efektívnym nástrojom na správu financií, je dôležité používať ho zodpovedne.

Častou chybou je využívanie bežného účtu ako sporiaceho. Hoci veľké sumy na účte môžu navodiť pocit bezpečia, môže to mať negatívne dôsledky. Väčšina ľudí sa zameriava na tvorbu bohatstva prostredníctvom investícií ako sú akcie, podielové fondy alebo ETF, avšak málokto upozorňuje na riziká neinvestovania. Držanie finančných prostriedkov na bežných účtoch je síce považované za bezpečné, ale z dlhodobého hľadiska môže viesť k stratám.

V minulosti úroky na vkladoch často pokrývali rast inflácie, no toto obdobie je už dávno za nami. Vysoká inflácia spolu s nízkymi alebo žiadnymi úrokovými sadzbami vedie k postupnej strate kúpnej sily peňazí. Napríklad, ak máte na bežnom účte 10 000 EUR, s infláciou 10,5 % podľa údajov Národnej banky Slovenska z januára 2023, ich hodnota klesne na 8 950 EUR.

Naopak, diverzifikované investičné portfólio z akcií, ETF, alebo podielových fondov môže počas dostatočne dlhého obdobia infláciu prekonať a zvýšiť vašu kúpnu silu. Aj keď cieľová inflácia Európskej centrálnej banky (ECB) je 2 %, v poslednom roku bola inflácia výrazne vyššia. Pokiaľ výnosy z investícií nedosahujú úroveň inflácie, vaša kúpna sila sa postupne znižuje.

Investujte múdro: Portfólio PROFIT ako štít proti inflácii

V dnešnom svete je k dispozícii množstvo možností, ako efektívne investovať. Je dôležité, aby boli vaše investície dostatočne diverzifikované, čo vám pomôže znížiť riziká spojené s investovaním. Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.ponúka širokú škálu aktívne riadených portfólií, ktoré zabezpečujú nadpriemerné výnosy a zároveň poskytujú ochranu proti prudkým poklesom v nestabilných obdobiach. Investovať môžete už s počiatočnou sumou od 10 000 EUR. Vlajkové portfólio PROFIT je aktívne riadené a sústreďuje sa na investovanie do starostlivo vybraného a obmedzeného počtu spoločností. Tieto firmy sú vyberané na základe dôkladnej fundamentálnej analýzy. Z týchto vybraných aktív je zostavené diverzifikované portfólio, ktoré je optimalizované tak, aby riziko bolo minimalizované vzhľadom na očakávané výnosy. Firmy v portfóliu musia byť špičkami vo svojich odvetviach, s nízkou úrovňou zadlženosti a zároveň vysokou likviditou.

Portfólio PROFIT za rok 2023 (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 44,79 %. Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 20,46 %.

Portfólio PROFIT okrem prekonania benchmarku výkonnostne „pohltilo“ rast cenovej hladiny na území Slovenskej republiky, čím udržalo hodnotu a výrazne zvýšilo kúpnu silu vašich peňazí.

Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.